Προχωρήστε στην αναζήτηση.
Πρόσθετοι Όροι Παροχής Υπηρεσιών
Yahoo Info Center > Κέντρο Πληροφοριών της Yahoo Ελλάδας > Ταχυδρομείο Yahoo και το Yahoo Messenger > Πρόσθετοι Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Πρόσθετοι Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Yahoo Global Communications για το Ταχυδρομείο Yahoo και το Yahoo Messenger

1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

a. Καλωσορίσατε στο Yahoo. To Yahoo παρέχει το Ταχυδρομείο Yahoo και το Yahoo Messenger (οι «Υπηρεσίες») και αμφότερα υπόκεινται στους όρους και προϋποθέσεις αυτών των Πρόσθετων Όρων Παροχής Υπηρεσιών («ΠΟΠΥ») και των εφαρμοστέων Γενικών Όρων Παροχής Υπηρεσιών («ΟΠΥ») της Ενότητας 10, που περιλαμβάνεται σε αυτούς τους ΠΟΠΥ. Σε αυτούς τους ΠΟΠΥ, ο όρος «Yahoo» ή «Συγκεκριμένη Εταιρεία του Yahoo» αναφέρεται στην εταιρεία του Yahoo η οποία σας παρέχει τις Υπηρεσίες, όπως περιγράφονται στην Ενότητα 10. Η χρήση των Υπηρεσιών από εσάς αποτελεί αποδοχή των παρόντων ΠΟΠΥ, και υπόκειται σε αυτούς και στο δίκαιο που ορίζεται από την Συγκεκριμένη Εταιρεία του Yahoo στην Ενότητα 10. Αυτοί οι ΠΟΠΥ ενδέχεται να επικαιροποιούνται κατά καιρούς από το Yahoo χωρίς προσωπική κοινοποίηση σε εσάς. Η προηγούμενη πρόταση δεν ισχύει αν η εταιρεία που σας παρέχει τον λογαριασμό σας στο Ταχυδρομείο Yahoo είναι η εταιρεία Yahoo Deutschland GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München («Yahoo Deutschland»). Μπορείτε να ανασκοπήσετε την πλέον πρόσφατη έκδοση αυτών των ΠΟΠΥ και των ΟΠΥ κάνοντας κλικ στους αντίστοιχους συνδέσμους (links) της Ενότητας 10 .

b. “Με τον όρο «Yahoo Messenger» όπως χρησιμοποιείτε στους παρόντες ΠΟΠΥ εννοείται το Yahoo Messenger.

c. Παρακαλούμε σημειώστε ότι ο λογαριασμός σας στο Yahoo Messenger είναι συνδεδεμένος με το λογαριασμό σας στο Ταχυδρομείο Yahoo. Συνεπώς, η χρήση από εσάς του Yahoo Messenger και όλων των υπηρεσιών του Yahoo Messenger θα υπόκειται στους ΟΠΥ και στους νόμους που ισχύουν για τη Συγκεκριμένη Εταιρεία του Yahoo της Ενότητας 10. Τα αυτοματοποιημένα συστήματα της Yahoo σαρώνουν και αναλύουν το περιεχόμενο όλων των εισερχόμενων και εξερχόμενων επικοινωνιών που αποστέλλονται ή λαμβάνονται από το λογαριασμό σας (όπως περιεχόμενο του Ταχυδρομείου ή του Messenger) συμπεριλαμβανομένων αυτών που είναι αποθηκευμένες στο λογαριασμό για τον εντοπισμό και την προβολή στοχευμένης διαφήμισης και για τον εντοπισμό spam και άλλου κακόβουλου λογισμικού (malware) και την προστασία από απειλές. Με τη σάρωση και την ανάλυση αυτού του περιεχομένου επικοινωνιών, η Yahoo συλλέγει και αποθηκεύει τα δεδομένα. Εκτός αν άλλως προβλέπεται ρητά, δεν επιτρέπετε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ως προς τη συγκεκριμένη λειτουργία. Αν συγκατατίθεστε σε αυτούς τους ΠΟΠΥ και επικοινωνείτε με μη χρήστες του Yahoo κάνοντας χρήση των Υπηρεσιών, είστε υπεύθυνος για την ενημέρωση των χρηστών αυτών ως προς τη συγκεκριμένη λειτουργία.

d. Με την πρόσβαση, χρήση και συνέχιση της χρήσης των Υπηρεσιών, δηλώνετε και εγγυάστε ότι σας επιτρέπεται να το κάνετε αυτό σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη χρήση των Υπηρεσιών σε συμμόρφωση με οποιουσδήποτε και όλους τους ισχύοντες νόμους. Εάν βρίσκεστε σε δικαιοδοσία στην οποία η λήψη ή χρήση των Υπηρεσιών απαγορεύεται ή είναι περιορισμένη ή εάν η ηλικία σας είναι μικρότερη από αυτήν που απαιτείται σύμφωνα με το νόμο για τη χρήση των Υπηρεσιών, κάντε κλικ στο «Άκυρο» και μην λάβετε ή χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες. Εκτός κι αν αναφέρεται διαφορετικά και ρητά, οποιεσδήποτε νέες λειτουργίες που βελτιώνουν ή ενισχύουν τις τρέχουσες Υπηρεσίες, θα υπόκεινται σε αυτούς τους ΠΟΠΥ με τους οποίους συμφωνείτε μέσω της συνεχούς χρήσης των Υπηρεσιών. Η προηγούμενη πρόταση δεν ισχύει για εσάς εάν ο λογαριασμός σας στο Ταχυδρομείο YAHOO! παρέχεται σε εσάς από την YAHOO! Deutschland.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ YAHOO! ΚΑΙ ΤΟΥ YAHOO! MESSENGER

a. Χρήση του Λογισμικού. Ως απαιτείται, μπορείτε να εγκαταστήσετε ή να λάβετε και να χρησιμοποιήσετε λογισμικό στις Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου και οποιουδήποτε λογισμικού τρίτου μέρους και οποιωνδήποτε εξουσιοδοτημένων ενημερώσεων που παρέχονται από το Yahoo (το "Λογισμικό") σε μορφή αντικειμενικού κώδικα σε έναν προσωπικό υπολογιστή ή σε συσκευή που σας ανήκει ή ελέγχεται από εσάς, για προσωπική, μη-εμπορική χρήση. Σας επιτρέπεται η πρόσβαση στις Υπηρεσίες μόνο και αυστηρά μέσω του Λογισμικού όπως εξουσιοδοτείστε από τους παρόντες ΠΟΠΥ. Οι Υπηρεσίες και τα στοιχεία τους περιέχουν λογισμικό με άδεια χρήσης από τους δικαιοπαρόχους του Yahoo ("Λογισμικό Δικαιοπάροχου"). Το Λογισμικό Δικαιοπάροχου δίνει τη δυνατότητα στο Λογισμικό Yahoo να εκτελέσει συγκεκριμένες λειτουργίες που περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, την πρόσβαση σε ιδιοκτησιακά δεδομένα σε διακομιστές τρίτων. Η άδειά σας για χρήση του Λογισμικού συνεχίζεται μέχρι την καταγγελία της από οποιοδήποτε από τα μέρη. Μπορείτε να καταγγείλετε την άδεια χρήσης του Λογισμικού σταματώντας τη χρήση αυτού και καταστρέφοντας όλα τα αντίγραφα του Λογισμικού. Επιπροσθέτως, η άδεια χρήσης του παρόντος Λογισμικού θα πάψει να ισχύει αν παραβείτε οποιονδήποτε από τους όρους των παρόντων ΠΟΠΥ, αν το Yahoo αναρτήσει δημοσίως στην ιστοσελίδα του γραπτή ειδοποίηση καταγγελίας της άδειας ή αν το Yahoo σάς αποστείλει γραπτή ειδοποίηση καταγγελίας της άδειας. Σε περίπτωση καταγγελίας της άδειάς σας, συμφωνείτε να τερματίσετε οποιαδήποτε και κάθε χρήση των Υπηρεσιών, των στοιχείων τους και οποιωνδήποτε δεδομένων τρίτων. Όλα τα δικαιώματα σε οποιαδήποτε δεδομένα τρίτου, οποιοδήποτε λογισμικό τρίτου και οποιουσδήποτε διακομιστές δεδομένων τρίτων, συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, ανήκουν και παραμένουν στους αντίστοιχους τρίτους. Συμφωνείτε ότι οι εν λόγω τρίτοι μπορούν να εξασκήσουν τα δικαιώματά τους σύμφωνα με αυτούς τους ΠΟΠΥ εναντίον εσάς άμεσα ιδίω ονόματι και ότι έχετε την αποκλειστική ευθύνη για τις εν λόγω αξιώσεις ή υπερασπίσεις και όλα τα σχετικά κόστη. Εάν χρησιμοποιείτε έκδοση για υπολογιστές του Yahoo Messenger η οποία κυκλοφόρησε το 2013 ή μεταγενέστερα, κατά καιρούς, το Yahoo μπορεί να πραγματοποιεί αυτόματη λήψη και εγκατάσταση της πιο πρόσφατης έκδοσης του Yahoo Messenger. Σε περίπτωση ουσιώδους μεταβολής, θα ενημερωθείτε μετά την εγκατάσταση.

b. Αποθήκευση και Πρόσβαση σε Πληροφορίες. Το Yahoo Messenger (συμπεριλαμβανομένου του Yahoo Messenger στο Ταχυδρομείο Yahoo και των διαδικτυακών εκδόσεων) σας δίνει τη δυνατότητα να δείτε πότε είναι online οι φίλοι σας και να στείλετε άμεσα μηνύματα και άλλες πληροφορίες. Το Yahoo Messenger, θα δώσει επίσης τη δυνατότητα σε εσάς και στα άτομα με τα οποία επικοινωνείτε να αποθηκεύσετε τις συνομιλίες σας και άλλες πληροφορίες στους λογαριασμούς σας στο Yahoo που βρίσκονται στους διακομιστές του Yahoo. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να προσπελάσετε και να αναζητήσετε το ιστορικό των μηνυμάτων σας από οποιονδήποτε υπολογιστή ή συσκευή με πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Ανεξάρτητα από το εάν χρησιμοποιείτε αυτήν τη λειτουργία, άλλοι χρήστες μπορούν να επιλέξουν να τη χρησιμοποιούν για να αποθηκεύουν τις συνομιλίες τους με εσάς στους λογαριασμούς τους που βρίσκονται επίσης στους διακομιστές του Yahoo. Η συμφωνία σας με αυτούς τους ΠΟΠΥ συνιστά τη συγκατάθεσή σας ως προς την αποθήκευση αυτών των επικοινωνιών από το Yahoo στους διακομιστές του για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, για λόγους ασφαλείας καθώς και όλους τους άλλους σκοπούς που αναφέρονται στους παρόντες ΠΟΠΥ. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο που χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε σχετικά με τις Υπηρεσίες και εάν επιθυμείτε την αποθήκευση των δεδομένων σας, έχετε επίσης την αποκλειστική ευθύνη για αυτό. Εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν, αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι η Συγκεκριμένη Εταιρεία του Yahoo δεν εγγυάται ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το λογαριασμό σας θα είναι προσβάσιμα σε εσάς, ή ότι οποιαδήποτε δεδομένα που έχουν διαγραφεί, αφαιρεθεί ή καταστεί μη προσβάσιμα μπορούν να παρασχεθούν σε εσάς. Η προηγούμενη πρόταση δεν ισχύει για εσάς εάν ο λογαριασμός σας στο Ταχυδρομείο YAHOO! παρέχεται σε εσάς από την YAHOO! Deutschland.

c. Οι παρόντες ΠΟΠΥ δεν σας παρέχουν κανένα δικαίωμα, τίτλο ή συμφέρον σε οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας το οποίο ανήκει ή για το οποίο έχει χορηγηθεί άδεια στο Yahoo, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των Υπηρεσιών και των εμπορικών σημάτων του Yahoo .

d. Διαφημίσεις. Κατανοείτε και αποδέχεστε ότι οι Υπηρεσίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν διαφημίσεις και ότι αυτές οι διαφημίσεις είναι αναγκαίες ώστε το Yahoo να μπορεί να παρέχει τις Υπηρεσίες.

e. Επικοινωνίες από Yahoo Κατανοείτε επίσης και αποδέχεστε ότι οι Υπηρεσίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν συγκεκριμένες επικοινωνίες από το Yahoo, όπως ανακοινώσεις υπηρεσιών και διαχειριστικά μηνύματα και ότι δεν θα μπορείτε να παύσετε τη λήψη των εν λόγω επικοινωνιών.

f. Πρόσβαση και Χρήση των Υπηρεσιών. Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες και τις υπηρεσίες και προϊόντα εντός των Υπηρεσιών (τόσο για τις δωρεάν όσο και για τις επί πληρωμή υπηρεσίες), πρέπει να εξασφαλίσετε πρόσβαση στον Παγκόσμιο Ιστό (World Wide Web) είτε άμεσα είτε μέσω συσκευών που μπορούν να έχουν πρόσβαση σε διαδικτυακό περιεχόμενο και να πληρώσετε τα τέλη για οποιεσδήποτε υπηρεσίες που σχετίζονται με την εν λόγω πρόσβαση. Εσείς έχετε την ευθύνη και θα πρέπει να πληρώσετε οποιαδήποτε χρέωση για υπηρεσίες που σχετίζονται με την πρόσβαση αυτή, καθώς και όλα τα κόστη οποιουδήποτε εξοπλισμού που χρησιμοποιείτε για να αποκτήσετε αυτή την πρόσβαση (τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν χρεώσεις ή αμοιβές τρίτων).

g. Διαλειτουργικότητα με Άλλα Δίκτυα. Εάν έχετε εξουσιοδοτηθεί από το Yahoo, το Yahoo Messenger μπορεί να σας δώσει τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε με χρήστες άλλων προϊόντων άμεσων μηνυμάτων (instant messaging). Σε αυτήν την περίπτωση, αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι: (i) η χρήση από εσάς του Yahoo Messenger υπόκειται στους παρόντες ΠΟΠΥ και τους όρους που διέπουν τη χρήση άλλων προϊόντων άμεσων μηνυμάτων για τα οποία έχετε συμφωνήσει, εάν υπάρχουν, ότι οι όροι αυτοί συμφωνούν με τους παρόντες ΠΟΠΥ και (ii) οι χρήστες άλλων προϊόντων άμεσων μηνυμάτων υπόκεινται στους όρους που διέπουν τα εν λόγω προϊόντα άμεσων μηνυμάτων. Το Yahoo δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τη συμπεριφορά ή το περιεχόμενο οποιωνδήποτε μηνυμάτων που στέλνονται από χρήστες άλλων προϊόντων άμεσων μηνυμάτων. Με την εξαίρεση των μηνυμάτων που στέλνονται σε εσάς από το Yahoo, το Yahoo δεν κατέχει ή ελέγχει το περιεχόμενο οποιωνδήποτε μηνυμάτων που στέλνονται ή λαμβάνονται από χρήστες των Υπηρεσιών.

h. Οι Υπηρεσίες μπορεί να σας επιτρέπουν τη χρήση διαφορετικών μεθόδων επικοινωνίας και αποστολής και λήψης μηνυμάτων, αρχείων, φωτογραφιών, βίντεο και άλλων πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων αυτών μέσω του Yahoo Messenger, του Ταχυδρομείου Yahoo, SMS, φωνητικών κλήσεων και κλήσεων βίντεο.

i. Αποκλεισμός. Με τη χρήση των Υπηρεσιών, αποδέχεστε ότι άλλοι χρήστες των Υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένου του Yahoo Messenger) μπορούν να επιλέξουν τη λήψη μιας κοινοποίησης από τις Υπηρεσίες όταν συνδέεστε και μπορούν να σας στέλνουν άμεσα μηνύματα και άλλες πληροφορίες ή να σας καλέσουν μέσω των Υπηρεσιών. Εάν επιθυμείτε να αποκλείσετε («μπλοκάρετε») τη λειτουργία αποστολής κοινοποιήσεων του Yahoo Messenger από άλλους χρήστες, πρέπει να ενεργοποιήσετε ξεχωριστά τη λειτουργία «Αγνόησε» ή μια παρόμοια λειτουργία. Η δυνατότητά σας να στέλνετε και να λαμβάνετε άμεσα μηνύματα και άλλες πληροφορίες μπορεί να αποκλειστεί («μπλοκαριστεί») από το Yahoo και από άλλους χρήστες, κάτι το οποίο μπορεί να περιορίσει μερικά ή ολικά τη δυνατότητά σας να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες. Με τη χρήση των Υπηρεσιών, συμφωνείτε ότι το Yahoo δεν έχει καμία ευθύνη για την αξιολόγηση ή την επίλυση οποιωνδήποτε αντιδικιών που μπορεί να προκύψουν από τη δική σας δυνατότητα ή τη δυνατότητα ενός άλλου χρήστη (ή διαφορετικά) να αγνοήσει, να στείλει μηνύματα ή να χρησιμοποιήσει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τις Υπηρεσίες. Η προηγούμενη πρόταση δεν ισχύει για εσάς εάν ο λογαριασμός σας στο Ταχυδρομείο YAHOO! παρέχεται σε εσάς από την YAHOO! Deutschland.

j. Υποστήριξη Yahoo. Το Yahoo μπορεί να επιλέξει να σας παρέχει εξυπηρέτηση πελατών ή και ενημερώσεις, βελτιώσεις ή τροποποιήσεις για τις Υπηρεσίες (συλλογικά, η «Υποστήριξη») κατά την αποκλειστική διακριτική του ευχέρεια και μπορεί να τερματίσει την εν λόγω Υποστήριξη σε οποιαδήποτε στιγμή χωρίς κοινοποίηση σε εσάς. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι στην περίπτωση που το Yahoo επιλέξει να σας παρέχει την Υποστήριξη, η εν λόγω Υποστήριξη παρέχεται εθελοντικά κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Yahoo και δεν δημιουργεί/εγείρει οποιοδήποτε δικαίωμα για τη λήψη Υποστήριξης και ότι δεν θα πρέπει να βασίζεστε σε οποιαδήποτε δήλωση ή προσφορά Υποστήριξης για τη δημιουργία ενός συμβατικού δικαιώματος Υποστήριξης.

k. Τέλη Yahoo. Το Yahoo διατηρεί το δικαίωμα να χρεώνει τέλη για τη μελλοντική χρήση ή πρόσβαση στις Υπηρεσίες ή σε άλλες υπηρεσίες και ιστότοπους του Yahoo, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Yahoo. Εάν το Yahoo αποφασίσει να χρεώσει τέλη, τότε το Yahoo θα σας στείλει εκ των προτέρων γνωστοποίηση.

3. ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ YAHOO! MESSENGER ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ YAHOO!

Μπορεί να διατίθενται διαφορετικές λειτουργίες σε διαφορετικές εκδόσεις του Ταχυδρομείου Yahoo και του Yahoo Messenger και ενδέχεται να μην είναι όλες οι λειτουργίες διαθέσιμες στη χώρα ή την περιφέρειά σας. Επίσης, μπορεί να μην είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες εάν ο χρήστης με τον οποίο επικοινωνείτε χρησιμοποιεί μια διαφορετική έκδοση του Ταχυδρομείου Yahoo ή του Yahoo Messenger ή εάν χρησιμοποιεί ένα λογισμικό πελάτη άμεσων μηνυμάτων που προσφέρεται από εταιρεία μη εξουσιοδοτημένη από το Yahoo.

4. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Εάν δεν έχετε ήδη μια ταυτότητα χρήστη (ID) για το Yahoo και έναν κωδικό πρόσβασης, θα σας ζητηθεί να ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγγραφής στο Yahoo. Συμφωνείτε ότι το Yahoo σας παρέχει μόνο το δικαίωμα πρόσβασης στο λογαριασμό σας σύμφωνα με τους παρόντες ΠΟΠΥ και τους ισχύοντες κανόνες και οδηγίες. Εάν παραβείτε αυτήν την Ενότητα 4 ή άλλως δεν μπορείτε να επαληθεύσετε το λογαριασμό σας στο Yahoo, αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι ο λογαριασμός σας μπορεί να καταστεί μόνιμα αποκλεισμένος σε εσάς και ότι όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με το λογαριασμό ενδέχεται να μην είναι ανακτήσιμα. Το Yahoo δεν εγγυάται ότι θα έχετε μόνιμη πρόσβαση στα δεδομένα σας που χρησιμοποιούνται με τις Υπηρεσίες, ή ότι θα παρέχει αντίγραφα σε εσάς στην περίπτωση που διαγραφούν ή χαθούν τα δεδομένα. Το Yahoo σας προτείνει να παράγετε εφεδρικά αντίγραφα των δεδομένων σας. Το Yahoo μπορεί επίσης να επιβάλλει περιορισμούς σε μερικές λειτουργίες και υπηρεσίες, ή να περιορίσει ή να διακόψει την πρόσβασή σας σε μερικές ή σε όλες τις Υπηρεσίες ή σε άλλες υπηρεσίες ή ιστοσελίδες του Yahoo χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, αζημίως και χωρίς ευθύνη. Η προηγούμενη πρόταση δεν ισχύει για εσάς εάν ο λογαριασμός σας στο Ταχυδρομείο YAHOO! παρέχεται σε εσάς από την YAHOO! Deutschland.

5. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΟΥ YAHOO!

Η πρόσβασή σας και η χρήση των Υπηρεσιών από εσάς αποτελεί αποδοχή της Πολιτικής Προσωπικού Απορρήτου του Yahoo και υπόκειται σε αυτήν. Τα δεδομένα της εγγραφής σας και άλλες πληροφορίες που σας αφορούν υπόκεινται επίσης στην Πολιτική Προσωπικού Απορρήτου του Yahoo. Μπορείτε να ανασκοπήσετε την πλέον πρόσφατη έκδοση της Πολιτικής Προσωπικού Απορρήτου του Yahoo σε οποιαδήποτε στιγμή κάνοντας κλικ στη σύνδεση Πολιτικής Προσωπικού Απορρήτου της Συγκεκριμένης Εταιρείας του Yahoo της Ενότητας 10 κατωτέρω.

6. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΕ ΕΣΑΣ και δεν θα επιτρέπετε σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος (στο βαθμό που επιτρέπεται από τους τοπικούς νόμους) να:

a. Αντιγράφετε, απομεταγλωττίζετε, αποσυμπιλίζετε, ανασυναρμολογείτε αποσυναρμολογείτε, τροποποιείτε, ενοικιάζετε, μισθώνετε, δανείζετε, διανέμετε ή δημιουργείτε παράγωγα έργα (όπως καθορίζεται από τους ισχύοντες τοπικούς νόμους) ή βελτιώσεις (όπως καθορίζεται από τους ισχύοντες τοπικούς νόμους) στις Υπηρεσίες ή στο Λογισμικό ή να επιχειρείτε με άλλο τρόπο να ανακαλύψετε τον πηγαίο κώδικα ή τα πρωτόκολλα των Υπηρεσιών ή του Λογισμικού. ;

Λαμβάνετε ή επιχειρείτε να λάβετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις Υπηρεσίες ή στο δίκτυο του Yahoo. ;

c. Ενσωματώνετε τις Υπηρεσίες ή το Λογισμικό ή οποιοδήποτε τμήμα τους σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία, λογισμικό, τεχνολογικό εξοπλισμό (hardware) ή άλλη τεχνολογία που κατασκευάζεται ή διανέμεται από εσάς ή για εσάς.

d. Χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες με οποιονδήποτε παράνομο τρόπο, για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό ή με οποιονδήποτε τρόπο που δεν είναι συνεπής με αυτούς τους ΠΟΠΥ ή τους ΟΠΥ. ;

e. Χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες για τη λειτουργία πυρηνικών εγκαταστάσεων, υποστήριξης ζωτικών λειτουργιών ή άλλη εφαρμογή κρίσιμης αποστολής κατά την οποία υφίσταται κίνδυνος για τη ζωή ή περιουσιακά στοιχεία (εσείς κατανοείτε συγκεκριμένα ότι οι Υπηρεσίες δεν είναι σχεδιασμένες για τους εν λόγω σκοπούς και ότι τυχόν αστοχία τους μπορεί να προκαλέσει θάνατο, προσωπικό τραυματισμό ή σοβαρή ή περιβαλλοντολογική ζημιά για την οποία το Yahoo δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη). Σημειώστε ότι η προηγούμενη πρόταση δεν ισχύει για εσάς εάν λαμβάνετε το λογαριασμό του Ταχυδρομείου Yahoo από την Yahoo Deutschland, ή

f. Πωλείτε, μισθώνετε, δανείζετε, διανέμετε, μεταφέρετε ή υπομισθώνετε τις Υπηρεσίες ή την πρόσβαση σε αυτές ή να αποκομίζετε εισόδημα από τη χρήση ή την παροχή των Υπηρεσιών, είτε για άμεσο εμπορικό ή οικονομικό κέρδος ή για άλλο λόγο, χωρίς την εκ των προτέρων ρητή και γραπτή άδεια της εταιρείας Yahoo.

7. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

a. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι οι Υπηρεσίες παρέχονται «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» και ότι το Yahoo δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την έγκαιρη παράδοση, τη διαγραφή, τη λανθασμένη παράδοση ή την μη αποθήκευση οποιωνδήποτε επικοινωνιών χρήστη ή προσωπικών ρυθμίσεων. Κατανοείτε επίσης ότι το Yahoo δεν έχει την ευθύνη για την ασφάλεια ή το απόρρητο των επικοινωνιών που αποστέλλονται μέσω των Υπηρεσιών. Οι παραπάνω προτάσεις σε αυτή την παράγραφο δεν ισχύουν για εσάς εάν ο λογαριασμός σας στο Ταχυδρομείο Yahoo παρέχεται σε εσάς από την Yahoo Deutschland.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προαιρετικό εξοπλισμό για την πρόσβαση στις Υπηρεσίες (π.χ. μια συσκευή τηλεφώνου με σύνδεση USB για την πρόσβαση της λειτουργίας κλήσης από υπολογιστή σε υπολογιστή, η οποία συσκευή μπορεί να περιλαμβάνει διπλή λειτουργία για την πρόσβαση σε μια παραδοσιακή υπηρεσία σταθερού τηλεφώνου που δεν παρέχεται από το Yahoo).

c. Οποιεσδήποτε εφαρμογές plug-in τρίτων που χρησιμοποιείτε με τις Υπηρεσίες ανήκουν σε και αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή της εφαρμογής plug-in και εξαρτάται από εσάς να αποφασίσετε εάν αυτές οι εφαρμογές plug-in τρίτων ή η χρήση τους από εσάς, είναι νόμιμη ή κατάλληλη.

d. Εάν η Υπηρεσίες που λάβατε ή στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση περιλαμβάνουν λειτουργίες κατά του spyware (λογισμικό υποκλοπής στοιχείων), το λογισμικό που προσδιορίζεται ως «spyware» από αυτό το εργαλείο μπορεί να είναι λογισμικό που έχετε συμφωνήσει να φορτώσετε στον υπολογιστή σας σύμφωνα με μια ξεχωριστή συμφωνία με ένα τρίτο μέρος. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για τη συμμόρφωση με τις συμφωνίες/συμβάσεις που έχετε συνάψει με τρίτα μέρη.

e. Οποιοσδήποτε απαιτούμενος ή προαιρετικός εξοπλισμός ή εφαρμογές plug-in τρίτων που χρησιμοποιείτε για τη χρήση, πρόσβαση, ή ενίσχυση των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της κινητής ή άλλης συσκευής σας, ανεξάρτητα από το εάν απαιτείται ή είναι προαιρετική, υπόκειται στους όρους, προϋποθέσεις, εγγυήσεις και αποποιήσεις που παρέχονται από τον κατασκευαστή του εν λόγω εξοπλισμού ή εφαρμογών plug-in τρίτων και το Yahoo δεν προβαίνει σε οποιεσδήποτε εγγυήσεις ή δηλώσεις σχετικά με τον εν λόγω εξοπλισμό και εφαρμογές plug-in τρίτων. Παρακαλούμε ανατρέξτε στα υλικά που λάβατε όταν αγοράσατε τον εξοπλισμό ή όταν λάβατε τις εφαρμογές plug-in τρίτων για να κατανοήσετε τα δικαιώματά σας και τις υποχρεώσεις σας, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων και αποποιήσεων που ισχύουν για εσάς. ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ, Η YAHOO! ΚΑΙ ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ, ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΡΗΤΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ Ή ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ PLUG-IN ΤΡΙΤΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΥ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΗΘΗ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. Η προηγούμενη πρόταση δεν ισχύει για εσάς εάν ο λογαριασμός σας στο Ταχυδρομείο YAHOO! παρέχεται σε εσάς από την YAHOO! Deutschland.

8. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ολόκληρη Σύμβαση. Οι παρόντες ΠΟΠΥ και ΟΠΥ και όλα τα έγγραφα που ενσωματώνονται σε αυτούς αποτελούν ολόκληρη τη σύμβαση ανάμεσα σε εσάς και το Yahoo όπως σχετίζεται με τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς, και αντικαθιστά οποιαδήποτε προηγούμενη έκδοση αυτών των ΠΟΠΥ και των ΟΠΥ, εάν υπάρχει, μεταξύ εσάς και του Yahoo σχετικά με τις Υπηρεσίες. Μπορεί επίσης να ισχύουν και πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις για εσάς που μπορεί να ισχύουν όταν χρησιμοποιείτε ή αγοράζετε συγκεκριμένες άλλες υπηρεσίες του Yahoo (περιλαμβανομένων χρεώσιμων υπηρεσιών), συνδεδεμένες υπηρεσίες, περιεχόμενο τρίτων μερών ή λογισμικό τρίτων μερών. Οι παρόντες ΠΟΠΥ θα εξακολουθούν να ρυθμίζουν τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς, εκτός εάν συμφωνήσετε με άλλους όρους με μία εταιρεία της Yahoo οι οποίοι ειδικώς ορίζουν ότι υπερισχύουν της προηγούμενης έκδοσης των συμφωνημένων «Πρόσθετων Όρων Παροχής Υπηρεσιών της Yahoo Global Communications». Εάν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες, στην περίπτωση αντίφασης μεταξύ των διατάξεων των παρόντων ΠΟΠΥ και των ΟΠΥ, θα υπερισχύουν οι διατάξεις των ΠΟΠΥ, όπως σχετίζονται με τις Υπηρεσίες.

9. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Παρακαλούμε αναφέρετε οποιεσδήποτε παραβάσεις των παρόντων ΠΟΠΥ στην ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών, στη σύνδεση (link) που παρέχεται παρακάτω στην Ενότητα 10, κάτω από τη Συγκεκριμένη Εταιρεία του Yahoo.

10. ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΝΤΙΔΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Οι παρόντες ΠΟΠΥ ισχύουν για τη σχέση σας με τη Συγκεκριμένη Εταιρεία του Yahoo. Στην παρακάτω υποενότητα βρείτε την εταιρεία του Yahoo που σας παρέχει το λογαριασμό σας στο Ταχυδρομείο Yahoo και σε αυτήν την υποενότητα αναφέρεται η εταιρεία του Yahoo με την οποία θα επικοινωνείτε για τις Υπηρεσίες, το εφαρμοστέο δίκαιο, το τόπου επίλυσης διαφορών με τη Συγκεκριμένη Εταιρεία του Yahoo και άλλες σημαντικές διατάξεις. Παρακαλούμε σημειώστε ότι η χρήση από εσάς του Yahoo Messenger και όλων των άλλων υπηρεσιών του Yahoo Messenger θα υπόκειται στους νόμους που ισχύουν για τη Συγκεκριμένη Εταιρεία του Yahoo. Εάν δεν θυμάστε ποια εταιρεία του Yahoo σας παρέχει το λογαριασμό του Ταχυδρομείου Yahoo και εάν χρησιμοποιείτε το Yahoo Messenger, παρακαλούμε κάντε κλικ στη σύνδεση «Σχετικά» στο Yahoo Messenger και κατόπιν στη σύνδεση «Νομική Δικαιοδοσία». Εάν χρησιμοποιείτε το Ταχυδρομείο Yahoo, παρακαλούμε κάντε κλικ στη σύνδεση «Βοήθεια» στο Ταχυδρομείο Yahoo και κατόπιν στο «Όροι Παροχής Υπηρεσιών».

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:

Αμερικανική Ήπειρος..

a. Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν η εταιρεία Yahoo! Inc., 701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089 σας παρέχει το λογαριασμό και την υπηρεσία του Ταχυδρομείου Yahoo, τότε έχετε συμβληθεί με την Yahoo! Inc. και η Yahoo! Inc. σας παρέχει τις Υπηρεσίες και το ουσιαστικό δίκαιο της Πολιτείας της California διέπει την ερμηνεία των παρόντων ΠΟΠΥ και ισχύει για όλες τις αξιώσεις που σχετίζονται με αυτό, ανεξάρτητα από αντιφάσεις νομικών αρχών. Εσείς και η Yahoo! Inc. παρέχετε ανέκκλητη συγκατάθεση για την αποκλειστική δικαιοδοσία και τόπο εκδίκασης των πολιτειακών δικαστηρίων που βρίσκονται στην κομητεία της Santa Clara της California των Η.Π.Α. για κάθε αντιδικία που προκύπτει από ή σχετίζεται με τους παρόντες ΠΟΠΥ ή προκύπτει από ή σχετίζεται με τη σχέση που έχετε με την Yahoo ανεξάρτητα από τον τύπο της αξίωσης. Εάν ισχύει, όλο το λογισμικό που παρέχεται στην Κυβέρνηση των Η.Π.Α. σύμφωνα με τις προτάσεις που εκδόθηκαν στις ή μετά από την 1η Δεκεμβρίου 1995, παρέχεται με τα εμπορικά δικαιώματα και τους περιορισμούς που περιγράφονται στην παρούσα. Εάν οι Υπηρεσίες και τα σχετικά έγγραφα παρέχονται σε ή έχουν αγοραστεί από ή εκ μέρους της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών, εάν ισχύει, τότε οι Υπηρεσίες θεωρούνται «εμπορικό λογισμικό» όπως αυτός ο όρος χρησιμοποιείται στο σύστημα Ομοσπονδιακών Κανονισμών Αγορών. Τα δικαιώματα των Ηνωμένων Πολιτειών δεν θα υπερβούν τα ελάχιστα δικαιώματα που καθορίζονται στον κανονισμό FAR 52.227-19 για «περιορισμένο λογισμικό υπολογιστών». Ισχύουν όλοι οι άλλοι όροι και προϋποθέσεις αυτών των ΠΟΠΥ. Συμφωνείτε να μην παρέχετε ουσιώδη υποστήριξη ή πόρους (ή να αποκρύπτετε ή παραποιείτε τη φύση, την τοποθεσία, την πηγή ή την ιδιοκτησία της ουσιώδους υποστήριξης ή πηγών) σε οποιονδήποτε οργανισμό που έχει χαρακτηριστεί από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ως ξένη τρομοκρατική οργάνωση σύμφωνα με την ενότητα 219 του Νόμου περί Μετανάστευσης και Εθνικότητας. Αποδέχεστε και κατανοείτε ότι η Yahoo ΔΕΝ σας επιτρέπει προς το παρόν την πρόσβαση σε οποιαδήποτε υπηρεσία 911 ή σε παρόμοιες υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης (όχι παραδοσιακές τύπου 911, Ε911 ή παρόμοια πρόσβαση σε υπηρεσίες επείγουσας ανάγκης). Πρέπει να έχετε πάντα εναλλακτικά μέσα για πρόσβαση στο 911 ή σε παρόμοιες υπηρεσίες επείγουσας ανάγκης. Παρακαλούμε ενημερώστε τα άλλα άτομα που χρησιμοποιούν το Yahoo Messenger ή το Ταχυδρομείο Yahoo και τις συσκευές που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση στο Yahoo Messenger ή το Ταχυδρομείο Yahoo ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουν αυτούς τους αριθμούς μέσω μιας παραδοσιακής γραμμής σταθερής τηλεφωνίας ή από ένα κινητό τηλέφωνο. Το Yahoo Messenger και το Ταχυδρομείο Yahoo δεν προορίζονται να αντικαταστήσουν την κύρια τηλεφωνική σας υπηρεσία, όπως μια παραδοσιακή γραμμή σταθερής τηλεφωνίας ή ένα κινητό τηλέφωνο. Μπορείτε να ανασκοπήσετε την πλέον πρόσφατη έκδοση αυτών των ΠΟΠΥ, των ΟΠΥ και της Πολιτικής Προσωπικού Απορρήτου σε οποιαδήποτε στιγμή στις παρακάτω συνδέσεις. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μέσω της παρεχόμενης σύνδεσης. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μέσω της παρεχόμενης σύνδεσης.

A. ΠΟΠΥ: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/. For Yahoo En Español ΠΟΠΥ: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. ΟΠΥ: https://info.yahoo.com/legal/us/yahoo/utos/en-us/. For Yahoo En Español ΟΠΥ: https://info.yahoo.com/legal/e1/yahoo/utos/es-us.

C. Πολιτική προσωπικού απορρήτου: https://info.yahoo.com/privacy/us/yahoo/. For Yahoo En Español Πολιτική προσωπικού απορρήτου: https://info.yahoo.com/privacy/espanol/yahoo/.

D. Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών: Customer Care For Yahoo en Español Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών: espanol-abuse@yahoo-inc.com .

Καναδάς: Εάν η εταιρεία Yahoo Canada, 207 Queen's Quay West, Suite 801,Toronto, ON, M5J 1A7 σας παρέχει το λογαριασμό και την υπηρεσία του Ταχυδρομείου Yahoo, τότε έχετε συμβληθεί με την Yahoo Canada Co. και η Yahoo Canada Co. σας παρέχει τις Υπηρεσίες και το δίκαιο του Καναδά διέπει την ερμηνεία των παρόντων ΠΟΠΥ, συμπεριλαμβανομένων των παραβάσεών τους, ανεξάρτητα από αντιφάσεις νομικών αρχών, αλλά ισχύει και για άλλες αξιώσεις, συμπεριλαμβανομένων αξιώσεων που αφορούν στους νόμους προστασίας του καταναλωτή, τους νόμους περί αθέμιτου ανταγωνισμού και αστικά αδικήματα. Εσείς και η Yahoo Canada παρέχετε ανέκκλητη συγκατάθεση για την αποκλειστική δικαιοδοσία και τόπο εκδίκασης των πολιτειακών δικαστηρίων που βρίσκονται στην κομητεία του Ontario του Καναδά για κάθε αντιδικία που προκύπτει από ή σχετίζεται με τους παρόντες ΠΟΠΥ ή προκύπτει από ή σχετίζεται με τη σχέση που έχετε με την Yahoo ανεξάρτητα από τον τύπο της αξίωσης. Μπορείτε να ανασκοπήσετε την πλέον πρόσφατη έκδοση αυτών των ΠΟΠΥ, των ΟΠΥ και της Πολιτικής Προσωπικού Απορρήτου σε οποιαδήποτε στιγμή στις παρακάτω συνδέσεις. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μέσω της παρεχόμενης σύνδεσης. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μέσω της παρεχόμενης σύνδεσης.

A. ΠΟΠΥ: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. ΟΠΥ: https://info.yahoo.com/legal/ca/yahoo/utos/terms .

C. Πολιτική προσωπικού απορρήτου: https://info.yahoo.com/privacy/ca/yahoo/.

D. Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών: http://help.yahoo.com/l/ca/yahoo/helpcentral/.

c. Βραζιλία: Εάν η εταιρεία Brasil Internet Ltda.,R. Fidencio Ramos, 195 - 12o andar, Sao Paulo, 04551-010, Brazil σας παρέχει το λογαριασμό και την υπηρεσία του Ταχυδρομείου Yahoo, τότε έχετε συμβληθεί με την Yahoo Brasil και η Yahoo Brasil σας παρέχει τις Υπηρεσίες και το δίκαιο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας διέπει την ερμηνεία των παρόντων ΠΟΠΥ, και ισχύει για τις αξιώσεις λόγω παραβάσεων αυτού, ανεξάρτητα από συγκρούσεις νομικών αρχών, αλλά ισχύει και για άλλες αξιώσεις, συμπεριλαμβανομένων αξιώσεων που αφορούν στους νόμους προστασίας του καταναλωτή, τους νόμους περί αθέμιτου ανταγωνισμού και αστικά αδικήματα. Εσείς και η Yahoo Brasil παρέχετε ανέκκλητη συγκατάθεση για την αποκλειστική δικαιοδοσία και τόπο εκδίκασης των πολιτειακών δικαστηρίων της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας για κάθε αντιδικία που προκύπτει από ή σχετίζεται με τους παρόντες ΠΟΠΥ ή προκύπτει από ή σχετίζεται με τη σχέση που έχετε με την Yahoo ανεξάρτητα από τον τύπο της αξίωσης. Για τους χρήστες της Yahoo Brasil, ο περιορισμός των δικαιωμάτων των χρηστών, των περιορισμών νομικών ευθυνών και της εγκυρότητας των παρόντων ΠΟΠΥ θα εφαρμόζεται στη μέγιστη έκταση που επιτρέπει το δίκαιο της Βραζιλίας. Η Yahoo Brasil διατηρεί το δικαίωμα να επιλύει ενδεχόμενες συγκρούσεις ή αντιφάσεις αποκλειστικά σύμφωνα με τους ΓΟΠΥ και το δίκαιο της Βραζιλίας. Μπορείτε να ανασκοπήσετε την πλέον πρόσφατη έκδοση αυτών των ΠΟΠΥ, των ΟΠΥ και της Πολιτικής Προσωπικού Απορρήτου σε οποιαδήποτε στιγμή στις παρακάτω συνδέσεις. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μέσω της παρεχόμενης σύνδεσης. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μέσω της παρεχόμενης σύνδεσης.

A. ΠΟΠΥ: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. ΟΠΥ: https://info.yahoo.com/legal/br/yahoo/utos/terms/ /

C. Πολιτική προσωπικού απορρήτου: https://info.yahoo.com/privacy/br/yahoo/.

D. Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών: http://help.yahoo.com/l/br/yahoo/helpcentral/.

d. Αργεντινήa: Εάν η εταιρεία Yahoo de Argentina SRL, Av. Congreso 1685 - 2do.Piso, Cdad, Aut. de Buenos Aires, C1428BUC, Argentina σας παρέχει το λογαριασμό και την υπηρεσία του Ταχυδρομείου Yahoo, τότε έχετε συμβληθεί με την Yahoo de Argentina και η Yahoo de Argentina σας παρέχει τις Υπηρεσίες και το δίκαιο της Δημοκρατίας της Αργεντινής διέπει την ερμηνεία των παρόντων ΠΟΠΥ, και ισχύει για τις αξιώσεις λόγω παραβάσεων αυτού, ανεξάρτητα από συγκρούσεις νομικών αρχών, αλλά ισχύει και για άλλες αξιώσεις, συμπεριλαμβανομένων αξιώσεων που αφορούν στους νόμους προστασίας του καταναλωτή, τους νόμους περί αθέμιτου ανταγωνισμού και αστικά αδικήματα. Εσείς και η Yahoo de Argentina παρέχετε ανέκκλητη συγκατάθεση για την αποκλειστική δικαιοδοσία και τόπο εκδίκασης των πολιτειακών δικαστηρίων της Δημοκρατίας της Αργεντινής για κάθε αντιδικία που προκύπτει από ή σχετίζεται με τους παρόντες ΠΟΠΥ ή προκύπτει από ή σχετίζεται με τη σχέση που έχετε με την Yahoo ανεξάρτητα από τον τύπο της αξίωσης. Μπορείτε να ανασκοπήσετε την πλέον πρόσφατη έκδοση αυτών των ΠΟΠΥ, των ΟΠΥ και της Πολιτικής Προσωπικού Απορρήτου σε οποιαδήποτε στιγμή στις παρακάτω συνδέσεις. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μέσω της παρεχόμενης σύνδεσης. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μέσω της παρεχόμενης σύνδεσης.

A. ΠΟΠΥ: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. ΟΠΥ: https://info.yahoo.com/legal/ar/yahoo/utos/terms/ .

C. Πολιτική προσωπικού απορρήτου: https://info.yahoo.com/privacy/ar/yahoo/.

D. Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών: ar-abuse@yahoo-inc.com

e. Μεξικό: Εάν η εταιρεία Yahoo de Mexico S.A. de C.V., Av Paseo de las Palmas 330, Piso 2, Lomas de Chapultepec, Mexico City, 11000 σας παρέχει το λογαριασμό και την υπηρεσία του Ταχυδρομείου Yahoo, τότε έχετε συμβληθεί με την Yahoo de Mexico και η Yahoo de Mexico σας παρέχει τις Υπηρεσίες και το δίκαιο των Ηνωμένων Πολιτειών του Μεξικού (Μεξικό) διέπει την ερμηνεία των παρόντων ΠΟΠΥ, και ισχύει για τις αξιώσεις λόγω παραβάσεων αυτού, ανεξάρτητα από συγκρούσεις νομικών αρχών, αλλά ισχύει και για άλλες αξιώσεις, συμπεριλαμβανομένων αξιώσεων που αφορούν στους νόμους προστασίας του καταναλωτή, τους νόμους περί αθέμιτου ανταγωνισμού και αστικά αδικήματα. Εσείς και η Yahoo de Mexico παρέχετε ανέκκλητη συγκατάθεση για την αποκλειστική δικαιοδοσία και τόπο εκδίκασης των πολιτειακών δικαστηρίων των Ηνωμένων Πολιτειών του Μεξικού (Μεξικό) για κάθε αντιδικία που προκύπτει από ή σχετίζεται με τους παρόντες ΠΟΠΥ ή προκύπτει από ή σχετίζεται με τη σχέση που έχετε με την Yahoo ανεξάρτητα από τον τύπο της αξίωσης. Μπορείτε να ανασκοπήσετε την πλέον πρόσφατη έκδοση αυτών των ΠΟΠΥ, των ΟΠΥ και της Πολιτικής Προσωπικού Απορρήτου σε οποιαδήποτε στιγμή στις παρακάτω συνδέσεις. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μέσω της παρεχόμενης σύνδεσης. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μέσω της παρεχόμενης σύνδεσης.

A. ΠΟΠΥ: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. ΟΠΥ: https://info.yahoo.com/legal/mx/yahoo/utos/terms/.

C. Πολιτική προσωπικού απορρήτου: https://info.yahoo.com/privacy/mx/yahoo/.

D. Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών: mx-abuse@yahoo-inc.com .

f. Βενεζουέλα, Κολομβία, Περού και Χιλή: Εάν η εταιρεία Yahoo Hispanic Americas, LLC, One Alhambra Plaza, 8th Floor, Coral Gables, FL 33134, U.S.A σας παρέχει το λογαριασμό και την υπηρεσία του Ταχυδρομείου Yahoo, τότε έχετε συμβληθεί με την Yahoo Hispanic Americas και η Yahoo Hispanic Americas σας παρέχει τις Υπηρεσίες και το δίκαιο της πολιτείας της Florida διέπει την ερμηνεία των παρόντων ΠΟΠΥ, και ισχύει για τις αξιώσεις λόγω παραβάσεων αυτού, ανεξάρτητα από συγκρούσεις νομικών αρχών, αλλά ισχύει και για άλλες αξιώσεις, συμπεριλαμβανομένων αξιώσεων που αφορούν στους νόμους προστασίας του καταναλωτή, τους νόμους περί αθέμιτου ανταγωνισμού και αστικά αδικήματα. Εσείς και η Yahoo Hispanic Americas παρέχετε ανέκκλητη συγκατάθεση για την αποκλειστική δικαιοδοσία και τόπο εκδίκασης των πολιτειακών δικαστηρίων της Κομητείας Dade-Miami για κάθε αντιδικία που προκύπτει από ή σχετίζεται με τους παρόντες ΠΟΠΥ ή προκύπτει από ή σχετίζεται με τη σχέση που έχετε με την Yahoo ανεξάρτητα από τον τύπο της αξίωσης. Yahoo Venezuela: Μπορείτε να ανασκοπήσετε την πλέον πρόσφατη έκδοση αυτών των ΠΟΠΥ, των ΟΠΥ και της Πολιτικής Προσωπικού Απορρήτου σε οποιαδήποτε στιγμή στις παρακάτω συνδέσεις. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μέσω της παρεχόμενης σύνδεσης.

Yahoo Venezuela: Μπορείτε να ανασκοπήσετε την πλέον πρόσφατη έκδοση αυτών των ΠΟΠΥ, των ΟΠΥ και της Πολιτικής Προσωπικού Απορρήτου σε οποιαδήποτε στιγμή στις παρακάτω συνδέσεις. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μέσω της παρεχόμενης σύνδεσης. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μέσω της παρεχόμενης σύνδεσης.

A. ΠΟΠΥ: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. ΟΠΥ: https://info.yahoo.com/legal/ve/yahoo/utos/terms.

C. Πολιτική προσωπικού απορρήτου: https://info.yahoo.com/privacy/ve/yahoo/.

D. Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών: espanol-abuse@yahoo-inc.com .

Yahoo Colombia: Μπορείτε να ανασκοπήσετε την πλέον πρόσφατη έκδοση αυτών των ΠΟΠΥ, των ΟΠΥ και της Πολιτικής Προσωπικού Απορρήτου σε οποιαδήποτε στιγμή στις παρακάτω συνδέσεις. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μέσω της παρεχόμενης σύνδεσης. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μέσω της παρεχόμενης σύνδεσης.

A. ΠΟΠΥ: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. ΟΠΥ: https://info.yahoo.com/legal/co/yahoo/utos/terms/.

C. Πολιτική προσωπικού απορρήτου: https://info.yahoo.com/privacy/co/yahoo/.

D. Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών: espanol-abuse@yahoo-inc.com .

Yahoo Peru: Μπορείτε να ανασκοπήσετε την πλέον πρόσφατη έκδοση αυτών των ΠΟΠΥ, των ΟΠΥ και της Πολιτικής Προσωπικού Απορρήτου σε οποιαδήποτε στιγμή στις παρακάτω συνδέσεις. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μέσω της παρεχόμενης σύνδεσης. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μέσω της παρεχόμενης σύνδεσης.

A. ΠΟΠΥ: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. ΟΠΥ: https://info.yahoo.com/legal/pe/yahoo/utos/terms/.

C. Πολιτική προσωπικού απορρήτου: https://info.yahoo.com/privacy/pe/yahoo/.

D. Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών: espanol-abuse@yahoo-inc.com .

Yahoo Chile: Μπορείτε να ανασκοπήσετε την πλέον πρόσφατη έκδοση αυτών των ΠΟΠΥ και της Πολιτικής Προσωπικού Απορρήτου σε οποιαδήποτε στιγμή στις παρακάτω συνδέσεις. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μέσω της παρεχόμενης σύνδεσης.

A. ΠΟΠΥ: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. ΟΠΥ: https://info.yahoo.com/legal/cl/yahoo/utos/terms/.

C. Πολιτική προσωπικού απορρήτου: https://info.yahoo.com/privacy/cl/yahoo/.

D. Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών: espanol-abuse@yahoo-inc.com .

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:

Ευρώπη.

g. Ηνωμένο Βασίλειο: Εάν η Yahoo UK Ltd, 125 Shaftesbury Avenue, Λονδίνο WC2H 8AD, Ηνωμένο Βασίλειο σας παρέχει το λογαριασμό και την υπηρεσία Ταχυδρομείου Yahoo, τότε έχετε συμβληθεί με την Yahoo UK Ltd. και η Yahoo UK Ltd. σας παρέχει με τις υπηρεσία και το δίκαιο της Αγγλίας και της Ουαλίας διέπει τους ΠΟΠΥ και οποιεσδήποτε μη συμβατικές υποχρεώσεις προκύπτουν από αυτούς. Εσείς και η Yahoo UK Ltd. παρέχεται ανέγκλιτη συγκατάθεση για την αποκλειστική δικαιοδοσία και τόπο εκδίκασης των αγγλικών δικαστηρίων για κάθε αντιδικία που προκύπτει από ή σχετίζεται με τους παρόντες ΠΟΠΥ ή προκύπτει από ή σχετίζεται με τη σχέση που έχετε με την Yahoo UK Limited ανεξάρτητα από τον τύπο της αξίωσης. Εάν αναβαθμίσετε το λογαριασμό Ταχυδρομείου Yahoo UK σε Ταχυδρομείο Yahoo Plus, η υπηρεσία αυτή παρέχεται σε εσάς από την Yahoo Netherlands BV και διέπεται από ένα σύνολο όρων που ονομάζεται Πρόσθετοι Όροι Παροχής Υπηρεσίων Ταχυδρομείου Plus https://info.yahoo.com/legal/uk/yahoo/mail/plus.html και στους οποίους είναι ενσωματωμένοι αυτοί οι ΠΟΠΥ και θα ισχύουν για τη σχέση σας με την Yahoo Netherlands BV αναφορικά με αυτή την υπηρεσία.

Τέλος, ισχύουν για σας οι παρακάτω διατάξεις: Κανένα στοιχείο σε αυτούς τους ΠΟΠΥ ή τους ΟΠΥ δεν εξαιρεί ή περιορίζει τη νομική ευθύνη κανενός για απάτη, αδίκημα παραπλάνησης, θάνατο ή προσωπικό τραυματισμό που προκαλείται από αμέλεια ή από παράβαση οποιωνδήποτε υποχρεώσεων που υπονοούνται από την Ενότητα 12 του Νόμου περί Πώλησης Προϊόντων του 1979 ή την Ενότητα 2 του Νόμου περί Παροχής Προϊόντων και Υπηρεσιών του 1982 ή οποιαδήποτε άλλη νομική ευθύνη που δεν είναι δυνατόν να εξαιρεθεί ή να περιοριστεί από τους ισχύοντες νόμους, ούτε σε σχέση με οποιαδήποτε θεσμικά ή κανονιστικά πρόστιμα που έχουν επιβληθεί.

Μπορείτε να ανασκοπήσετε την πλέον πρόσφατη έκδοση αυτών των ΠΟΠΥ, των ΟΠΥ και της Πολιτικής Προσωπικού Απορρήτου σε οποιαδήποτε στιγμή στις παρακάτω συνδέσεις. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μέσω της παρεχόμενης σύνδεσης. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μέσω της παρεχόμενης σύνδεσης.

A. ΠΟΠΥ: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. ΟΠΥ: https://info.yahoo.com/legal/uk/yahoo/utos/terms.

C. Πολιτική προσωπικού απορρήτου: https://info.yahoo.com/privacy/uk/yahoo/.

D. Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών: http://help.yahoo.com/l/uk/yahoo/abuse/issues/abuse-01.html.

h. Ιταλία: Εάν η εταιρεία Yahoo Italia S.r.l., via Spadolini 7, 20141 Milano, Code and VAT n. 13122290151 σας παρέχει το λογαριασμό και την υπηρεσία του Ταχυδρομείου Yahoo, τότε έχετε συμβληθεί με την Yahoo Italia και η Yahoo Italia σας παρέχει τις Υπηρεσίες και το δίκαιο της Ιταλίας διέπει την ερμηνεία των παρόντων ΠΟΠΥ και ισχύει για τις αξιώσεις λόγω παραβάσεων αυτού, ανεξάρτητα από συγκρούσεις νομικών αρχών, αλλά ισχύει και για άλλες αξιώσεις, συμπεριλαμβανομένων αξιώσεων που αφορούν στους νόμους προστασίας του καταναλωτή, τους νόμους περί αθέμιτου ανταγωνισμού και αστικά αδικήματα. Εσείς και η Yahoo Italia παρέχετε ανέκκλητη συγκατάθεση για την αποκλειστική δικαιοδοσία και τόπο εκδίκασης του Δικαστηρίου του Μιλάνου της Ιταλίας για κάθε αντιδικία που προκύπτει από ή σχετίζεται με τους παρόντες ΠΟΠΥ ή προκύπτει από ή σχετίζεται με τη σχέση που έχετε με την Yahoo ανεξάρτητα από τον τύπο της αξίωσης. Η επιλογή της δικαιοδοσίας και του τόπου εκδίκασης ρυθμίζεται με την επιφύλαξη διάφορων αναγκαστικών κανονισμών από τον κανονισμό ΕΚ 44/2001 αναφορικά με τις συμβάσεις μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών. Μπορείτε να ανασκοπήσετε την πλέον πρόσφατη έκδοση αυτών των ΠΟΠΥ, των ΟΠΥ και της Πολιτικής Προσωπικού Απορρήτου σε οποιαδήποτε στιγμή στις παρακάτω συνδέσεις. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μέσω της παρεχόμενης σύνδεσης. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μέσω της παρεχόμενης σύνδεσης.

A. ΠΟΠΥ: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. ΟΠΥ: https://info.yahoo.com/legal/it/yahoo/utos/terms.

C. Πολιτική προσωπικού απορρήτου: https://info.yahoo.com/privacy/it/yahoo/.

D. Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών: http://help.yahoo.com/l/it/yahoo/abuse/.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Yahoo Italia σε οποιαδήποτε στιγμή στέλνοντας ένα email στην παραπάνω διεύθυνση.

i. Γερμανία Εάν η εταιρεία Yahoo Deutschland σας παρέχει το λογαριασμό και την υπηρεσία του Ταχυδρομείου Yahoo, τότε έχετε συμβληθεί με την Yahoo Deutschland και η Yahoo Deutschland σας παρέχει τις Υπηρεσίες. Σε αυτήν την περίπτωση, οι συμβατικές και μη συμβατικές σχέσεις μεταξύ των μερών όσον αφορά στη χρήση των Υπηρεσιών υπόκεινται αποκλειστικά στο Γερμανικό δίκαιο. Εσείς παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για την αποκλειστική δικαιοδοσία και τόπο εκδίκασης στο Μόναχο της Γερμανίας για κάθε αντιδικία που προκύπτει από ή σχετίζεται με τους παρόντες ΠΟΠΥ ή προκύπτει από ή σχετίζεται με τη σχέση που έχετε με την Yahoo ανεξάρτητα από τον τύπο της αξίωσης σε περιπτώσεις που η έδρα σας βρίσκεται εκτός της Γερμανικής επικράτειας ή έχετε μεταφέρει την έδρα σας εκτός της Γερμανικής επικράτειας μετά την αποδοχή των παρόντων ΠΟΠΥ. Εάν αναβαθμίσετε το γερμανικό σας λογαριασμό Ταχυδρομείου Yahoo σε Ταχυδρομείο Yahoo Plus, η υπηρεσία αυτή διέπεται από ένα σύνολο όρων που ονομάζονται Πρόσθετοι Όροι Παροχής Υπηρεσιών Ταχυδρομείου Plus και διατίθενται στο διεύθυνση https://info.yahoo.com/legal/de/yahoo/mail/mailplus/mailplus_atos_new.html: οι διατάξεις αυτών των ΠΟΠΥ εμπεριέχονται σε αυτούς τους όρους και ισχύουν για εσάς αναφορικά με αυτή την υπηρεσία. Μπορείτε να ανασκοπήσετε την πλέον πρόσφατη έκδοση αυτών των ΠΟΠΥ, των ΟΠΥ και της Πολιτικής Προσωπικού Απορρήτου σε οποιαδήποτε στιγμή στις παρακάτω συνδέσεις. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μέσω της παρεχόμενης σύνδεσης. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μέσω της παρεχόμενης σύνδεσης.

A. ΠΟΠΥ: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. ΟΠΥ: https://info.yahoo.com/legal/de/yahoo/utos/terms/.

C. Πολιτική προσωπικού απορρήτου: https://info.yahoo.com/privacy/de/yahoo/.

D. Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών: http://help.yahoo.com/l/de/yahoo/abuse/help001.html.

j. Γαλλία: Εάν η Yahoo France SAS (RCS Paris), 17-19 rue Guillaume Tell 75017 Παρίσι, σας παρέχει το λογαριασμό και την υπηρεσία Ταχυδρομείου Yahoo, τότε είστε συμβεβλημένοι με την Yahoo France και η Yahoo France σας παρέχει με τις υπηρεσίες και η το δίκαιο της Γαλλίας διέπει την ερμηνεία όχι μόνο των παρόντων ΠΟΠΥ και ισχύει για αξιώσεις λόγω παράβασης αυτών, ανεξάρτητα από νομικές αντιφάσεις, αλλά ισχύει και για άλλες αξιώσεις, συμπεριλαμβανομένων αξιώσεων που αφορούν στους νόμους προστασίας του καταναλωτή, τους νόμους περί αθέμιτου ανταγωνισμού και αστικά αδικήματα. Εάν αναβαθμίσετε το γαλλικό σας λογαριασμό Ταχυδρομείου Yahoo Mail σε Ταχυδρομείο Yahoo Plus, η υπηρεσία αυτή σας παρέχεται από την Yahoo Netherlands BV, μια εταιρεία που υπόκειται στο δίκαιο της Ολλανδίας με ΑΦΜ 34141161, με έδρα στο Zuideinde 136, 1541 CG Koog aan de Zaan, Ολλάνδία, και διέπεται από ένα σύνολο όρων που ονομάζονται Πρόσθετοι Όροι Παροχής Υπηρεσιών Ταχυδρομείου Plus και διατίθενται στη διεύθυνση https://info.yahoo.com/legal/fr/yahoo/mail/mailtos/mailplus.html: οι διατάξεις αυτών των ΠΟΠΥ εμπεριέχονται σε αυτούς τους όρους και ισχύουν για τη σχέση σας με την Yahoo Netherlands BV αναφορικά με αυτή την υπηρεσία. Μπορείτε να ανασκοπήσετε την πλέον πρόσφατη έκδοση αυτών των ΠΟΠΥ, των ΟΠΥ και της Πολιτικής Προσωπικού Απορρήτου σε οποιαδήποτε στιγμή στις παρακάτω συνδέσεις. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μέσω της παρεχόμενης σύνδεσης. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μέσω της παρεχόμενης σύνδεσης.

A. ΠΟΠΥ: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. ΟΠΥ: https://info.yahoo.com/legal/fr/yahoo/utos/terms/.

C. Πολιτική προσωπικού απορρήτου: https://info.yahoo.com/privacy/fr/yahoo/.

D. Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών: http://help.yahoo.com/l/fr/yahoo/abuse/.

k. Ισπανία: Εάν η εταιρεία Yahoo Iberia S.L.U., Calle María de Molina, 40 28006 Madrid, España σας παρέχει το λογαριασμό και την υπηρεσία του Ταχυδρομείου Yahoo, τότε έχετε συμβληθεί με την Yahoo Iberia και η Yahoo Iberia σας παρέχει τις Υπηρεσίες και το δίκαιο της Ισπανίας διέπει την ερμηνεία όχι μόνο των παρόντων ΠΟΠΥ και ισχύει για αξιώσεις λόγω παράβασης αυτών, ανεξάρτητα από νομικές αντιφάσεις, αλλά ισχύει και για άλλες αξιώσεις, συμπεριλαμβανομένων αξιώσεων που αφορούν στους νόμους προστασίας του καταναλωτή, τους νόμους περί αθέμιτου ανταγωνισμού και αστικά αδικήματα. Εσείς και η Yahoo Iberia παρέχετε ανέκκλητη συγκατάθεση για την αποκλειστική δικαιοδοσία και τόπο εκδίκασης στην Ισπανία (και τα Δικαστήρια της Πόλης της Μαδρίτης) για κάθε αντιδικία που προκύπτει από ή σχετίζεται με τους παρόντες ΠΟΠΥ ή προκύπτει από ή σχετίζεται με τη σχέση που έχετε με την Yahoo ανεξάρτητα από τον τύπο της αξίωσης. Μπορείτε να ανασκοπήσετε την πλέον πρόσφατη έκδοση αυτών των ΠΟΠΥ, των ΟΠΥ και της Πολιτικής Προσωπικού Απορρήτου σε οποιαδήποτε στιγμή στις παρακάτω συνδέσεις. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μέσω της παρεχόμενης σύνδεσης. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μέσω της παρεχόμενης σύνδεσης.

A. ΠΟΠΥ: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. ΟΠΥ: https://info.yahoo.com/legal/es/yahoo/utos/terms/.

C. Πολιτική προσωπικού απορρήτου: https://info.yahoo.com/privacy/es/yahoo/.

D. Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών: http://help.yahoo.com/l/es/yahoo/helpcentral/.

l. Ιρλανδία, Δανία, Φινλανδία, Νορβηγία, Ρουμανία, Ολλανδία, Σουηδία, Τουρκία, Ρωσία, Πολωνία, Βέλγιο, Τσεχική Δημοκρατία, Ουγγαρία, Πορτογαλία, Αυστρία, Βουλγαρία, Κροατία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Σεβρία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ουκρανία και Ελλάδα Εάν η εταιρεία Yahoo EMEA Limited σας παρέχει το λογαριασμό και την υπηρεσία του Yahoo, τότε έχετε συμβληθεί με την Yahoo EMEA Limited και η Yahoo EMEA Limited σας παρέχει τις Υπηρεσίες και οι νόμοι της Ιρλανδίας διέπουν την ερμηνεία των παρόντων ΠΟΠΥ και οποιωνδήποτε μη συμβατικών υποχρεώσεων που προκύπτουν από αυτούς. Εσείς και η Yahoo EMEA Limited παρέχετε ανέκκλητη συγκατάθεση για την αποκλειστική δικαιοδοσία και τόπο εκδίκασης των δικαστηρίων της Ιρλανδίας για κάθε αντιδικία που προκύπτει από ή σχετίζεται με τους παρόντες ΠΟΠΥ ή προκύπτει από ή σχετίζεται με τους παρόντες ΠΟΠΥ ή οποιαδήποτε αξίωση ή αντιδικία που προκύπτει από τη σχέση που έχετε με την Yahoo EMEA Limited ανεξάρτητα από τον τύπο της αξίωσης.

Μπορείτε να ανασκοπήσετε την πλέον πρόσφατη έκδοση αυτών των ΠΟΠΥ, των ΟΠΥ και της Πολιτικής Προσωπικού Απορρήτου σε οποιαδήποτε στιγμή στις παρακάτω συνδέσεις. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μέσω της παρεχόμενης σύνδεσης.

Ιρλανδία:

A. ΠΟΠΥ: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. ΟΠΥ: https://info.yahoo.com/legal/ie/yahoo/utos/terms.

C. Πολιτική προσωπικού απορρήτου: https://info.yahoo.com/privacy/ie/yahoo/.

Δανία:

A. ΠΟΠΥ: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. ΟΠΥ: https://info.yahoo.com/legal/dk/yahoo/utos/terms/.

C. Πολιτική προσωπικού απορρήτου: https://info.yahoo.com/privacy/dk/yahoo/.

Φιλανδία:

A. ΠΟΠΥ: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. ΟΠΥ: https://info.yahoo.com/legal/fi/yahoo/utos/terms/.

C. Πολιτική προσωπικού απορρήτου: https://info.yahoo.com/privacy/fi/yahoo/.

Νορβηγία:

A. ΠΟΠΥ: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. ΟΠΥ: https://info.yahoo.com/legal/no/yahoo/utos/terms/.

C. Πολιτική προσωπικού απορρήτου: https://info.yahoo.com/privacy/no/yahoo/.

Ρουμανία:

A. ΠΟΠΥ: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. ΟΠΥ: https://info.yahoo.com/legal/ro/yahoo/utos/terms.

C. Πολιτική προσωπικού απορρήτου: https://info.yahoo.com/privacy/ro/yahoo/.

Ολλανδία:

A. ΠΟΠΥ: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. ΟΠΥ: https://info.yahoo.com/legal/nl/yahoo/utos/terms/.

C. Πολιτική προσωπικού απορρήτου: https://info.yahoo.com/privacy/nl/yahoo/.

Σουηδία:

A. ΠΟΠΥ: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. ΟΠΥ: https://info.yahoo.com/legal/se/yahoo/utos/terms/.

C. Πολιτική προσωπικού απορρήτου: https://info.yahoo.com/privacy/se/yahoo/.

Τουρκία:

A. ΠΟΠΥ: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. ΟΠΥ: https://info.yahoo.com/legal/tr/yahoo/utos/terms/.

C. Πολιτική προσωπικού απορρήτου: https://info.yahoo.com/privacy/tr/yahoo/.

Ρωσία:

A. ΠΟΠΥ: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. ΟΠΥ: https://info.yahoo.com/legal/ru/yahoo/utos/terms/.

C. Πολιτική προσωπικού απορρήτου: https://info.yahoo.com/privacy/ru/yahoo/.

Ελλάδα:

A. ΠΟΠΥ: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. ΟΠΥ: https://info.yahoo.com/legal/gr/yahoo/utos/terms/.

C. Πολιτική προσωπικού απορρήτου: https://info.yahoo.com/privacy/gr/yahoo/.

Πολωνία:

A. ΠΟΠΥ: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. ΟΠΥ: https://info.yahoo.com/legal/pl/yahoo/utos/terms/.

C. Πολιτική προσωπικού απορρήτου: https://info.yahoo.com/privacy/pl/yahoo/.

Βέλγιο:

A. ΠΟΠΥ: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. ΟΠΥ: https://info.yahoo.com/legal/be/yahoo/utos/terms.

C. Πολιτική προσωπικού απορρήτου: https://info.yahoo.com/privacy/be/yahoo/.

Τσεχική Δημοκρατία:

A. ΠΟΠΥ: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. ΟΠΥ: https://info.yahoo.com/legal/cz/yahoo/utos/terms/.

C. Πολιτική προσωπικού απορρήτου: https://info.yahoo.com/privacy/cz/yahoo/.

Ουγγαρία:

A. ΠΟΠΥ: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. ΟΠΥ: https://info.yahoo.com/legal/hu/yahoo/utos/terms.

C. Πολιτική προσωπικού απορρήτου: https://info.yahoo.com/privacy/hu/yahoo/.

Πορτογαλία:

A. ΠΟΠΥ: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. ΟΠΥ: https://info.yahoo.com/legal/pt/yahoo/utos/terms.

C. Πολιτική προσωπικού απορρήτου: https://info.yahoo.com/privacy/pt/yahoo/.

Αυστρία:

A. ΠΟΠΥ: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. ΟΠΥ: https://info.yahoo.com/legal/at/yahoo/utos/terms/.

C. Πολιτική προσωπικού απορρήτου: https://info.yahoo.com/privacy/at/yahoo/.

Βουλγαρία:

A. ΠΟΠΥ: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. ΟΠΥ: https://info.yahoo.com/legal/bg/yahoo/utos/terms.

C. Πολιτική προσωπικού απορρήτου: https://info.yahoo.com/privacy/bg/yahoo/.

Κροατία:

A. ΠΟΠΥ: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. ΟΠΥ: https://info.yahoo.com/legal/hr/yahoo/utos/terms/.

C. Πολιτική προσωπικού απορρήτου: https://info.yahoo.com/privacy/hr/yahoo/.

Εσθονία:

A. ΠΟΠΥ: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. ΟΠΥ: https://info.yahoo.com/legal/ee/yahoo/utos/terms/.

C. Πολιτική προσωπικού απορρήτου: https://info.yahoo.com/privacy/ee/yahoo/.

Λετονία:

A. ΠΟΠΥ: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. ΟΠΥ: https://info.yahoo.com/legal/lv/yahoo/utos/terms.

C. Πολιτική προσωπικού απορρήτου: https://info.yahoo.com/privacy/lv/yahoo/.

Λιθουανία:

A. ΠΟΠΥ: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. ΟΠΥ: https://info.yahoo.com/legal/lt/yahoo/utos/terms/.

C. Πολιτική προσωπικού απορρήτου: https://info.yahoo.com/privacy/lt/yahoo/.

Σερβία:

A. ΠΟΠΥ: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. ΟΠΥ: https://info.yahoo.com/legal/rs/yahoo/utos/terms/.

C. Πολιτική προσωπικού απορρήτου: https://info.yahoo.com/privacy/sr/yahoo/.

Σλοβακία:

A. ΠΟΠΥ: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. ΟΠΥ: https://info.yahoo.com/legal/sk/yahoo/utos/terms.

C. Πολιτική προσωπικού απορρήτου: https://info.yahoo.com/privacy/sk/yahoo/.

Σλοβενία:

A. ΠΟΠΥ: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. ΟΠΥ: https://info.yahoo.com/legal/si/yahoo/utos/terms/.

C. Πολιτική προσωπικού απορρήτου: https://info.yahoo.com/privacy/si/yahoo/.

Ουκρανία:

A. ΠΟΠΥ: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. ΟΠΥ: https://info.yahoo.com/legal/ua/yahoo/utos/terms.

C. Πολιτική προσωπικού απορρήτου: https://info.yahoo.com/privacy/ua/yahoo/.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:

Ασία Ειρηνικού.

m. Χονγκ Κονγκ: Εάν η εταιρεία Yahoo Hong Kong Limited, at 27/F Sunning Plaza, 10 Hysan Avenue, Causeway Bay, Hong Kong σας παρέχει το λογαριασμό και την υπηρεσία του Ταχυδρομείου Yahoo, τότε έχετε συμβληθεί με την Yahoo Hong Kong και η Yahoo Hong Kong σας παρέχει τις Υπηρεσίες και το δίκαιο του Χονγκ Κονγκ διέπει την ερμηνεία όχι μόνο των παρόντων ΠΟΠΥ και ισχύει για αξιώσεις λόγω παράβασης αυτών, ανεξάρτητα από νομικές αντιφάσεις, αλλά ισχύει και για άλλες αξιώσεις, συμπεριλαμβανομένων αξιώσεων που αφορούν στους νόμους προστασίας του καταναλωτή, τους νόμους περί αθέμιτου ανταγωνισμού και αστικά αδικήματα. Εσείς και η Yahoo Hong Kong παρέχετε ανέκκλητη συγκατάθεση για την αποκλειστική δικαιοδοσία και τόπο εκδίκασης το Χονγκ Κονγκ για κάθε αντιδικία που προκύπτει από ή σχετίζεται με τους παρόντες ΠΟΠΥ ή προκύπτει από ή σχετίζεται με τη σχέση που έχετε με την Yahoo ανεξάρτητα από τον τύπο της αξίωσης. Τέλος, ισχύουν για σας οι παρακάτω διατάξεις:

A. ΠΟΠΥ: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. ΟΠΥ: https://info.yahoo.com/legal/hk/yahoo/utos/terms/.

C. Πολιτική προσωπικού απορρήτου: https://info.yahoo.com/privacy/hk/yahoo.

D. Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών: http://help.cc.hk.yahoo.com/.

E. Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες για χρήστες στο Χονγκ Κονγκ, συμπεριλαμβανομένης της κλήσης PC προς τηλέφωνο και άλλες διαδικτυακές κλήσεις.

n. Σιγκαπούρη, Ινδονησία, Μαλαισία, Φιλιππίνες, Ταϊλάνδη και Βιετνάμ: Εάν η εταιρεία Yahoo Asia Pacific Pte. Ltd. (of 60 Anson Road, #13-01 Mapletree Anson, Singapore 079914) σας παρέχει το λογαριασμό και την υπηρεσία του Ταχυδρομείου Yahoo, τότε έχετε συμβληθεί με την Yahoo Asia Pacific Pte. Ltd. και η Yahoo Asia Pacific Pte. Ltd. σας παρέχει τις Υπηρεσίες και το δίκαιο της Σιγκαπούρης διέπει την ερμηνεία όχι μόνο των παρόντων ΠΟΠΥ και ισχύει για αξιώσεις λόγω παράβασης αυτών, ανεξάρτητα από νομικές αντιφάσεις, αλλά ισχύει και για άλλες αξιώσεις, συμπεριλαμβανομένων αξιώσεων που αφορούν στους νόμους προστασίας του καταναλωτή, τους νόμους περί αθέμιτου ανταγωνισμού και αστικά αδικήματα. Εσείς και η Yahoo Asia Pacific Pte. Ltd. παρέχετε ανέκκλητη συγκατάθεση για την αποκλειστική δικαιοδοσία και τόπο εκδίκασης των Δικαστηρίων της Σιγκαπούρης για κάθε αντιδικία που προκύπτει από ή σχετίζεται με τους παρόντες ΠΟΠΥ ή προκύπτει από ή σχετίζεται με τη σχέση που έχετε με την Yahoo ανεξάρτητα από τον τύπο της αξίωσης. Τέλος, ισχύουν για σας οι παρακάτω διατάξεις:

A. ΠΟΠΥ:

• Σιγκαπούρη: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

• Ινδονησία : https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

• Μαλαισία : https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

• Φιλιππίνες: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

• Ταϊλάνδη : https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

• Βιετνάμ : https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. ΟΠΥ :

• Σιγκαπούρη: https://info.yahoo.com/legal/sg/yahoo/utos/terms/.

• Ινδονησία : https://info.yahoo.com/legal/id/yahoo/utos/terms.

• Μαλαισία : https://info.yahoo.com/legal/my/yahoo/utos/terms/.

• Φιλιππίνες: https://info.yahoo.com/legal/ph/yahoo/utos/terms/.

• Ταϊλάνδη : https://info.yahoo.com/legal/th/yahoo/utos/terms.

• Βιετνάμ : https://info.yahoo.com/legal/vn/yahoo/utos/terms/.

C. Πολιτική προσωπικού απορρήτου :

• Σιγκαπούρη: https://info.yahoo.com/privacy/sg/yahoo/

• Ινδονησία : https://info.yahoo.com/privacy/id/yahoo/.

• Μαλαισία : https://info.yahoo.com/privacy/my/yahoo/.

• Φιλιππίνες: https://info.yahoo.com/privacy/ph/yahoo/.

• Ταϊλάνδη : https://info.yahoo.com/privacy/th/yahoo.

• Βιετνάμ : https://info.yahoo.com/privacy/vn/yahoo/.

D. Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών :

• Σιγκαπούρη: http://help.yahoo.com/l/sg/yahoo/mail/abuse.html.

• Ινδονησία: http://help.yahoo.com/l/id/yahoo/mail/yahoomail/abuse.html.

• Μαλαισία: http://help.yahoo.com/l/mye/yahoo/mail/yahoomail/abuse-01.html.

• Φιλιππίνες: http://help.yahoo.com/l/ph/yahoo/mail/yahoomail/abuse.html.

• Ταϊλάνδη : http://help.yahoo.com/l/th/yahoo/mail/abuse.html.

• Βιετνάμ: http://help.yahoo.com/l/vn/yahoo/mail/yahoomail/abuse.html.

o. Αυστραλία: Εάν η εταιρεία Yahoo 7 Pty Limited, Levels 2&3, Pier 8/9, 23 Hickson Road, Millers Point NSW 2000 σας παρέχει το λογαριασμό και την υπηρεσία του Ταχυδρομείου Yahoo, τότε έχετε συμβληθεί με την Yahoo 7 και η Yahoo 7 σας παρέχει τις Υπηρεσίες και το δίκαιο της Νέας Νότιας Ουαλίας διέπει την ερμηνεία όχι μόνο των παρόντων ΠΟΠΥ και ισχύει για αξιώσεις λόγω παράβασης αυτών, ανεξάρτητα από νομικές αντιφάσεις, αλλά ισχύει και για άλλες αξιώσεις, συμπεριλαμβανομένων αξιώσεων που αφορούν στους νόμους προστασίας του καταναλωτή, τους νόμους περί αθέμιτου ανταγωνισμού και αστικά αδικήματα. Εσείς και η Yahoo 7 παρέχετε ανέκκλητη συγκατάθεση για την αποκλειστική δικαιοδοσία και τόπο εκδίκασης τη Νέα Νότια Ουαλία για κάθε αντιδικία που προκύπτει από ή σχετίζεται με τους παρόντες ΠΟΠΥ ή προκύπτει από ή σχετίζεται με τη σχέση που έχετε με την Yahoo ανεξάρτητα από τον τύπο της αξίωσης. Τέλος, ισχύουν για σας οι παρακάτω πρόσθετες διατάξεις (όπως περιγράφονται στους παρακάτω συνδέσμους). Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μέσω της παρεχόμενης σύνδεσης.

A. ΠΟΠΥ: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. ΟΠΥ: https://info.yahoo.com/legal/au/yahoo/utos/terms/.

C. Πολιτική προσωπικού απορρήτου: https://info.yahoo.com/privacy/au/yahoo.

D. Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών: http://help.yahoo.com/l/au/yahoo7/abuse/general.html.

p. Νέα Ζηλανδία: Εάν η εταιρεία Yahoo New Zealand Limited, 2 Ruskin Street Parnell Auckland New Zealand σας παρέχει το λογαριασμό και την υπηρεσία του Ταχυδρομείου Yahoo, τότε έχετε συμβληθεί με την Yahoo New Zealand και η Yahoo New Zealand σας παρέχει τις Υπηρεσίες και το δίκαιο της Νέας Ζηλανδίας διέπει την ερμηνεία όχι μόνο των παρόντων ΠΟΠΥ και ισχύει για αξιώσεις λόγω παράβασης αυτών, αλλά ισχύει και για άλλες αξιώσεις, συμπεριλαμβανομένων αξιώσεων που αφορούν στους νόμους προστασίας του καταναλωτή, τους νόμους περί αθέμιτου ανταγωνισμού και αστικά αδικήματα. Εσείς και η Yahoo New Zealand παρέχετε ανέκκλητη συγκατάθεση για την αποκλειστική δικαιοδοσία και τόπο εκδίκασης τα δικαστήρια του Auckland για κάθε αντιδικία που προκύπτει από ή σχετίζεται με τους παρόντες ΠΟΠΥ ή προκύπτει από ή σχετίζεται με τη σχέση που έχετε με την Yahoo ανεξάρτητα από τον τύπο της αξίωσης.

A. ΠΟΠΥ: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. ΟΠΥ: https://info.yahoo.com/legal/nz/yahoo/utos/terms/.

C. Πολιτική προσωπικού απορρήτου: https://info.yahoo.com/privacy/nz/yahoo.

D. Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών: http://help.yahoo.com/l/au/yahoo7/abuse/general.html.

q. Ταϊβάν: Εάν η εταιρεία Yahoo Taiwan σας παρέχει το λογαριασμό και την υπηρεσία του Ταχυδρομείου Yahoo, τότε έχετε συμβληθεί με την Yahoo Taiwan και η Yahoo Taiwan σας παρέχει τις Υπηρεσίες και το δίκαιο της Ταϊβάν διέπει την ερμηνεία όχι μόνο των παρόντων ΠΟΠΥ και ισχύει για αξιώσεις λόγω παράβασης αυτών, ανεξάρτητα από νομικές αντιφάσεις, αλλά ισχύει και για άλλες αξιώσεις, συμπεριλαμβανομένων αξιώσεων που αφορούν στους νόμους προστασίας του καταναλωτή, τους νόμους περί αθέμιτου ανταγωνισμού και αστικά αδικήματα. Εσείς και η Yahoo Taiwan παρέχετε ανέκκλητη συγκατάθεση για την αποκλειστική δικαιοδοσία και τόπο εκδίκασης τα δικαστήρια της Taipei, Taiwan, R.O.C. για κάθε αντιδικία που προκύπτει από ή σχετίζεται με τους παρόντες ΠΟΠΥ ή προκύπτει από ή σχετίζεται με τη σχέση που έχετε με την Yahoo ανεξάρτητα από τον τύπο της αξίωσης. Τέλος, ισχύουν για σας οι παρακάτω διατάξεις:

A. ΠΟΠΥ: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. ΟΠΥ: https://info.yahoo.com/legal/tw/yahoo/utos/terms/.

C. Πολιτική προσωπικού απορρήτου: https://info.yahoo.com/privacy/tw/yahoo.

D. Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών: http://tw.help.cc.yahoo.com/.

r. Ινδία: Εάν η εταιρεία Yahoo India Private Limited, Unit No. 1261, 6th floor, Building No.12, Solitaire Corporate Park, No. 167, Guru Hargovindji Marg, (Andheri-Ghatkopar Link Road), Andheri (East), Mumbai - 400 093, India σας παρέχει το λογαριασμό και την υπηρεσία του Yahoo, τότε έχετε συμβληθεί με την Yahoo India και η Yahoo India σας παρέχει τις Υπηρεσίες και οι νόμοι της Ινδίας διέπουν την ερμηνεία αυτής της Άδειας και των ΠΟΠΥ ανεξάρτητα από αντιφάσεις νομικών αρχών. Εσείς και η Yahoo India παρέχετε ανέκκλητη συγκατάθεση για την αποκλειστική δικαιοδοσία και τόπο εκδίκασης των δικαστηρίων της Mumbai για κάθε αντιδικία που προκύπτει από ή σχετίζεται με τους παρόντες ΠΟΠΥ ή προκύπτει από ή σχετίζεται με τη σχέση που έχετε με την Yahoo ανεξάρτητα από τον τύπο της αξίωσης. Τέλος, ισχύουν για σας οι παρακάτω διατάξεις:

A. ΠΟΠΥ: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. ΟΠΥ: https://info.yahoo.com/legal/in/yahoo/utos/terms/.

C. Πολιτική προσωπικού απορρήτου: https://info.yahoo.com/privacy/in/yahoo.

D. Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών: http://help.yahoo.com/l/in/yahoo/helpcentral/.

E. Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες για χρήστες στην Ινδία, συμπεριλαμβανομένης της κλήσης PC προς τηλέφωνο και άλλες διαδικτυακές κλήσεις.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:

Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική.

s. Υπηρεσίες Yahoo Maktoob και Ισραήλ. Εάν η εταιρεία Yahoo! Inc., 701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089 σας παρέχει το λογαριασμό και την υπηρεσία του Ταχυδρομείου Yahoo, τότε έχετε συμβληθεί με την Yahoo! Inc. και η Yahoo! Inc. σας παρέχει τις Υπηρεσίες και το ουσιαστικό δίκαιο της Πολιτείας της California διέπει την ερμηνεία των παρόντων ΠΟΠΥ και ισχύει για όλες τις αξιώσεις που σχετίζονται με αυτό, ανεξάρτητα από αντιφάσεις νομικών αρχών. Εσείς και η Yahoo! Inc. παρέχετε ανέκκλητη συγκατάθεση για την αποκλειστική δικαιοδοσία και τόπο εκδίκασης των πολιτειακών δικαστηρίων που βρίσκονται στην κομητεία της Santa Clara της California των Η.Π.Α. για κάθε αντιδικία που προκύπτει από ή σχετίζεται με τους παρόντες ΠΟΠΥ ή προκύπτει από ή σχετίζεται με τη σχέση που έχετε με την Yahoo ανεξάρτητα από τον τύπο της αξίωσης. Εάν ισχύει, όλο το λογισμικό που παρέχεται στην Κυβέρνηση των Η.Π.Α. σύμφωνα με τις προτάσεις που εκδόθηκαν στις ή μετά από την 1η Δεκεμβρίου 1995, παρέχεται με τα εμπορικά δικαιώματα και τους περιορισμούς που περιγράφονται στην παρούσα. Εάν οι Υπηρεσίες και τα σχετικά έγγραφα παρέχονται σε ή έχουν αγοραστεί από ή εκ μέρους της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών, εάν ισχύει, τότε οι Υπηρεσίες θεωρούνται «εμπορικό λογισμικό» όπως αυτός ο όρος χρησιμοποιείται στο σύστημα Ομοσπονδιακών Κανονισμών Αγορών. Τα δικαιώματα των Ηνωμένων Πολιτειών δεν θα υπερβούν τα ελάχιστα δικαιώματα που καθορίζονται στον κανονισμό FAR 52.227-19 για «περιορισμένο λογισμικό υπολογιστών». Ισχύουν όλοι οι άλλοι όροι και προϋποθέσεις αυτών των ΠΟΠΥ. Συμφωνείτε να μην παρέχετε ουσιώδη υποστήριξη ή πόρους (ή να αποκρύπτετε ή παραποιείτε τη φύση, την τοποθεσία, την πηγή ή την ιδιοκτησία της ουσιώδους υποστήριξης ή πηγών) σε οποιονδήποτε οργανισμό που έχει χαρακτηριστεί από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ως ξένη τρομοκρατική οργάνωση σύμφωνα με την ενότητα 219 του Νόμου περί Μετανάστευσης και Εθνικότητας. Αποδέχεστε και κατανοείτε ότι η Yahoo ΔΕΝ σας επιτρέπει προς το παρόν την πρόσβαση σε οποιαδήποτε υπηρεσία 911 ή σε παρόμοιες υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης (όχι παραδοσιακές τύπου 911, Ε911 ή παρόμοια πρόσβαση σε υπηρεσίες επείγουσας ανάγκης Στην χώρα σας). Πρέπει να έχετε πάντα εναλλακτικά μέσα για πρόσβαση στο 911 ή σε παρόμοιες υπηρεσίες επείγουσας ανάγκης Στην χώρα σας. Παρακαλούμε ενημερώστε τα άλλα άτομα που χρησιμοποιούν το Yahoo Messenger ή το Ταχυδρομείο Yahoo και τις συσκευές που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση στο Yahoo Messenger ή το Ταχυδρομείο Yahoo ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουν αυτούς τους αριθμούς μέσω μιας παραδοσιακής γραμμής σταθερής τηλεφωνίας ή από ένα κινητό τηλέφωνο. Το Yahoo Messenger και το Ταχυδρομείο Yahoo δεν προορίζονται να αντικαταστήσουν την κύρια τηλεφωνική σας υπηρεσία, όπως μια παραδοσιακή γραμμή σταθερής τηλεφωνίας ή ένα κινητό τηλέφωνο.

Εάν έχετε εγγραφεί για τις υπηρεσίες Yahoo Maktoob στα Αγγλικά Μπορείτε να ανασκοπήσετε την πλέον πρόσφατη έκδοση αυτών των ΠΟΠΥ, των ΟΠΥ και της Πολιτικής Προσωπικού Απορρήτου σε οποιαδήποτε στιγμή στις παρακάτω συνδέσεις. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μέσω της παρεχόμενης σύνδεσης.

A. ΠΟΠΥ: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. ΟΠΥ: http://info.maktoob.com/terms_e.php.

C. Πολιτική προσωπικού απορρήτου: http://info.maktoob.com/terms_e.php

D. Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών: http://help.yahoo.com/l/xe/yahoo/helpcentral/

E. Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες για εσάς συμπεριλαμβανομένης της κλήσης PC προς τηλέφωνο και άλλες διαδικτυακές κλήσεις.

Εάν έχετε εγγραφεί για τις υπηρεσίες Yahoo Maktoob στα Αραβικά Μπορείτε να ανασκοπήσετε την πλέον πρόσφατη έκδοση αυτών των ΠΟΠΥ, των ΟΠΥ και της Πολιτικής Προσωπικού Απορρήτου επισκέπτοντας το Κέντρο Όρων Χρήσης του Yahoo Maktoob σε οποιαδήποτε στιγμή στις παρακάτω συνδέσεις. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μέσω της παρεχόμενης σύνδεσης.

A. ΠΟΠΥ: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. ΟΠΥ: http://info.maktoob.com/terms.php.

C. Πολιτική προσωπικού απορρήτου: http://info.maktoob.com/terms.php

D. Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών: http://help.yahoo.com/l/xa/yahoo/helpcentral/

E. Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες για εσάς συμπεριλαμβανομένης της κλήσης PC προς τηλέφωνο και άλλες διαδικτυακές κλήσεις.

Ένα έχετε εγγραφεί σε υπηρεσίες Yahoo στο Ισραήλ, μπορείτε να ανασκοπήσετε την πλέον πρόσφατη έκδοση αυτών των ΠΟΠΥ, των ΟΠΥ και της Πολιτικής Προσωπικού Απορρήτου σε οποιαδήποτε στιγμή στις παρακάτω συνδέσεις.

A. ΠΟΠΥ: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. ΟΠΥ: https://info.yahoo.com/legal/il/yahoo/utos/terms.

C. Πολιτική προσωπικού απορρήτου: https://info.yahoo.com/privacy/il/yahoo/.

t. Νότια Αφρική: Εάν η εταιρεία Yahoo EMEA Limited Block P, Eastpoint Business Park, Clontarf, Δουβλίνο, 3 Ιρλανδία σας παρέχει το λογαριασμό και την υπηρεσία του Yahoo, τότε έχετε συμβληθεί με την Yahoo EMEA Limited και η Yahoo EMEA Limited σας παρέχει τις Υπηρεσίες και οι νόμοι της Ιρλανδίας διέπουν την ερμηνεία των παρόντων ΠΟΠΥ και οποιωνδήποτε μη συμβατικών υποχρεώσεων που προκύπτουν από αυτούς. Εσείς και η Yahoo EMEA Limited παρέχετε ανέκκλητη συγκατάθεση για την αποκλειστική δικαιοδοσία και τόπο εκδίκασης των δικαστηρίων της Ιρλανδίας για κάθε αντιδικία που προκύπτει από ή σχετίζεται με τους παρόντες ΠΟΠΥ ή προκύπτει από ή σχετίζεται με τους παρόντες ΠΟΠΥ ή οποιαδήποτε αξίωση ή αντιδικία που προκύπτει από τη σχέση που έχετε με την Yahoo EMEA Limited ανεξάρτητα από τον τύπο της αξίωσης. Μπορείτε να ανασκοπήσετε την πλέον πρόσφατη έκδοση αυτών των ΠΟΠΥ, των ΟΠΥ και της Πολιτικής Προσωπικού Απορρήτου σε οποιαδήποτε στιγμή στις παρακάτω συνδέσεις. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μέσω της παρεχόμενης σύνδεσης.

A. ΠΟΠΥ: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. ΟΠΥ: https://info.yahoo.com/legal/za/yahoo/utos/terms/.

C. Πολιτική προσωπικού απορρήτου: https://info.yahoo.com/privacy/za/yahoo/.