Skip to search.
Yahoo मेल आणि Yahoo मेसेंजर यांसाठी Yahoo जागतिक संपर्क सेवेच्या अत

Yahoo मेल आणि Yahoo मेसेंजर यांसाठी Yahoo जागतिक संपर्क सेवेच्या अतिरिक्त अटी

1. अटींची स्विकृती

a. Yahoo मध्ये आपलं स्वागत आहे Yahoo द्वारे Yahoo मेल आणि Yahoo मेसेंजर (“सेवा”) पुरवल्या जातात, या सर्व विद्यमान सेवेच्या अतिरिक्त अटींच्या (“ATOS”) अटी आणि शर्तींच्या आणि विभाग १० मधील लागू असलेल्या Yahoo जागतिक सेवेच्या अटींच्या (“TOS”) अधीन राहतील, ज्या या सेवेच्या अतिरिक्त अटींमध्ये समाविष्ट केलेल्या आहेत. या सेवेच्या अतिरिक्त अटींमध्ये, “Yahoo” किंवा “लागू असलेली Yahoo कंपनी” याचा अर्थ Yahoo कंपनी असा होतो जी विभाग १० मध्ये नमूद केलेल्या सेवा पुरवते. या सेवांचा तुमच्याद्वारे वापर याचा अर्थ या सेवेच्या अतिरिक्त अटी आणि विभाग १० मधील लागू असलेल्या Yahoo कंपनीद्वारे निर्धारित केलेल्या कायद्याला तुम्ही स्विकृती देता आणि सदर सेवा त्यांच्या अधीन राहतील. या सेवेच्या अतिरिक्त अटी Yahoo द्वारे तुम्हाला वैयक्तिक सूचना न देता वेळोवेळी अद्ययावत केल्या जातील. तुम्हाला तुमचे Yahoo मेल खाते Yahoo Deutschland GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (“Yahoo Deutschland“) कडून पुरविण्यात आले असेल तर आधीचे विधान तुम्हाला लागू होणार नाही. विभाग १० मधील लागू लिंक्सवर क्लिक करून तुम्ही या सेवेच्या अतिरिक्त अटी आणि सेवेच्या अटी यांची सर्वात ताजी आवृत्ती पाहू शकता.

b. या सेवेच्या अतिरिक्त अटींमध्ये वापरलेला “Yahoo मेसेंजर” याचा अर्थ Yahoo मेसेंजर असा आहे.

c. कृपया नोंद घ्या की तुमचे Yahoo मेसेंजर खाते तुमच्या Yahoo मेल खात्याशी जोडलेले आहे. त्यामुळे, तुमच्याद्वारे Yahoo मेसेंजर आणि सर्व Yahoo मेसेंजर सेवांचा वापर हा विभाग १० मधील लागू Yahoo कंपनीला लागू असलेल्या या सेवेच्या अटी आणि कायद्यांच्या अधीन राहील. या सेवांचा वापर करण्याद्वारे, तुम्ही संमती देता की Yahoo’ च्या स्वयंचलित यंत्रणा तुमच्या खात्यात येणारे आणि बाहेर जाणारे सर्व संपर्क स्कॅन आणि विश्लेषित करतील (जसे की मेल आणि मेसेंजर मजकूर ज्यात तत्काळ संदेश आणि SMS संदेश समाविष्ट असतील) यामध्ये तुमच्या खात्यात साठवून ठेवलेल्या संपर्कांचा समावेश असेल, ज्या लक्ष्याधारित जाहिराती जुळवणं आणि पुरवणं आणि स्पॅम आणि मलावेअरचा छडा लावणे आणि गैरवापरापासून संरक्षण यासाठी, कोणत्याही मर्यादेविना, वैयक्तिकरित्या समर्पक उत्पादन वैशिष्ट्ये आणि मजकूर पुरवतील. अशा प्रकारचा संपर्क मजकूर स्कॅन करून व त्याचे विश्लेषण करून, याहू! डेटा गोळा व स्टोअर करते. अन्यथा स्पष्टपणे नमूद केल्याखेरीज, तुम्हाला या वैशिष्ट्याचा विकल्प सोडण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. तुम्ही या सेवेच्या अतिरिक्त अटींना संमती दिली आणि या सेवांचा वापर करून बिगर- Yahoo वापरकर्त्यांशी संपर्क साधला तर, या वैशिष्ट्याची माहिती त्या वापरकर्त्यांना सूचित करण्यास तुम्ही जबाबदार राहाल.

d. या सेवांशी संपर्क साधणं, वापरणं आणि वापर चालू ठेवण्याद्वारे, तुम्ही सादर करता आणि हमी देता की तुम्हाला लागू कायद्याखाली असं करण्याची परवानगी मिळालेली आहे. कोणत्याही आणि सर्व लागू कायद्यानुसार या सेवांचा वापर करण्यासाठी सर्वस्वी तुम्ही जबाबदार आहात. या सेवा डाऊनलोड करणं किंवा वापर करण्यास प्रतिबंध किंवा निर्बंध आहेत किंवा या सेवांचा वापर करण्यासाठी आवश्यक लागू कायदेशीर वयापेक्षा तुमचं वय कमी असेल अशा न्यायकक्षेत तुम्ही असाल तर, “रद्द” क्लिक करा आणि या सेवा डाऊनलोड किंवा त्यांचा वापर करु नका. अन्यथा स्पष्टपणे नमूद केले असल्याखेरीज, विद्यमान सेवांना एकत्रित किंवा वृद्धिंगत करणारी कोणतीही नवीन वैशिष्ट्यं या सेवांच्या अतिरिक्त अटींच्या अधीन राहतील, जी तुम्ही या सेवांचा वापर चालू ठेवून मान्य करता. Yahoo Deutschland तुम्हाला तुमचे Yahoo मेल खाते पुरवीत असेल तर आधीची विधाने तुम्हाला लागू नाहीत.

2. YAHOO! मेल आणि YAHOO! मेसेंजरचे वर्णन आणि वापर

a. Use of Software. आवश्यकतेनुसार, तुमच्या मालकीच्या किंवा नियंत्रणाखालील वैयक्तिक संगणक किंवा उपकरणावर तुमच्या वैयक्तिक, बिगर व्यवसायिक वापरासाठी कोणत्याही तृतीय पक्षाच्या सॉफ्टवेअर, आणि Yahoo (सदर "सॉफ्टवेअर") द्वारे ऑब्जेक्ट कोडमध्ये पुरवण्यात आलेल्या कोणत्याही अधिकृत अपडेट्ससहित सेवांमध्ये, तुम्ही हे सॉफ्टवेअर स्थापित किंवा डाऊनलोड करु शकता आणि वापरु शकता. या सेवेच्या अतिरिक्त अटींमध्ये अधिकृत केल्यानुसारच केवळ सदर सॉफ्टवेअरद्वारे या सेवांशी संपर्क साधण्याची तुम्हाला परवानगी आहे. या सेवा आणि त्यांच्या भागांमध्ये Yahoo परवाना जारीकर्ता ("लायसेन्सर सॉफ्टवेअर") कडून परवानाकृत सॉफ्टवेअर समाविष्ट आहे. हे लायसेन्सर सॉफ्टवेअर Yahoo सॉफ्टवेअरला ठराविक कार्य करण्यास सबल करते, यामध्ये, अमर्यादपणे, तिस-या पक्षाच्या डेटा सर्व्हर्सवर असणा-या प्रोप्रायटरी डेटा प्राप्त करण्याचा समावेश आहे. कोणत्याही पक्षाकडून समाप्त केले जाईपर्यंत या सॉफ्टवेअरचा तुमचा परवाना चालू राहील. या सॉफ्टवेअरचा वापर थांबवून आणि त्याच्या सर्व प्रती नष्ट करण्याद्वारे तुम्ही या सॉफ्टवेअरचा परवाना समाप्त करु शकता. In addition, this Software license terminates if you violate any term of this ATOS, Yahoo publicly posts a written notice of termination on Yahoo's web site, or Yahoo sends a written notice of termination to you. तुम्ही मान्य करता की, तुमचा परवाना समाप्त झाल्यास, तुम्ही सर्व आणि कोणत्याही सदर सेवा, त्यांचे भाग, आणि कोणत्याही तृतीय पक्षाचा डेटा यांचा वापर तुम्ही थांबवाल. सर्व मालकी हक्कांसहित, कोणत्याही तृतीय-पक्षीय डेटा, कोणतेही तृतीय-पक्षीय सॉफ्टवेअर, आणि कोणतेही तृतीय-पक्षीय डेटा सर्व्हर्समधील सर्व हक्क राखीव आहेत आणि संबंधित तृतीय पक्षांकडेच राहतील. तुम्ही मान्यता देता की हे तृतीय पक्ष या सेवेच्या अतिरिक्त अटींखालील त्यांचे हक्क थेट त्यांच्या स्वतःच्या नावाने थेट तुमच्या विरुद्ध लागू करू शकतात आणि हे की असे दावे किंवा प्रतिकारांसाठी आणि त्यांच्याशी निगडीत खर्चांकरिता तुम्हीच सर्वस्वी जबाबदार आहात. वेळोवेळी, Yahoo आपोआप Yahoo मेसेंजरची ताजी आवृत्ती डाऊनलोड करेल आणि ती स्थापित करण्यासाठी तयार असेल तेव्हा तुम्हाला सूचित करेल. ऑटो अपडेटरबाबत अधिक माहितीसाठी खालील विभाग १० मध्ये लागू Yahoo कंपनीशी संबंधित खाजगीपणाचे धोरण पाहा. If you wish to update Yahoo Messenger, you must agree to the then current ATOS in order for the update to be installed on your computer .

b. Saving and Accessing Information. Yahoo मेसेंजर (ज्यात तुमच्या Yahoo मेल आणि वेब आधारित आवृत्त्यांमधील Yahoo मेसेंजरचा समावेश आहे) तुमचे मित्र केव्हा ऑनलाईन आहेत ते पाहण्यास, आणि तत्काळ संदेश आणि अन्य माहिती पाठवणे आणि प्राप्त करण्याची मुभा देतो. Yahoo मेसेंजर हा तुम्हाला, आणि तुम्ही ज्यांच्याशी संपर्क साधता त्यांना, Yahoo सर्व्हर्सवर स्थित तुमच्या Yahoo मेल खात्यांमधून तुमची संभाषणं आणि अन्य माहिती साठवण्याची मुभा देतो. This means you can access and search your message history from any computer or device with access to the Internet. Whether or not you use this feature, other users may choose to use it to save conversations and other information with you in their account located on Yahoo servers. या सेवेच्या अतिरिक्त अटींना तुम्ही मान्यता दिली याचा अर्थ या सेवेच्या अतिरिक्त अटींमध्ये विशद केलेल्या बॅक अप, सुरक्षा आणि अन्य सर्व उद्देशांसाठी Yahoo ने आपल्या सर्व्हर्सवर हे संपर्क आणि अन्य माहिती साठवण्यासाठी Yahoo ला तुम्ही संमती दिली आहे. या सेवांच्या संदर्भात तुम्ही वापरलेल्या किंवा साठवलेल्या कटेन्टसाठी सर्वस्वी तुम्हीच जबाबदार आहात आणि तुमची इच्छा असल्यास, तुमच्या डेटाच्या बॅकींग अपसाठी सर्वस्वी जबाबदार आहात. इथे विशद केल्याच्या व्यतिरिक्त, तुम्ही मान्यता आणि मंजुरी देता की लागू Yahoo कंपनी याची हमी देत नाही की तुमच्या खात्याशी निगडीत डेटा तुम्हाला उपलब्ध राहील, किंवा हे की पुसलेला, काढून टाकलेला किंवा संपर्कहीन झालेला कोणताही डेटा तुम्हाला पुरवला जाऊ शकतो. Yahoo Deutschland तुम्हाला तुमचे Yahoo मेल खाते पुरवीत असेल तर आधीची विधाने तुम्हाला लागू नाहीत.

c. This ATOS grants you no right, title or interest in any intellectual property owned or licensed by Yahoo, including, without limitation, the Services and Yahoo trademarks .

d. Advertisements. तुम्ही हे समजता आणि मान्यता देता की या सेवांमध्ये जाहिरातींचा समावेश असू शकतो आणि हे की या जाहिराती सेवा पुरवण्यासाठी Yahoo साठी आवश्यक आहेत.

e. माहिती साठवणे आणि प्राप्त करणे . तुम्ही हे देखील समजता आणि मान्यता देता की या सेवांमध्ये Yahoo कडून ठराविक संपर्कांचा समावेश असू शकेल, जसे की सेवा उद्घोषणा आणि प्रशासनिक संदेश आणि असे संपर्क होण्यापासून तुम्ही विकल्प प्राप्त करु शकणार नाही.

f. सेवा मिळवणे आणि वापरणे. या सेवा आणि या सेवांच्या अंतर्गत सेवा आणि उत्पादनं (मोफत आणि सशुल्क सेवा दोन्हींसाठी) यांचा वापर करण्यासाठी, तुम्ही एकतर थेट किंवा वेब-आधारित कटेन्ट संपर्क देणा-या उपकरणांद्वारे वर्ल्ड वाईड वेबशी संपर्क स्थापित केला पाहिजे. अशा संपर्काशी निगडीत कोणतेही सेवा शुल्क तुम्ही भरले पाहिजे आणि असा संपर्क मिळवण्यासाठी वापरलेल्या कोणत्याही उपकरणाची सर्व किंमत भरली पाहिजे (यामध्ये तृतीय पक्षाच्या शुल्कांचा समावेश असू शकतो).

g. अन्य संजालांसोबत आंतर-कार्यान्वयन क्षमता. Yahoo द्वारे अधिकृत करण्यात आल्यास, Yahoo मेसेंजर तुम्हाला अन्य तत्काळ संदेशवहन उत्पादनांच्या वापरकर्त्यांशी संपर्क साधण्याची परवानगी देऊ शकतो. अशा वेळी, तुम्ही यास मान्यता आणि मंजुरी देता कीः (१) तुमचा Yahoo मेसेंजरचा वापर या सेवेच्या अतिरिक्त अटींच्या आणि अन्य तत्काळ संदेशवहन उत्पादनांच्या वापरासंबंधीच्या तुम्ही मान्य केलेल्या अटींच्या, काही असल्यास, अधीन आहे, ज्या या सेवेच्या अतिरिक्त अटींशी सुसंगत आहेत; आणि (२) अन्य तत्काळ संदेशवहन उत्पादनांचे वापरकर्ते अन्य अशा तत्काळ संदेशवहन उत्पादनांच्या अटींच्या अधीन आहेत. जी लोकं किंवा एककांशी तुम्ही संपर्क साधता त्यांच्या वर्तनाची कोणतीही जबाबदारी Yahoo घेत नाही. तुम्हाला Yahoo ने पाठवलेल्या संदेशांचा अपवाद वगळता, Yahoo या सेवांच्या वापरकर्त्यांद्वारे प्रेषित किंवा प्राप्त कोणत्याही संदेशातील मजकुराची मालकी किंवा नियंत्रण Yahoo कडे नाही.

h. या सेवा तुम्हाला Yahoo मेसेंजर, Yahoo मेल, SMS, व्हॉईस कॉलींग आणि व्हिडीओ कॉलींग यांच्यासहित संपर्काच्या विविध पद्धती वापरणे आणि संदेश, फाईल्स, छायाचित्रं, व्हिडीओ आणि अन्य माहिती पाठवणे आणि प्राप्त करणे यासाठी परवानगी देऊ शकतात.

i. प्रतिबंध करणे. या सेवांचा वापर करुन, तुम्ही मान्यता देता की या सेवांचे (Yahoo मेसेंजर सहित) अन्य वापरकर्ते तुम्ही साईन ऑन केल्यानंतर या सेवांकडून एक अधिसूचना प्राप्त करण्याची निवड करु शकतात आणि तुम्हाला या सेवांद्वारे तत्काळ संदेश आणि अन्य माहिती पाठवू शकतात किंवा कॉल करु शकतात. अन्य वापरकर्त्यांना पाठवलेले Yahoo मेसेंजर अधिसूचना वैशिष्ट्य रोखण्याची तुमची इच्छा असेल किंवा तुम्हाला अशा वापरकर्त्यांकडून संदेश प्राप्त करण्याची इच्छा नसेल तर, तुम्हाला "दुर्लक्ष करा" किंवा असेच वैशिष्ट्य स्वतंत्रपणे सक्षम करावे लागेल. तत्काळ संदेश आणि इतर माहिती पाठवणं आणि प्राप्त करण्याची तुमची क्षमता Yahoo आणि अन्य वापरकर्त्यांद्वारे रोखली जाऊ शकते, त्यामुळं या सेवांचा वापर करण्याच्या तुमच्या क्षमतेवर अंशतः किंवा पूर्णतः मर्यादा येऊ शकते. या सेवांचा वापर करण्याद्वारे, तुम्ही मान्यता देता की दुर्लक्ष करणे, संदेश किंवा अन्य माहिती पाठवणे, किंवा अन्यप्रकारे या सेवांचा वापर करणे यासाठी तुमच्या किंवा अन्य वापरकर्त्याच्या (किंवा अन्यथा) क्षमतेमधून उद्भवणा-या कोणत्याही वादांचं मूल्यांकन किंवा सोडवणूक करण्याची Yahoo ची कोणतीही जबाबदारी नाही. Yahoo Deutschland तुम्हाला तुमचे Yahoo मेल खाते पुरवीत असेल तर आधीची विधाने तुम्हाला लागू नाहीत.

j. Yahoo आधार. Yahoo तुम्हाला या सेवांसाठी (एकत्रितपणे, "आधार") ग्राहक आधार आणि/किंवा अद्यतने, वृद्धिकरणे, किंवा सुधारणा, आपल्या सर्वस्वी अधिकारात पुरवण्याचे ठरवू शकते, आणि असा आधार कोणत्याही वेळी तुम्हाला सूचना न देता बंद करु शकते. तुम्ही हे समजता आणि मान्य करता की Yahoo ने तुम्हाला आधार पुरवण्याचे ठरवले तर, असा आधार हा सर्वस्वी Yahoo च्या अधिकारात ऐच्छिकपणे पुरवला आहे आणि हे की आधार प्राप्त होण्याचा कोणताही करार हक्क निर्माण होत नाही आणि आधारसाठी एक करार अधिकार निर्माण करण्यासाठी तुम्ही कोणत्याही विधानावर किंवा आधारच्या ऑफरवर अवलंबून राहू नये.

k. Yahoo शुल्क. Yahoo ने या सेवा, किंवा Yahoo अन्य सेवा आणि वेबसाईट्सचा वापर किंवा संपर्क यासाठी, Yahoo च्या सर्वस्वी अधिकारात शुल्क आकारण्याचा अधिकार राखून ठेवला आहे. जर Yahoo ने शुल्क आकारण्याचे ठरवले तर, Yahoo तुम्हाला पूर्वसूचना देईल.

3. YAHOO! मेसेंजरच्या विविध आवृत्ती आणि अन्य YAHOO! अधिकृत तत्काळ संदेश ग्राहक

Yahoo मेल आणि Yahoo मेसेंजरच्या विविध आवृत्तींमध्ये विविध वैशिष्ट्ये उपलब्ध असू शकतील आणि सर्वच वैशिष्ट्ये तुमचा देश किंवा प्रदेशात उपलब्ध असतीलच असे नाही. तसेच, तुम्ही ज्या वापरकर्त्याशी संपर्क करीत आहात तो Yahoo मेल किंवा Yahoo मेसेंजरची भिन्न आवृत्ती वापरत असेल, किंवा एखाद्या बिगर- Yahoo कंपनीने दिलेल्या तत्काळ संदेश सॉफ्टवेअर क्लायन्ट वापरत असेल तर, सर्वच वैशिष्ट्ये उपलब्ध असतीलच असे नाही.

4. सदस्य खाते, पासवर्ड, आणि सुरक्षितता

तुमच्याकडे आधीच एक Yahoo आय.डी. आणि पासवर्ड नसेल तर, तुम्हाला Yahoo नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करण्यास सांगितले जाईल. तुम्ही मान्य केल्यावर Yahoo तुम्हाला सेवांच्या अतिरिक्त अटीं आणि लागू नियम आणि मार्गदर्शक सूचनांनुसारच फक्त तुमच्या खात्याशी संपर्क करण्याचा अधिकार तुम्हाला पुरवते. तुम्ही विभाग ४ चे उल्लंघन केले, किंवा अन्यथा तुमचे खाते Yahoo शी वैध करु शकला नाही तर, तुम्ही मान्यता देता आणि मंजूर करता की तुमच्या खात्याशी तुम्हाला कायमस्वरुपी संपर्क करता येणार नाही आणि त्या खात्याशी निगडीत सर्व डेटा प्राप्त करणं अशक्य होईल. Yahoo याची हमी देत नाही की या सेवांसोबत वापरलेल्या तुमच्या डेटाशी तुम्ही कायम संपर्क करु शकाल, किंवा डेटा पुसला गेला किंवा हरवला तर तुम्हाला त्याच्या प्रती Yahoo कडून देण्यात येतील. Yahoo तुमच्या डेटाचा योग्य बॅक अप घेण्यास तुम्हाला प्रोत्साहन देते. Yahoo ठराविक वैशिष्ट्यं आणि सेवांवर मर्यादा देखील घालू शकते किंवा सूचना किंवा उत्तरदायित्वाच्या विना या सेवांचे भाग किंवा सर्व सेवा किंवा अन्य Yahoo सेवा किंवा वेबसाईट्सवर निर्बंध घालू शकते. Yahoo Deutschland तुम्हाला तुमचे Yahoo मेल खाते पुरवीत असेल तर आधीची विधाने तुम्हाला लागू नाहीत.

5. YAHOO! खाजगीपणा धोरण

या सेवांशी तुमचा संपर्क आणि वापर याचा अर्थ तुम्ही Yahoo खाजगीपणा धोरण स्विकारले आहे आणि त्याच्या अधीन आहात. तुमचा नोंदणी डेटा आणि तुमच्याबद्दल अन्य माहिती देखील Yahoo खाजगीपणा धोरणाच्या अधीन आहेत. तुम्ही खालील विभाग १० मधील लागू Yahoo कंपनीखालील खाजगीपणा धोरणावर क्लिक करण्याद्वारे कोणत्याही वेळी Yahoo खाजगीपणा धोरणाची सर्वात ताजी आवृत्ती पाहू शकता.

6. वापरावरती निर्बंध

तुम्ही स्वतः व तुम्ही कोणत्याही तृतीय पक्षाला (स्थानिक कायद्यानुसार आवश्यक प्रमाणाखेरीज) यासाठी परवानगी देऊ शकणार नाही आणि देणार नाहीः

a. या सेवा किंवा सॉफ्टवेअरमध्ये प्रत तयार करणे, विलग करणे, रिव्हर्स इंजिनीअर, रिव्हर्स असेंबल, डिसअसेंबल, बदल करणे, भाड्याने, कराराने, कर्ज देणे, वितरित करणे, किंवा प्रतिरुपं निर्माण करणे (लागू स्थानिक कायद्यांद्वारे व्याख्या केल्यानुसार) किंवा सुधारणा करणे किंवा सदर सेवा किंवा सॉफ्टवेअरमध्ये सोर्स कोड किंवा प्रोटोकॉल्स शोधण्याचा अन्यथा प्रयत्न करणे; ;

b. या सेवा किंवा Yahoo जाळ्याशी अनधिकृत संपर्क प्राप्त करणे किंवा प्राप्त करण्याचा प्रय़त्न करणे; ;

c. या सेवा किंवा सॉफ्टवेअर, किंवा त्याचा कोणताही भाग, अन्य सेवा, सॉफ्टवेअर, हार्डवेअर, किंवा अन्य तुमच्याद्वारे किंवा तुमच्यासाठी उत्पादित किंवा वितरित तंत्रज्ञानामध्ये समाविष्ट करणे;

d. या सेवांचा कोणत्याही बेकायदेशीर पद्धतीने, कोणत्याही बेकायदेशीर उद्देशासाठी, किंवा या सेवांच्या अतिरिक्त अटी किंवा सेवांच्या अटींशी सुसंगत नसलेल्या कोणत्याही पद्धतीने वापर करणे; ;

e. आण्विक सुविधा, जीवन आधार, किंवा मानवी जीवन किंवा मालमत्तेच्या अस्तित्वाचा प्रश्न असेल अशा अन्य मोहीमेच्या गंभीर कार्यासाठी कार्यान्वित करण्याकरिता या सेवांचा वापर करणे (तुम्ही हे नेमकेपणानं समजता की या सेवा अशा उद्देशांसाठी तयार केलेल्या नाहीत आणि हे की अशा प्रकरणी त्या अपयशी ठरल्यास मृत्यु, वैयक्तिक जखम, किंवा मालमत्ता किंवा पर्यावरणाचं तीव्र नुकसान होऊ शकतं ज्यासाठी Yahoo जबाबदार नाही). नोंद घ्या की Yahoo Deutschland तुम्हाला तुमचे Yahoo मेल खाते पुरवीत असेल तर आधीचे विधान तुम्हाला लागू नाही; किंवा

f. या सेवांची किंवा त्यांच्या संपर्काची विक्री, भाडेकरार, कर्ज देणे, वितरण, हस्तांतरण, उप-परवाना, पुनर्निर्मिती, नक्कल, प्रत, व्यापार करणे किंवा Yahoo ची थेट आणि लेखी पूर्व परवानगी न घेता, थेट व्यवसायिक किंवा आर्थिक लाभासाठी, या सेवांचा वापर किंवा तरतूद यांतून उत्पन्न मिळवणे.

7. डिसक्लेमर आणि उपकरण

a. तुम्ही समजता आणि मान्य करता की या सेवा "आहेत-तशा" पुरवलेल्या आहेत आणि हे की वापरकर्त्याचे कोणतेही संपर्क किंवा वैयक्तिक सेटींग्जचा वक्तशीरपणा, पुसले जाणे, चुकीची-पोच, किंवा साठवणीत अपयश यासाठी Yahoo कोणताही जबाबदारी स्विकारत नाही. Yahoo Deutschland तुम्हाला तुमचे Yahoo मेल खाते पुरवीत असेल तर या परिच्छेदातील आधीची विधाने तुम्हाला लागू नाहीत.

b. या सेवांशी संपर्क साधण्याकरिता तुम्ही वैकल्पिक उपकरण वापरु शकता (उदा., संगणक-ते-संगणक कॉलींग वैशिष्ट्य संपर्कासाठी एक युएसबी पोर्ट फोन उपकरण, यामध्ये Yahoo द्वारे पुरवल्या नसलेल्या एक पारंपरिक लँडलाईन सेवेशी संपर्क साधण्यासाठी दुहेरी कार्यक्षमता समाविष्ट असू शकते.) .

c. या सेवांसोबत तुम्ही वापराल अशा कोणत्याही तिस-या पक्षाच्या प्लग-इन ऍप्लीकेशन्सची मालकी आणि पूर्ण जबाबदारी संबंधित प्लग-इन ऍप्लीकेशन विकासित करणा-याची राहील, आणि ही प्लग-इन ऍप्लीकेशन्स, किंवा तुमच्याद्वारे त्यांचा वापर, कायदेसीर किंवा योग्य की नाही हे सर्वस्वी तुम्ही ठरवायचं आहे.

d. तुमच्याद्वारे डाऊनलोड किंवा संपर्क केलेल्या सेवांमध्ये स्पायवेअर-विरोधी वैशिष्ट्यं असतील, तर कदाचित या साधनाद्वारे "स्पायवेअर" म्हणून सुनिश्चित केलेले सॉफ्टवेअर जे एका तृतीय पक्षासोबत एका स्वतंत्र करारानंतर तुमच्या संगणकावर लोड करण्यास तुम्ही मान्यता दिली असलेले सॉफ्टवेअर असू शकते. तिस-या पक्षांसोबत तुम्ही केलेल्या करारांच्या पालनासाठी सर्वस्वी तुम्ही जबाबदार आहात.

e. या सेवांचा वापर, संपर्क, किंवा वृद्धि यासाठी आवश्यक किंवा वैकल्पिक अशा तुमच्या मोबाईल किंवा अन्य उपकरणासहित, तुम्ही वापरलेल्या कोणत्याही आवश्यक किंवा वैकल्पिक उपकरण किंवा तृतीय पक्षाच्या प्लग-इन ऍप्लीकेशन्स, अशा उपकरण किंवा तृतीय पक्षाच्या प्लग-इन ऍप्लीकेशन्सच्या उत्पादकाने दिलेल्या अटी, शर्ती, वॉरंटी किंवा डिसक्लेमर्स यांच्या अधीन राहतील, आणि Yahoo असे उपकरण आणि तृतीय पक्षाच्या प्लग-इन ऍप्लीकेशन्सच्या बाबतीत कोणत्याही प्रकारच्या वॉरंटीज किंवा सादरीकरण करीत नाही. कोणत्या वॉरंटीज आणि डिसक्लेमर्स तुम्हाला लागू होतात यासहित, तुमचे हक्क आणि उत्तरदायित्व समजून घेण्यासाठी तुम्ही उपकरण खरेदी करताना किंवा तृतीय पक्षाचे प्लग-इन ऍप्लीकेशन्स प्राप्त केले तेव्हा तुम्हाला प्राप्त साहित्याचा संदर्भ घ्या. लागू कायद्याद्वारे परवानगी दिलेल्या संपूर्ण प्रमाणानुसार, याहू आणि तिच्या उपकंपन्या, सलंग्न संस्था, अधिकारी, कर्मचारी, एजंट्स, भागीदार आणि परवानाधारक स्पष्टपणे कोणत्याही प्रकारच्या सर्व वॉरंटीज, अटी आणि अन्य शर्ती नाकारतात, मग त्या असे उपकरण किंवा तृतीय पक्षाच्या प्लग-इन ऍप्लीकेशन्सशी थेट किंवा अप्रत्यक्ष संबंधित असतील, यात कोणत्याही शीर्षक, व्यापार क्षमता, समाधानकारक गुणवत्ता, एखाद्या विशिष्ट उद्देशासाठी अनुरुपता, जी एका व्यवहार्य निगा आणि कौशल्याच्या एका प्रमाणासाठी सेवांची तरतूद करण्यासाठी आणि कोणत्याही बौद्धिक मालमत्ता अधिकाराच्या बिगर-हस्तक्षेपासाठीच्या अप्रत्यक्ष अटी आणि हमींचा समावेश असेल. Yahoo Deutschland तुम्हाला तुमचे Yahoo मेल खाते पुरवीत असेल तर आधीची विधाने तुम्हाला लागू नाहीत.

8. सर्वसाधारण माहिती

संपूर्ण करार. या सेवांच्या अतिरिक्त अटी आणि सेवांच्या अटी आणि यात समाविष्ट सर्व दस्तऐवज तुम्ही आणि Yahoo यांच्यातील संपूर्ण करार ठरतो कारण तो या सेवांच्या तुमच्या वापराशी निगडीत आहे आणि या सेवांच्या अतिरिक्त अटी आणि सेवांच्या अटींच्या पूर्वीच्या कोणत्याही आवृत्तीच्या जागी येईल, काही असल्यास, जो तुम्ही आणि Yahoo यांच्या दरम्यान या सेवांच्या संदर्भात आहे. तुम्ही ठराविक अन्य Yahoo सेवा (सशुल्क सेवांसहित), संलग्न सेवा, तृतीय पक्षाची माहिती किंवा तृतीय पक्षाचे सॉफ्टवेअर वापरता किंवा खरेदी करता तेव्हा लागू होऊ शकतील असा अतिरिक्त अटी आणि शर्तींच्या देखील तुम्ही अधीन राहाल. “Yahoo ग्लोबल कम्युनिकेशन्स सेवेच्या अतिरिक्त अटींच्या” पूर्वी मान्यताप्राप्त आवृत्तीच्या जागी येतील असे स्पष्टपणे नमूद केले असेल अशा एखाद्या Yahoo कंपनीशी अन्य अटी तुम्ही मान्य केल्याखेरीज, ज्या अटींमध्ये स्पष्टपणे नमूद केले असेल की Yahoo ग्लोबल कम्युनिकेशन्स सेवेच्या अतिरिक्त अटींच्या ऐवजी या सेवांचा तुमच्याकडून होणारा वापर या सेवेच्या या अतिरिक्त अटींनुसार चालू राहील. तुम्ही या सेवा वापरत असाल, तर या सेवेच्या अतिरिक्त अटी आणि सेवेच्या अटी यांच्या अटींच्या दरम्यान संघर्ष झाल्यास, या सेवेच्या अतिरिक्त अटींच्या तरतुदी नियंत्रण राखतील, कारण ते या सेवांशी संबंधित आहेत.

9. उल्लंघने

या सेवांच्या अतिरिक्त अटींच्या कोणत्याही उल्लंघनाची माहिती लागू Yahoo कंपनीखालील विभाग १० मध्ये नमूद ग्राहक सेवा लिंकवर द्या.

10. करार करणारा पक्ष, कायद्याची निवड, विवाद मिटवण्यासाठी स्थान आणि अन्य प्रादेशिक तरतुदी

या सेवेच्या अतिरिक्त अटी तुम्ही आणि लागू Yahoo कंपनी यांच्यामधील आहेत. खालील उप-विभागात, तुम्हाला तुमचे Yahoo मेल खाते पुरवणारी Yahoo कंपनी शोधा, आणि त्या उप-विभागात तुम्हाला या सेवा, कायद्याची निवड, लागू Yahoo कंपनीसोबतचे विवाद मिटवण्यासाठीचे ठिकाण आणि अन्य महत्वाच्या तरतुदी यासाठी तुम्ही ज्या कंपनीसोबत करार करीत आहात ती Yahoo कंपनी सापडेल. कृपया नोंद घ्या की तुमच्याद्वारे Yahoo मेसेंजर आणि अन्य सर्व Yahoo मेसेंजर सेवांचा वापर हा लागू Yahoo कंपनीच्या अधीन राहील. तुमचे Yahoo मेल खाते कोणती कंपनी पुरवते ते तुम्हाला आठवत नसेल तर, कृपया Yahoo मेसेंजरमध्ये “अबाऊट” लिंक क्लिक करा आणि नंतर “कायदेशीर कक्षा” लिंक क्लिक करा. तुम्ही Yahoo मेल वापरत असाल तर, कृपया Yahoo मेल मध्ये “हेल्प” लिंकवर क्लिक करा आणि नंतर “सेवेच्या अटी” वर क्लिक करा.

प्रदेश:

अमेरिका.

a. अमेरिका. जर Yahoo! Inc., 701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089, तुम्हाला Yahoo मेल खाते आणि सेवा पुरवीत असेल तर, तुम्ही Yahoo इन्क.शी करार करीत आहात आणि Yahoo इन्क. तुम्हाला सेवा पुरवितो आणि स्टेट ऑफ कॅलिफोर्नियाचा सर्वंकष कायदा या सेवांच्या अतिरिक्त अटींच्या अन्वयार्थाचं संचालन करतो आणि कायद्याच्या तत्वांशी संघर्ष होण्याशी संबंध न राहता, त्याच्याशी निगडीत सर्व दाव्यांना लागू होतो. तुम्ही आणि Yahoo इन्क. या सेवांच्या अतिरिक्त अटींशी निगडीत किंवा दाव्याच्या प्रकाराशी संबंध न राहता तुम्ही आणि Yahoo यांच्या दरम्यानच्या नात्यातून उद्भवलेल्या सर्व विवादांसाठी सान्ता क्लारा कंट्री, कॅलीफोर्निया किंवा कॅलीफोर्नियाच्या उत्तरी जिल्ह्यामध्ये स्थित फेडरल न्यायालयांमध्ये स्थित सरकारी न्यायालयांची सर्वस्वी कार्यकक्षा आणि ठिकाण यांना निर्विवादपणे संमती देता. लागू असल्यास, १ डिसेंबर, १९९५ पूर्वी किंवा त्यानंतर जारी केलेल्या विनंत्यानुसार अमेरिकी सरकारला पुरवलेले सर्व सॉफ्टवेअर, याठिकाणी वर्णन केलेल्या व्यवसायिक हक्क आणि निर्बंधांसोबत पुरवलेले आहे. जर या सेवा आणि संबंधित दस्तऐवज अमेरिकी सरकारला पुरवले किंवा त्यांच्याद्वारे किंवा वतीने खरेदी केले असले, लागू असल्यास, तर या सेवा "व्यवसायिक सॉफ्टवेअर" समजल्या जातील कारण हा शब्द संघीय अधिग्रहण नियमन यंत्रणेमध्ये वापरलेला आहे. अमेरिकेचे अधिकार "निर्बंधित संगणक सॉफ्टवेअर" साठी एफएआर ५२.२२७-१९ मध्ये नमूद केलेल्या किमान हक्कांपेक्षा अधिक राहणार नाहीत. या सेवांच्या अतिरिक्त अटींच्या अटी आणि शर्ती लागू राहतील. स्थलांतरण आणि राष्ट्रीयत्व कायद्याच्या कलम २१९ अनुसार एखाद्या परदेशी दहशतवादी संघटना म्हणून अमेरिकी सरकारद्वारे निर्धारित कोणत्याही संघटनांना साहित्य आधार किंवा स्रोत न पुरवण्यास (किंवा साहित्य आधार किंवा स्रोतांचे स्वरुप, ठिकाण, स्रोत, किंवा मालकी न लपवण्यास किंवा तिचे रुप न बदलण्यास) तुम्ही मान्यता देत आहात. तुम्ही मान्यता देता आणि समजता की Yahoo तुम्हाला सध्या कोणत्याही ९११ किंवा अशाच आपात्कालीन सेवा (कोणत्याही पारंपरिक ९११, ई९११, किंवा आपात्कालीन सेवांशी असा संपर्क) करण्याची परवानगी देत नाही. ९११ किंवा अशाच आपात्कालीन सेवांशी संपर्क करण्याचा तुमच्याकडे नेहमीच एक पर्यायी मार्ग असला पाहिजे. Yahoo मेसेंजर किंवा Yahoo मेलशी संपर्क करण्यासाठी वापरल्या जाणा-या तुमच्या Yahoo मेसेंजर किंवा Yahoo मेलचा वापर करणा-या इतरांना कृपया माहिती द्या की त्यांनी हे क्रमांक एका पारंपरिक लँडलाईन किंवा मोबाईल फोनवरुनच फिरवले पाहिजेत. Yahoo मेसेंजर आणि Yahoo मेल तुमच्या प्राथमिक फोन सेवेची, जसे एक पारंपरिक लँडलाईन किंवा मोबाईल फोनची, जागा घेण्याच्या उद्देशाने नाहीत. या सेवांच्या अतिरिक्त अटी, या सेवांच्या अटी आणि खाजगीपणाचे धोरण यांची सर्वात ताजी आवृत्ती खालील लिंक्सवर कोणत्याही वेळी पाहू शकता. तुम्ही दिलेली लिंक वापरुन ग्राहक सेवेशी देखील संपर्क करु शकता.

A. सेवांच्या अतिरिक्त अटीः https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/. For Yahoo En Español ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. सेवांच्या अटीः https://info.yahoo.com/legal/us/yahoo/utos/en-us/. For Yahoo En Español TOS: https://info.yahoo.com/legal/e1/yahoo/utos/es-us.

C. खाजगीपणा धोरणः https://info.yahoo.com/privacy/us/yahoo/. For Yahoo En Español Privacy Policy: https://info.yahoo.com/privacy/espanol/yahoo/.

D. ग्राहक सेवा: Customer Care For Yahoo en Español Customer Care: espanol-abuse@yahoo-inc.com .

b. कॅनडा: जर Yahoo Canada, 207 Queen's Quay West, Suite 801, Toronto, ON, M5J 1A7 तुम्हाला Yahoo मेल खाते आणि सेवा पुरवीत असेल तर, तुम्ही Yahoo कॅनडा कं.शी करार करीत आहात आणि Yahooकं. तुम्हाला सेवा पुरवेल आणि कॅनडाचे कायदे या सेवांच्या अतिरिक्त अटींच्या, यातील भंगांसहित, कायद्याच्या तत्वांशी संघर्ष होण्याशी संबंध न राहता, अन्वयार्थाचं संचालन करतो, तसेच ग्राहक संरक्षण कायदे, अयोग्य स्पर्धा कायदे, आणि टोर्टमध्ये यांच्याशी निगडीत दाव्यांसहित अन्य सर्व दाव्यांना देखील लागू होतो. तुम्ही आणि Yahoo इन्क. या सेवांच्या अतिरिक्त अटींशी निगडीत किंवा दाव्याच्या प्रकाराशी संबंध न राहता तुम्ही आणि Yahoo यांच्या दरम्यानच्या नात्यातून उद्भवलेल्या किंवा निगडीत सर्व विवादांसाठी ओन्टारियो, कॅनडा अंतर्गत स्थित न्यायालयांची सर्वस्वी कार्यकक्षा आणि ठिकाण यांना निर्विवादपणे संमती देता. या सेवांच्या अतिरिक्त अटी, या सेवांच्या अटी आणि खाजगीपणाचे धोरण यांची सर्वात ताजी आवृत्ती खालील लिंक्सवर कोणत्याही वेळी पाहू शकता. तुम्ही दिलेली लिंक वापरुन ग्राहक सेवेशी देखील संपर्क करु शकता.

A. सेवांच्या अतिरिक्त अटीः https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. सेवांच्या अटीः https://info.yahoo.com/legal/ca/yahoo/utos/terms .

C. खाजगीपणा धोरणः https://info.yahoo.com/privacy/ca/yahoo/.

D. ग्राहक सेवा: http://help.yahoo.com/l/ca/yahoo/helpcentral/.

c. ब्राझील: जर Yahoo Brasil Internet Ltda.,R. Fidencio Ramos, 195 - 12o andar, Sao Paulo, 04551-010, Brazil, तुम्हाला Yahoo मेल खाते आणि सेवा पुरवीत असेल तर, तुम्ही Yahoo ब्राझीलशी करार करीत आहात आणि Yahoo ब्राझील तुम्हाला सेवा पुरवेल आणि फेडरेटीव्ह रिपब्लीक ऑफ ब्राझीलचे कायदे ने केवळ या सेवांच्या अतिरिक्त अटींच्या, यातील भंगांसहित, कायद्याच्या तत्वांशी संघर्ष होण्याशी संबंध न राहता, अन्वयार्थाचं संचालन करतात, तर ग्राहक संरक्षण कायदे, अयोग्य स्पर्धा कायदे, आणि टोर्ट यांच्याशी निगडीत दाव्यांसहित अन्य सर्व दाव्यांना देखील लागू होतो. तुम्ही आणि Yahoo ब्राझील या सेवांच्या अतिरिक्त अटींशी निगडीत किंवा दाव्याच्या प्रकाराशी संबंध न राहता तुम्ही आणि Yahoo यांच्या दरम्यानच्या नात्यातून उद्भवलेल्या किंवा निगडीत सर्व विवादांसाठी फेडरेटीव्ह रिपब्लीक ऑफ ब्राझीलची सर्वस्वी कार्यकक्षा आणि ठिकाण यांना निर्विवादपणे संमती देता. Yahoo ब्राझील वापरकर्त्यांसाठी, वापरकर्त्यांच्या हक्कांची मर्यादा, उत्तरदायित्वांच्या मर्यादा आणि या सेवांच्या अतिरिक्त अटींची वैधता ब्राझिलीयन कायद्याद्वारे मंजूर प्रमाणापर्यंत लागू राहील. प्रासंगिक संघर्ष किंवा विरोधाभास युटोस आणि ब्राझिलीयन कायद्याच्या अनुसार सोडवण्याचा अधिकार Yahoo ब्राझीलने राखून ठेवला आहे. या सेवांच्या अतिरिक्त अटी, या सेवांच्या अटी आणि खाजगीपणाचे धोरण यांची सर्वात ताजी आवृत्ती खालील लिंक्सवर कोणत्याही वेळी पाहू शकता. तुम्ही दिलेली लिंक वापरुन ग्राहक सेवेशी देखील संपर्क करु शकता.

A. सेवांच्या अतिरिक्त अटीः https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. सेवांच्या अटीः https://info.yahoo.com/legal/br/yahoo/utos/terms/ /

C. खाजगीपणा धोरणः https://info.yahoo.com/privacy/br/yahoo/.

D. ग्राहक सेवा: http://help.yahoo.com/l/br/yahoo/helpcentral/.

d. अर्जेंटिना: जर Yahoo de Argentina SRL, Av. Congreso 1685 - 2do.Piso, Cdad, Aut. de Buenos Aires, C1428BUC, Argentina तुम्हाला Yahoo मेल खाते आणि सेवा पुरवीत असेल तर, तुम्ही Yahoo डी अर्जेंटिनाशी करार करीत आहात आणि Yahoo डी अर्जेंटिना तुम्हाला सेवा पुरवेल आणि अर्जेंटाईन रिपब्लीकचे कायदे न केवळ या सेवांच्या अतिरिक्त अटींच्या, यातील भंगांसहित, कायद्याच्या तत्वांशी संघर्ष होण्याशी संबंध न राहता, अन्वयार्थाचं संचालन करतात, तर ग्राहक संरक्षण कायदे, अयोग्य स्पर्धा कायदे, आणि टोर्ट यांच्याशी निगडीत दाव्यांसहित अन्य सर्व दाव्यांना देखील लागू होतो. तुम्ही आणि Yahoo डी अर्जेंटिना या सेवांच्या अतिरिक्त अटींशी निगडीत किंवा दाव्याच्या प्रकाराशी संबंध न राहता तुम्ही आणि Yahoo यांच्या दरम्यानच्या नात्यातून उद्भवलेल्या किंवा निगडीत सर्व विवादांसाठी अर्जेंटाईन रिपब्लीकची सर्वस्वी कार्यकक्षा आणि ठिकाण यांना निर्विवादपणे संमती देता. या सेवांच्या अतिरिक्त अटी, या सेवांच्या अटी आणि खाजगीपणाचे धोरण यांची सर्वात ताजी आवृत्ती खालील लिंक्सवर कोणत्याही वेळी पाहू शकता. तुम्ही दिलेली लिंक वापरुन ग्राहक सेवेशी देखील संपर्क करु शकता. या सेवांच्या अतिरिक्त अटी, या सेवांच्या अटी आणि खाजगीपणाचे धोरण यांची सर्वात ताजी आवृत्ती खालील लिंक्सवर कोणत्याही वेळी पाहू शकता. तुम्ही दिलेली लिंक वापरुन ग्राहक सेवेशी देखील संपर्क करु शकता.

A. सेवांच्या अतिरिक्त अटीः https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. सेवांच्या अटीः https://info.yahoo.com/legal/ar/yahoo/utos/terms/ .

C. खाजगीपणा धोरणः https://info.yahoo.com/privacy/ar/yahoo/.

D. ग्राहक सेवा: ar-abuse@yahoo-inc.com

e. मेक्सिको: जर Yahoo de Mexico S.A. de C.V., Av Paseo de las Palmas 330, Piso 2, Lomas de Chapultepec, Mexico City, 11000, तुम्हाला Yahoo मेल खाते आणि सेवा पुरवीत असेल तर, तुम्ही Yahoo डी मेक्सिकोशी करार करीत आहात आणि Yahoo डी मेक्सिको तुम्हाला सेवा पुरवेल आणि युनायटेड मेक्सिकन स्टेट्सचे कायदे न केवळ या सेवांच्या अतिरिक्त अटींच्या, यातील भंगांसहित, कायद्याच्या तत्वांशी संघर्ष होण्याशी संबंध न राहता, अन्वयार्थाचं संचालन करतात, तर ग्राहक संरक्षण कायदे, अयोग्य स्पर्धा कायदे, आणि टोर्ट यांच्याशी निगडीत दाव्यांसहित अन्य सर्व दाव्यांना देखील लागू होतो. तुम्ही आणि Yahoo डी मेक्सिको या सेवांच्या अतिरिक्त अटींशी निगडीत किंवा दाव्याच्या प्रकाराशी संबंध न राहता तुम्ही आणि Yahoo डी मेक्सिको यांच्या दरम्यानच्या नात्यातून उद्भवलेल्या किंवा निगडीत सर्व विवादांसाठी युनायटेड मेक्सिकन स्टेट्सची सर्वस्वी कार्यकक्षा आणि ठिकाण यांना निर्विवादपणे संमती देता. या सेवांच्या अतिरिक्त अटी, या सेवांच्या अटी आणि खाजगीपणाचे धोरण यांची सर्वात ताजी आवृत्ती खालील लिंक्सवर कोणत्याही वेळी पाहू शकता. तुम्ही दिलेली लिंक वापरुन ग्राहक सेवेशी देखील संपर्क करु शकता.

A. सेवांच्या अतिरिक्त अटीः https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. सेवांच्या अटीः https://info.yahoo.com/legal/mx/yahoo/utos/terms/.

C. खाजगीपणा धोरणः https://info.yahoo.com/privacy/mx/yahoo/.

D. ग्राहक सेवा: mx-abuse@yahoo-inc.com .

f. व्हेनेझुएला, कोलंबिया, पेरू आणि चिली: If Yahoo Hispanic Americas, LLC, One Alhambra Plaza, 8th Floor, Coral Gables, FL 33134, U.S.A, तुम्हाला Yahoo मेल खाते आणि सेवा पुरवीत असेल तर, तुम्ही Yahoo हिस्पॅनिक अमेरिकाजशी करार करीत आहात आणि Yahoo हिस्पॅनिक अमेरिकाज तुम्हाला सेवा पुरवेल आणि स्टेट ऑफ फ्लोरिडाचे कायदे न केवळ या सेवांच्या अतिरिक्त अटींच्या, यातील भंगांसहित, कायद्याच्या तत्वांशी संघर्ष होण्याशी संबंध न राहता, अन्वयार्थाचं संचालन करतात, तर ग्राहक संरक्षण कायदे, अयोग्य स्पर्धा कायदे, आणि टोर्ट यांच्याशी निगडीत दाव्यांसहित अन्य सर्व दाव्यांना देखील लागू होतो. तुम्ही आणि Yahoo हिस्पॅनिक अमेरिकाज या सेवांच्या अतिरिक्त अटींशी निगडीत किंवा दाव्याच्या प्रकाराशी संबंध न राहता तुम्ही आणि Yahoo यांच्या दरम्यानच्या नात्यातून उद्भवलेल्या किंवा निगडीत सर्व विवादांसाठी मियामी-डेड कंट्रीच्या न्यायालयांची सर्वस्वी कार्यकक्षा आणि ठिकाण यांना निर्विवादपणे संमती देता. Yahoo व्हेनेझुएलाः या सेवांच्या अतिरिक्त अटी, या सेवांच्या अटी आणि खाजगीपणाचे धोरण यांची सर्वात ताजी आवृत्ती खालील लिंक्सवर कोणत्याही वेळी पाहू शकता. तुम्ही दिलेली लिंक वापरुन ग्राहक सेवेशी देखील संपर्क करु शकता.

Yahoo व्हेनेझुएलाः या सेवांच्या अतिरिक्त अटी, या सेवांच्या अटी आणि खाजगीपणाचे धोरण यांची सर्वात ताजी आवृत्ती खालील लिंक्सवर कोणत्याही वेळी पाहू शकता. तुम्ही दिलेली लिंक वापरुन ग्राहक सेवेशी देखील संपर्क करु शकता.

A. सेवांच्या अतिरिक्त अटीः https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. सेवांच्या अटीः https://info.yahoo.com/legal/ve/yahoo/utos/terms.

C. खाजगीपणा धोरणः https://info.yahoo.com/privacy/ve/yahoo/.

D. ग्राहक सेवा: espanol-abuse@yahoo-inc.com .

Yahoo कोलंबियाः या सेवांच्या अतिरिक्त अटी, या सेवांच्या अटी आणि खाजगीपणाचे धोरण यांची सर्वात ताजी आवृत्ती खालील लिंक्सवर कोणत्याही वेळी पाहू शकता. तुम्ही दिलेली लिंक वापरुन ग्राहक सेवेशी देखील संपर्क करु शकता.

A. सेवांच्या अतिरिक्त अटीः https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. सेवांच्या अटीः https://info.yahoo.com/legal/co/yahoo/utos/terms/.

C. खाजगीपणा धोरणः https://info.yahoo.com/privacy/co/yahoo/.

D. ग्राहक सेवा: espanol-abuse@yahoo-inc.com .

Yahoo पेरूः या सेवांच्या अतिरिक्त अटी, या सेवांच्या अटी आणि खाजगीपणाचे धोरण यांची सर्वात ताजी आवृत्ती खालील लिंक्सवर कोणत्याही वेळी पाहू शकता. तुम्ही दिलेली लिंक वापरुन ग्राहक सेवेशी देखील संपर्क करु शकता.

A. सेवांच्या अतिरिक्त अटीः https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. सेवांच्या अटीः https://info.yahoo.com/legal/pe/yahoo/utos/terms/.

C. खाजगीपणा धोरणः https://info.yahoo.com/privacy/pe/yahoo/.

D. ग्राहक सेवा: espanol-abuse@yahoo-inc.com .

Yahoo चिलीः या सेवांच्या अतिरिक्त अटी, या सेवांच्या अटी आणि खाजगीपणाचे धोरण यांची सर्वात ताजी आवृत्ती खालील लिंक्सवर कोणत्याही वेळी पाहू शकता. तुम्ही दिलेली लिंक वापरुन ग्राहक सेवेशी देखील संपर्क करु शकता.

A. सेवांच्या अतिरिक्त अटीः https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. सेवांच्या अटीः https://info.yahoo.com/legal/cl/yahoo/utos/terms/.

C. खाजगीपणा धोरणः https://info.yahoo.com/privacy/cl/yahoo/.

D. ग्राहक सेवा: espanol-abuse@yahoo-inc.com .

प्रदेश:

युरोप.

g. युनायटेड किंगडम: जर Yahoo UK Ltd, 125 Shaftesbury Avenue, London WC2H 8AD, United Kingdom तुम्हाला Yahoo मेल खाते आणि सेवा पुरवीत असेल तर, तुम्ही Yahoo युके लि.शी करार करीत आहात आणि Yahoo युके लि. तुम्हाला सेवा पुरवेल आणि इंग्लंड आणि वेल्सचे कायदे या सेवांच्या अतिरिक्त अटींना आणि त्यातून निर्माण होणा-या कोणत्याही बिगर-कंत्राटी उत्तरदायित्वांना संचालित करतात. तुम्ही आणि Yahoo युके लि. या सेवांच्या अतिरिक्त अटींशी निगडीत किंवा दाव्याच्या प्रकाराशी संबंध न राहता तुम्ही आणि Yahoo यांच्या दरम्यानच्या नात्यातून उद्भवलेल्या किंवा निगडीत सर्व विवादांसाठी इंग्लिश न्यायालयांची सर्वस्वी कार्यकक्षा आणि ठिकाण यांना निर्विवादपणे संमती देता. जर तुम्ही तुमचे Yahoo युके मेल खाते Yahoo मेल प्लसशी अपग्रेड केले तर, ही सेवा तुम्हाला Yahoo नेदरलँड्स बीव्हीद्वारे मेल प्लस सेवांच्या अतिरिक्त अटींखालील एका अतिरिक्त अटींच्या संचाखाली पुरवली जाईल https://info.yahoo.com/legal/uk/yahoo/mail/plus.html आणि या सेवांच्या अतिरिक्त अटींच्या तरतुदी त्या अटींमध्ये समाविष्ट केल्या जातील आणि त्या सेवेच्या संदर्भात तुम्ही आणि Yahoo नेदरलँड्स बीव्ही यांच्या दरम्यानच्या म्हणून लागू राहतील.

अंततः, खालील अतिरिक्त तरतुदी तुम्हाला लागू होतातः या सेवांच्या अतिरिक्त अटी किंवा सेवांच्या अटींमधील कोणतीही गोष्ट अफरातफर, फसवणूक, हलगर्जीपणाने झालेला मृत्यु किंवा वैयक्तिक जखम किंवा वस्तुमाल विक्री कायदा १९७९ च्या कलम १२ द्वारे सूचित किंवा वस्तुमाल आणि सेवा पुरवठा कायदा १९८२ च्या कलम २ द्वारे सूचित, किंवा अन्य कोणतेही उत्तरदायित्व जे लागू कायद्यान्वये वगळता किंवा मर्यादित करता येऊ शकणार नाही, तसंच झालेल्या कोणत्याही वैधानिक किंवा नियामक दंडांच्या संदर्भातील कोणत्याही उत्तरदायित्वांच्या भंगासाठी आपल्यापैकी कोणालाही उत्तरदायित्वातून वगळत नाही किंवा मर्यादित करीत नाही.

या सेवांच्या अतिरिक्त अटी, या सेवांच्या अटी आणि खाजगीपणाचे धोरण यांची सर्वात ताजी आवृत्ती खालील लिंक्सवर कोणत्याही वेळी पाहू शकता. तुम्ही दिलेली लिंक वापरुन ग्राहक सेवेशी देखील संपर्क करु शकता.

A. सेवांच्या अतिरिक्त अटीः https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. सेवांच्या अटीः https://info.yahoo.com/legal/uk/yahoo/utos/terms.

C. खाजगीपणा धोरणः https://info.yahoo.com/privacy/uk/yahoo/.

D. ग्राहक सेवा: http://help.yahoo.com/l/uk/yahoo/abuse/issues/abuse-01.html.

h.इटली: जर Yahoo Italia S.r.l., via Spadolini 7, 20141 Milano, Code and VAT n. 13122290151, तुम्हाला Yahoo मेल खाते आणि सेवा पुरवीत असेल तर, तुम्ही Yahoo इटालियाशी करार करीत आहात आणि Yahoo इटालिया तुम्हाला सेवा पुरवेल आणि इटलीचे कायदे न केवळ या सेवांच्या अतिरिक्त अटींच्या, यातील भंगांसहित, कायद्याच्या तत्वांशी संघर्ष होण्याशी संबंध न राहता, अन्वयार्थाचं संचालन करतात, तर ग्राहक संरक्षण कायदे, अयोग्य स्पर्धा कायदे, आणि टोर्ट यांच्याशी निगडीत दाव्यांसहित अन्य सर्व दाव्यांना देखील लागू होतात. तुम्ही आणि Yahoo इटालिया या सेवांच्या अतिरिक्त अटींशी निगडीत किंवा दाव्याच्या प्रकाराशी संबंध न राहता तुम्ही आणि Yahoo यांच्या दरम्यानच्या नात्यातून उद्भवलेल्या किंवा निगडीत सर्व विवादांसाठी कोर्ट ऑफ मिलान, इटलीच्या सर्वस्वी कार्यकक्षा आणि ठिकाण यांना निर्विवादपणे संमती देता. व्यापार-ते-ग्राहक कंत्राटांसंदर्भात, ईसी अधिनियम 44/2001 च्या विविध अनिवार्य नियमांच्या पूर्वग्रहाशिवाय न्यायक्षेत्र आणि स्थानाची निवड असेल. या सेवांच्या अतिरिक्त अटी, या सेवांच्या अटी आणि खाजगीपणाचे धोरण यांची सर्वात ताजी आवृत्ती खालील लिंक्सवर कोणत्याही वेळी पाहू शकता. तुम्ही दिलेली लिंक वापरुन ग्राहक सेवेशी देखील संपर्क करु शकता.

A. सेवांच्या अतिरिक्त अटीः https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. सेवांच्या अटीः https://info.yahoo.com/legal/it/yahoo/utos/terms.

C. खाजगीपणा धोरणः https://info.yahoo.com/privacy/it/yahoo/.

D. ग्राहक सेवा: http://help.yahoo.com/l/it/yahoo/abuse/.

तुम्ही Yahoo इटालियाशी वरील पत्त्यावर केव्हाही एक ईमेल पाठवून संपर्क साधू शकता.

i. जर्मनी: जर Yahoo डॉईशलँड तुम्हाला Yahoo मेल खाते आणि सेवा पुरवीत असेल तर, तुम्ही Yahoo डॉईशलँडशी करार करीत आहात आणि Yahoo डॉईशलँड तुम्हाला सेवा पुरवेल. अशा प्रसंगी, या सेवांच्या वापराच्या संदर्भात उभय पक्षांदरम्यानचे कंत्राटी आणि बिगर-कंत्राटी नातेसंबंध निर्विवादपणे जर्मन कायद्याच्या अधीन राहतील. जर तुम्ही जर्मनीच्या भूप्रदेशाच्या बाहेर अधिनिवास करीत असाल किंवा या सेवांच्या अतिरिक्त अटी स्विकारल्यानंतर तुम्ही तुमचा अधिनिवास जर्मनीच्या भूप्रदेशाच्या बाहेर स्थानांतरित केला असेल तर दाव्याच्या प्रकाराशी संबंध न राहता या सेवांच्या अटींमधून किंवा संबंधित तुम्ही आणि Yahoo यांच्या दरम्यानच्या नात्यामधून किंवा संबंधित सर्व विवादांसाठी म्युनिक, जर्मनीची सर्वस्वी कार्यकक्षा आणि ठिकाण यांना तुम्ही संमती देता. जर तुम्ही तुमचे जर्मन Yahoo मेल खाते Yahoo मेल प्लस असे अपग्रेड केले तर, मेल प्लस सेवांच्या अतिरिक्त अटींखालील एका अतिरिक्त अटींच्या संचाखाली पुरवली जाईल ज्या इथे उपलब्ध आहेत https://info.yahoo.com/legal/de/yahoo/mail/mailplus/mailplus_atos_new.html: या सेवांच्या अतिरिक्त अटींच्या तरतुदी त्या अटींमध्ये समाविष्ट केल्या जातील आणि त्या सेवेच्या संदर्भात तुम्हाला लागू राहतील. या सेवांच्या अतिरिक्त अटी, या सेवांच्या अटी आणि खाजगीपणाचे धोरण यांची सर्वात ताजी आवृत्ती खालील लिंक्सवर कोणत्याही वेळी पाहू शकता. तुम्ही दिलेली लिंक वापरुन ग्राहक सेवेशी देखील संपर्क करु शकता.

A. सेवांच्या अतिरिक्त अटीः https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. सेवांच्या अटीः https://info.yahoo.com/legal/de/yahoo/utos/terms/.

C. खाजगीपणा धोरणः https://info.yahoo.com/privacy/de/yahoo/.

D. ग्राहक सेवा: http://help.yahoo.com/l/de/yahoo/abuse/help001.html.

j. फ्रान्स: जर Yahoo France Holdings SAS (RCS Paris 452 798 275),, 17-19 rue Guillaume Tell 75017 Paris, तुम्हाला Yahoo मेल खाते आणि सेवा पुरवीत असेल तर, तुम्ही Yahoo फ्रान्स होल्डींग्जशी करार करीत आहात आणि Yahoo फ्रान्स होल्डींग्ज तुम्हाला सेवा पुरवेल आणि फ्रान्सचे कायदे न केवळ या सेवांच्या अतिरिक्त अटींच्या, यातील भंगांसहित, कायद्याच्या तत्वांशी संघर्ष होण्याशी संबंध न राहता, अन्वयार्थाचं संचालन करतात, तर ग्राहक संरक्षण कायदे, अयोग्य स्पर्धा कायदे, आणि टोर्ट यांच्याशी निगडीत दाव्यांसहित अन्य सर्व दाव्यांना देखील लागू होतात. जर तुम्ही फ्रेंच Yahoo मेल खाते Yahoo मेल प्लस असे अपग्रेड केले तर, ती सेवा तुम्हाला Yahoo नेदरलँड्स बीव्हीद्वारे पुरवली जाईल, ही कंपनी नेदरलँड्सच्या कायद्यांखाली स्थापित असून तिचा नोंदणी क्रमांक ३४१४११६१ आहे, तिचे नोंदणीकृत कार्यालय Zuideinde 136, 1541 CG Koog aan de Zaan, Netherlands, इथं आहे, आणि ही सेवा मेल प्लस सेवांच्या अतिरिक्त अटी नावाच्या अटी संचाखाली दिली जाईल ज्या इथे उपलब्ध आहेत https://info.yahoo.com/legal/fr/yahoo/mail/mailtos/mailplus.html: या सेवांच्या अतिरिक्त अटींच्या तरतुदी त्या अटींमध्ये समाविष्ट केल्या जातील आणि त्या सेवेच्या संदर्भात तुम्ही आणि Yahoo नेदरलँड्स बीव्ही यांच्या दरम्यानच्या म्हणून लागू राहतील. या सेवांच्या अतिरिक्त अटी, या सेवांच्या अटी आणि खाजगीपणाचे धोरण यांची सर्वात ताजी आवृत्ती खालील लिंक्सवर कोणत्याही वेळी पाहू शकता. तुम्ही दिलेली लिंक वापरुन ग्राहक सेवेशी देखील संपर्क करु शकता.

A. सेवांच्या अतिरिक्त अटीः https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. सेवांच्या अटीः https://info.yahoo.com/legal/fr/yahoo/utos/terms/.

C. खाजगीपणा धोरणः https://info.yahoo.com/privacy/fr/yahoo/.

D. ग्राहक सेवा: http://help.yahoo.com/l/fr/yahoo/abuse/.

k. स्पेन: जर Iberia S.L.U., María de Molina, 40 28006 Madrid, España, तुम्हाला Yahoo मेल खाते आणि सेवा पुरवीत असेल तर, तुम्ही Yahoo इबेरियाशी करार करीत आहात आणि Yahoo इबेरिया तुम्हाला सेवा पुरवेल आणि स्पेनचे कायदे न केवळ या सेवांच्या अतिरिक्त अटींच्या, यातील भंगांसहित, कायद्याच्या तत्वांशी संघर्ष होण्याशी संबंध न राहता, अन्वयार्थाचं संचालन करतात, तर ग्राहक संरक्षण कायदे, अयोग्य स्पर्धा कायदे, आणि टोर्ट यांच्याशी निगडीत दाव्यांसहित अन्य सर्व दाव्यांना देखील लागू होतात. तुम्ही आणि Yahoo इबेरिया या सेवांच्या अतिरिक्त अटींशी निगडीत किंवा दाव्याच्या प्रकाराशी संबंध न राहता तुम्ही आणि Yahoo यांच्या दरम्यानच्या नात्यातून उद्भवलेल्या किंवा निगडीत सर्व विवादांसाठी स्पेनची (आणि सिटी ऑफ माद्रिदच्या न्यायालयांची) सर्वस्वी कार्यकक्षा आणि ठिकाण यांना निर्विवादपणे संमती देता. या सेवांच्या अतिरिक्त अटी, या सेवांच्या अटी आणि खाजगीपणाचे धोरण यांची सर्वात ताजी आवृत्ती खालील लिंक्सवर कोणत्याही वेळी पाहू शकता. या सेवांच्या अतिरिक्त अटी, या सेवांच्या अटी आणि खाजगीपणाचे धोरण यांची सर्वात ताजी आवृत्ती खालील लिंक्सवर कोणत्याही वेळी पाहू शकता. तुम्ही दिलेली लिंक वापरुन ग्राहक सेवेशी देखील संपर्क करु शकता.

A. सेवांच्या अतिरिक्त अटीः https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. सेवांच्या अटीः https://info.yahoo.com/legal/es/yahoo/utos/terms/.

C. खाजगीपणा धोरणः https://info.yahoo.com/privacy/es/yahoo/.

D. ग्राहक सेवा: http://help.yahoo.com/l/es/yahoo/helpcentral/.

l. आयर्लंड, डेन्मार्क, फिनलंड, नॉर्वे, रोमानिया, दि नेदरलँड्स, स्वीडन, टर्की, रशिया, पोलंड, बेल्जियम, चेक रिपब्लिक, हंगेरी, पोर्तुगल, ऑस्ट्रीया, बल्गेरिया, क्रोएशिया, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, सर्बिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, युक्रेन आणि ग्रीस जर Yahoo Ireland Services Limited (YISL) of Block P, Eastpoint Business Park, Clontarf, Dublin, 3 Ireland, तुम्हाला Yahoo मेल खाते आणि सेवा पुरवीत असेल तर, तुम्हाला या सेवा पुरवण्यासाठी तुम्ही Yahoo वायआयएसएलशी करार करीत आहात, आणि आयर्लंडचे कायदे या सेवांच्या अतिरिक्त अटीं आणि त्यातून उद्भवणा-या कोणत्याही बिगर-कंत्राटी उत्तरदायित्वांचे संचालन करतात. तुम्ही आणि Yahoo वायआयएसएल या सेवांच्या अतिरिक्त अटींशी निगडीत किंवा दाव्याच्या प्रकाराशी संबंध न राहता तुम्ही आणि Yahoo यांच्या दरम्यानच्या नात्यातून उद्भवलेल्या किंवा निगडीत कोणत्याही बिगर-कंत्राटी उत्तरदायित्वासाठी आयरिश न्यायालयांची सर्वस्वी कार्यकक्षा आणि ठिकाण यांना निर्विवादपणे संमती देता.

या सेवांच्या अतिरिक्त अटी, या सेवांच्या अटी आणि खाजगीपणाचे धोरण यांची सर्वात ताजी आवृत्ती खालील लिंक्सवर कोणत्याही वेळी पाहू शकता.

आय़र्लंडः

A. सेवांच्या अतिरिक्त अटीः https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. सेवांच्या अटीः https://info.yahoo.com/legal/ie/yahoo/utos/terms.

C. खाजगीपणा धोरणः https://info.yahoo.com/privacy/ie/yahoo/.

डेन्मार्कः

A. सेवांच्या अतिरिक्त अटीः https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. सेवांच्या अटीः https://info.yahoo.com/legal/dk/yahoo/utos/terms/.

C. खाजगीपणा धोरणः https://info.yahoo.com/privacy/dk/yahoo/.

फिनलंडः

A. सेवांच्या अतिरिक्त अटीः https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. सेवांच्या अटीः https://info.yahoo.com/legal/fi/yahoo/utos/terms/.

C. खाजगीपणा धोरणः https://info.yahoo.com/privacy/fi/yahoo/.

नॉर्वेः

A. सेवांच्या अतिरिक्त अटीः https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. सेवांच्या अटीः https://info.yahoo.com/legal/no/yahoo/utos/terms/.

C. खाजगीपणा धोरणः https://info.yahoo.com/privacy/no/yahoo/.

रोमानियाः

A. सेवांच्या अतिरिक्त अटीः https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. सेवांच्या अटीः https://info.yahoo.com/legal/ro/yahoo/utos/terms.

C. खाजगीपणा धोरणः https://info.yahoo.com/privacy/ro/yahoo/.

दि नेदरलँड्स

A. सेवांच्या अतिरिक्त अटीः https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. सेवांच्या अटीः https://info.yahoo.com/legal/nl/yahoo/utos/terms/.

C. खाजगीपणा धोरणः https://info.yahoo.com/privacy/nl/yahoo/.

स्वीडनः

A. सेवांच्या अतिरिक्त अटीः https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. सेवांच्या अटीः https://info.yahoo.com/legal/se/yahoo/utos/terms/.

C. खाजगीपणा धोरणः https://info.yahoo.com/privacy/se/yahoo/.

टर्कीः

A. सेवांच्या अतिरिक्त अटीः https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. सेवांच्या अटीः https://info.yahoo.com/legal/tr/yahoo/utos/terms/.

C. खाजगीपणा धोरणः https://info.yahoo.com/privacy/tr/yahoo/.

रशियाः

A. सेवांच्या अतिरिक्त अटीः https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. सेवांच्या अटीः https://info.yahoo.com/legal/ru/yahoo/utos/terms/.

C. खाजगीपणा धोरणः https://info.yahoo.com/privacy/ru/yahoo/.

ग्रीसः

A. सेवांच्या अतिरिक्त अटीः https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. सेवांच्या अटीः https://info.yahoo.com/legal/gr/yahoo/utos/terms/.

C. खाजगीपणा धोरणः https://info.yahoo.com/privacy/gr/yahoo/.

पोलंडः

A. सेवांच्या अतिरिक्त अटीः https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. सेवांच्या अटीः https://info.yahoo.com/legal/pl/yahoo/utos/terms/.

C. खाजगीपणा धोरणः https://info.yahoo.com/privacy/pl/yahoo/.

बेल्जियमः

A. सेवांच्या अतिरिक्त अटीः https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. सेवांच्या अटीः https://info.yahoo.com/legal/be/yahoo/utos/terms.

C. खाजगीपणा धोरणः https://info.yahoo.com/privacy/be/yahoo/.

चेक रिपब्लीकः

A. सेवांच्या अतिरिक्त अटीः https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. सेवांच्या अटीः https://info.yahoo.com/legal/cz/yahoo/utos/terms/.

C. खाजगीपणा धोरणः https://info.yahoo.com/privacy/cz/yahoo/.

हंगेरीः

A. सेवांच्या अतिरिक्त अटीः https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. सेवांच्या अटीः https://info.yahoo.com/legal/hu/yahoo/utos/terms.

C. खाजगीपणा धोरणः https://info.yahoo.com/privacy/hu/yahoo/.

पोर्तुगलः

A. सेवांच्या अतिरिक्त अटीः https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. सेवांच्या अटीः https://info.yahoo.com/legal/pt/yahoo/utos/terms.

C. खाजगीपणा धोरणः https://info.yahoo.com/privacy/pt/yahoo/.

ऑस्ट्रीयाः

A. सेवांच्या अतिरिक्त अटीः https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. सेवांच्या अटीः https://info.yahoo.com/legal/at/yahoo/utos/terms/.

C. खाजगीपणा धोरणः https://info.yahoo.com/privacy/at/yahoo/.

बल्गेरियाः

A. सेवांच्या अतिरिक्त अटीः https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. सेवांच्या अटीः https://info.yahoo.com/legal/bg/yahoo/utos/terms.

C. खाजगीपणा धोरणः https://info.yahoo.com/privacy/bg/yahoo/.

क्रोएशियाः

A. सेवांच्या अतिरिक्त अटीः https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. सेवांच्या अटीः https://info.yahoo.com/legal/hr/yahoo/utos/terms/.

C. खाजगीपणा धोरणः https://info.yahoo.com/privacy/hr/yahoo/.

एस्टोनियाः

A. सेवांच्या अतिरिक्त अटीः https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. सेवांच्या अटीः https://info.yahoo.com/legal/ee/yahoo/utos/terms/.

C. खाजगीपणा धोरणः https://info.yahoo.com/privacy/ee/yahoo/.

लातवियाः

A. सेवांच्या अतिरिक्त अटीः https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. सेवांच्या अटीः https://info.yahoo.com/legal/lv/yahoo/utos/terms.

C. खाजगीपणा धोरणः https://info.yahoo.com/privacy/lv/yahoo/.

लिथुआनियाः

A. सेवांच्या अतिरिक्त अटीः https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. सेवांच्या अटीः https://info.yahoo.com/legal/lt/yahoo/utos/terms/.

C. खाजगीपणा धोरणः https://info.yahoo.com/privacy/lt/yahoo/.

सर्बियाः

A. सेवांच्या अतिरिक्त अटीः https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. सेवांच्या अटीः https://info.yahoo.com/legal/rs/yahoo/utos/terms/.

C. खाजगीपणा धोरणः https://info.yahoo.com/privacy/sr/yahoo/.

स्लोवाकियाः

A. सेवांच्या अतिरिक्त अटीः https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. सेवांच्या अटीः https://info.yahoo.com/legal/sk/yahoo/utos/terms.

C. खाजगीपणा धोरणः https://info.yahoo.com/privacy/sk/yahoo/.

स्लोवेनियाः

A. सेवांच्या अतिरिक्त अटीः https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. सेवांच्या अटीः https://info.yahoo.com/legal/si/yahoo/utos/terms/.

C. खाजगीपणा धोरणः https://info.yahoo.com/privacy/si/yahoo/.

युक्रेनः

A. सेवांच्या अतिरिक्त अटीः https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. सेवांच्या अटीः https://info.yahoo.com/legal/ua/yahoo/utos/terms.

C. खाजगीपणा धोरणः https://info.yahoo.com/privacy/ua/yahoo/.

प्रदेश:

आशिया प्रशांत.

m. हाँगकाँग|: जर Yahoo Hong Kong Limited, at 27/F Sunning Plaza, 10 Hysan Avenue, Causeway Bay, Hong Kong, तुम्हाला Yahoo मेल खाते आणि सेवा पुरवीत असेल तर, तुम्हाला या सेवा पुरवण्यासाठी तुम्ही Yahoo हाँगकाँगशी करार करीत आहात, आणि हाँग काँगचे कायदे न केवळ या सेवांच्या अतिरिक्त अटींच्या, यातील भंगांसहित, कायद्याच्या तत्वांशी संघर्ष होण्याशी संबंध न राहता, अन्वयार्थाचं संचालन करतात, तर ग्राहक संरक्षण कायदे, अयोग्य स्पर्धा कायदे, आणि टोर्ट यांच्याशी निगडीत दाव्यांसहित अन्य सर्व दाव्यांना देखील लागू होतात. तुम्ही आणि Yahoo हाँग काँग या सेवांच्या अतिरिक्त अटींशी निगडीत किंवा दाव्याच्या प्रकाराशी संबंध न राहता तुम्ही आणि Yahoo यांच्या दरम्यानच्या नात्यातून उद्भवलेल्या किंवा निगडीत सर्व विवादांसाठी आयरिश न्यायालयांची सर्वस्वी कार्यकक्षा आणि ठिकाण यांना निर्विवादपणे संमती देता. अंततः, खालील अतिरिक्त तरतुदी तुम्हाला लागू होतातः:

A. सेवांच्या अतिरिक्त अटीः https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. सेवांच्या अटीः https://info.yahoo.com/legal/hk/yahoo/utos/terms/.

C. खाजगीपणा धोरणः https://info.yahoo.com/privacy/hk/yahoo.

D. ग्राहक सेवा: http://help.cc.hk.yahoo.com/.

E. पीसी-टू-फोन आणि अन्य इंटरनेट कॉलींगसहित ठराविक वैशिष्ट्यं एचकेमधील वापरकर्त्यांना उपलब्ध न राहण्याची शक्यता आहे.

n. सिंगापूर, इंडोनेशिया, मलेशिया, दि फिलीपिन्स, थायलंड आणि व्हिएतनाम: Yahoo Southeast Asia Pte. Ltd. (of 60 Anson Road, #13-01 Mapletree Anson, Singapore 079914), तुम्हाला Yahoo मेल खाते आणि सेवा पुरवीत असेल तर, तुम्ही Yahoo साऊथईस्ट एशियाशी करार करीत आहात आणि साऊथईस्ट एशिया तुम्हाला या सेवा पुरवितात, आणि सिंगापूरचे कायदे न केवळ या सेवांच्या अतिरिक्त अटींच्या, यातील भंगांसहित, कायद्याच्या तत्वांशी संघर्ष होण्याशी संबंध न राहता, अन्वयार्थाचं संचालन करतात, तर ग्राहक संरक्षण कायदे, अयोग्य स्पर्धा कायदे, आणि टोर्ट यांच्याशी निगडीत दाव्यांसहित अन्य सर्व दाव्यांना देखील लागू होतात. तुम्ही आणि Yahoo साऊथईस्ट एशिया या सेवांच्या अतिरिक्त अटींशी निगडीत किंवा दाव्याच्या प्रकाराशी संबंध न राहता तुम्ही आणि Yahoo यांच्या दरम्यानच्या नात्यातून उद्भवलेल्या किंवा निगडीत सर्व विवादांसाठी सिंगापूर न्यायालयांची सर्वस्वी कार्यकक्षा आणि ठिकाण यांना निर्विवादपणे संमती देता. अंततः, खालील अतिरिक्त तरतुदी तुम्हाला लागू होतातः:

A. सेवांच्या अतिरिक्त अटी:

• सिंगापूरः https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

• इंडोनेशिया: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

• मलेशिया: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

• फिलीपिन्सः https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

• थायलंड: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

• व्हिएतनाम: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. सेवांच्या अटी:

• सिंगापूरः https://info.yahoo.com/legal/sg/yahoo/utos/terms/.

• इंडोनेशिया: https://info.yahoo.com/legal/id/yahoo/utos/terms.

• मलेशिया: https://info.yahoo.com/legal/my/yahoo/utos/terms/.

• फिलीपिन्स: https://info.yahoo.com/legal/ph/yahoo/utos/terms/.

• थायलंड: https://info.yahoo.com/legal/th/yahoo/utos/terms.

• व्हिएतनाम: https://info.yahoo.com/legal/vn/yahoo/utos/terms/.

C. खाजगीपणा धोरण:

• सिंगापूरः https://info.yahoo.com/privacy/sg/yahoo/.

• इंडोनेशिया: https://info.yahoo.com/privacy/id/yahoo/.

• मलेशिया: https://info.yahoo.com/privacy/my/yahoo/.

• फिलीपिन्स: https://info.yahoo.com/privacy/ph/yahoo/.

• थायलंड: https://info.yahoo.com/privacy/th/yahoo.

• व्हिएतनाम: https://info.yahoo.com/privacy/vn/yahoo/.

D. ग्राहक सेवा:

• सिंगापूर: http://help.yahoo.com/l/sg/yahoo/mail/abuse.html.

• इंडोनेशिया: http://help.yahoo.com/l/id/yahoo/mail/yahoomail/abuse.html.

• मलेशिया: http://help.yahoo.com/l/mye/yahoo/mail/yahoomail/abuse-01.html.

• फिलीपिन्स: http://help.yahoo.com/l/ph/yahoo/mail/yahoomail/abuse.html.

• थायलंड: http://help.yahoo.com/l/th/yahoo/mail/abuse.html.

• व्हिएतनाम: http://help.yahoo.com/l/vn/yahoo/mail/yahoomail/abuse.html.

o. ऑस्ट्रेलियाः जर Yahoo 7 Pty Limited, Levels 2 & 3, Pier 8/9, 23 Hickson Road, Millers Point NSW 2000, तुम्हाला Yahoo मेल खाते आणि सेवा पुरवीत असेल तर, तुम्ही Yahoo ७ शी करार करीत आहात आणि Yahoo ७ तुम्हाला या सेवा पुरवितात, आणि न्यू साऊथ वेल्सचे कायदे न केवळ या सेवांच्या अतिरिक्त अटींच्या, यातील भंगांसहित, कायद्याच्या तत्वांशी संघर्ष होण्याशी संबंध न राहता, अन्वयार्थाचं संचालन करतात, तर ग्राहक संरक्षण कायदे, अयोग्य स्पर्धा कायदे, आणि टोर्ट यांच्याशी निगडीत दाव्यांसहित अन्य सर्व दाव्यांना देखील लागू होतात. तुम्ही आणि Yahoo ७ या सेवांच्या अतिरिक्त अटींशी निगडीत किंवा दाव्याच्या प्रकाराशी संबंध न राहता तुम्ही आणि Yahoo यांच्या दरम्यानच्या नात्यातून उद्भवलेल्या किंवा निगडीत सर्व विवादांसाठी न्यू साऊथ वेल्स न्यायालयांची सर्वस्वी कार्यकक्षा आणि ठिकाण यांना निर्विवादपणे संमती देता. शेवटी, पुढील अतिरिक्त तरतुदी तुम्हाला लागू होतील (खाली दिलेल्या लिंक्समध्ये निर्दिष्ट केल्यानुसार). तुम्ही दिलेली लिंक वापरुन ग्राहक सेवेशी देखील संपर्क करु शकता.

A. सेवांच्या अतिरिक्त अटीः https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. सेवांच्या अटीः https://info.yahoo.com/legal/au/yahoo/utos/terms/.

C. खाजगीपणा धोरणः https://info.yahoo.com/privacy/au/yahoo.

D. ग्राहक सेवा: http://help.yahoo.com/l/au/yahoo7/abuse/general.html.

p. न्यूझीलंड: जर YahooNew Zealand Limited, 2 Ruskin Street Parnell Auckland New Zealand, तुम्हाला Yahoo मेल खाते आणि सेवा पुरवीत असेल तर, तुम्ही Yahoo New Zealand करार करीत आहात आणि Yahoo New Zealand तुम्हाला या सेवा पुरवितात, आणि न्यूझीलंडचे कायदे न केवळ या सेवांच्या अतिरिक्त अटींच्या, यातील भंगांसहित, कायद्याच्या तत्वांशी संघर्ष होण्याशी संबंध न राहता, अन्वयार्थाचं संचालन करतात, तर ग्राहक संरक्षण कायदे, अयोग्य स्पर्धा कायदे, आणि टोर्ट यांच्याशी निगडीत दाव्यांसहित अन्य सर्व दाव्यांना देखील लागू होतात. तुम्ही आणि Yahoo एक्स्ट्रा या सेवांच्या अतिरिक्त अटींशी निगडीत किंवा दाव्याच्या प्रकाराशी संबंध न राहता तुम्ही आणि Yahoo यांच्या दरम्यानच्या नात्यातून उद्भवलेल्या किंवा निगडीत सर्व विवादांसाठी ऑकलंडमधील न्यायालयांची सर्वस्वी कार्यकक्षा आणि ठिकाण यांना निर्विवादपणे संमती देता. अंततः, खालील अतिरिक्त तरतुदी तुम्हाला लागू होतात.

A. सेवांच्या अतिरिक्त अटीः https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. सेवांच्या अटीः https://info.yahoo.com/legal/nz/yahoo/utos/terms/.

C. खाजगीपणा धोरणः https://info.yahoo.com/privacy/nz/yahoo.

D. ग्राहक सेवा: http://help.yahoo.com/l/au/yahoo7/abuse/general.html.

q. तायवान: जर Yahoo तायवान तुम्हाला Yahoo मेल खाते आणि सेवा पुरवीत असेल तर, तुम्ही Yahoo तायवानशी करार करीत आहात आणि Yahoo तायवान तुम्हाला या सेवा पुरवितात, आणि तायवानचे कायदे न केवळ या सेवांच्या अतिरिक्त अटींच्या, यातील भंगांसहित, कायद्याच्या तत्वांशी संघर्ष होण्याशी संबंध न राहता, अन्वयार्थाचं संचालन करतात, तर ग्राहक संरक्षण कायदे, अयोग्य स्पर्धा कायदे, आणि टोर्ट यांच्याशी निगडीत दाव्यांसहित अन्य सर्व दाव्यांना देखील लागू होतात. तुम्ही आणि Yahoo तायवान या सेवांच्या अतिरिक्त अटींशी निगडीत किंवा दाव्याच्या प्रकाराशी संबंध न राहता तुम्ही आणि Yahoo यांच्या दरम्यानच्या नात्यातून उद्भवलेल्या किंवा निगडीत सर्व विवादांसाठी तायपै, तायवान, आर.ओ.सी. इथं स्थित न्यायालयांची सर्वस्वी कार्यकक्षा आणि ठिकाण यांना निर्विवादपणे संमती देता. अंततः, खालील अतिरिक्त तरतुदी तुम्हाला लागू होतातः

A. सेवांच्या अतिरिक्त अटीः https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. सेवांच्या अटीः https://info.yahoo.com/legal/tw/yahoo/utos/terms/.

C. खाजगीपणा धोरणः https://info.yahoo.com/privacy/tw/yahoo.

D. ग्राहक सेवा: http://tw.help.cc.yahoo.com/.

r. भारत: जर Yahoo India Private Limited, Unit No. 1261, 6th floor, Building No.12, Solitaire Corporate Park, No. 167, Guru Hargovindji Marg, (Andheri-Ghatkopar Link Road), Andheri (East), Mumbai - 400 093, India, तुम्हाला Yahoo मेल खाते आणि सेवा पुरवीत असेल तर, तुम्ही Yahoo इंडियाशी करार करीत आहात आणि Yahoo इंडिया तुम्हाला या सेवा पुरवितात, आणि भारताचे कायदे न केवळ या सेवांच्या अतिरिक्त अटींच्या, यातील भंगांसहित, कायद्याच्या तत्वांशी संघर्ष होण्याशी संबंध न राहता, अन्वयार्थाचं संचालन करतात, तर ग्राहक संरक्षण कायदे, अयोग्य स्पर्धा कायदे, आणि टोर्ट यांच्याशी निगडीत दाव्यांसहित अन्य सर्व दाव्यांना देखील लागू होतात. तुम्ही आणि Yahoo इंडिया या सेवांच्या अतिरिक्त अटींशी निगडीत किंवा दाव्याच्या प्रकाराशी संबंध न राहता तुम्ही आणि Yahoo यांच्या दरम्यानच्या नात्यातून उद्भवलेल्या किंवा निगडीत सर्व विवादांसाठी मुंबई इथल्या न्यायालयांची सर्वस्वी कार्यकक्षा आणि ठिकाण यांना निर्विवादपणे संमती देता. अंततः, खालील अतिरिक्त तरतुदी तुम्हाला लागू होतातः:

A. सेवांच्या अतिरिक्त अटीः https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. सेवांच्या अटीः https://info.yahoo.com/legal/in/yahoo/utos/terms/.

C. खाजगीपणा धोरणः https://info.yahoo.com/privacy/in/yahoo.

D. ग्राहक सेवा: http://help.yahoo.com/l/in/yahoo/helpcentral/.

E. पीसी-टू-फोन आणि अन्य इंटरनेट कॉलींगसहित ठऱाविक वैशिष्ट्ये भारतातील वापरकर्त्यांना उपलब्ध नसण्याची शक्यता आहे.

प्रदेश:

मध्य पूर्व आणि उत्तर आफ्रिका.

s. Yahoo Maktoob Services and Israel. If Yahoo! Inc., 701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089 तुम्हाला Yahoo मेल खाते आणि सेवा पुरवीत असेल तर, तुम्ही Yahoo इन्क.शी करार करीत आहात आणि Yahoo इन्क. तुम्हाला सेवा पुरवेल आणि स्टेट ऑफ कॅलिफोर्नियाचा सर्वंकष कायदा या सेवांच्या अतिरिक्त अटींच्या अन्वयार्थाचं संचालन करतो आणि कायद्याच्या तत्वांशी संघर्ष होण्याशी संबंध न राहता, त्याच्याशी निगडीत सर्व दाव्यांना लागू होतो. तुम्ही आणि Yahoo इन्क. या सेवांच्या अतिरिक्त अटींशी निगडीत किंवा दाव्याच्या प्रकाराशी संबंध न राहता तुम्ही आणि Yahoo यांच्या दरम्यानच्या नात्यातून उद्भवलेल्या सर्व विवादांसाठी सान्ता क्लारा कंट्री, कॅलीफोर्निया किंवा कॅलीफोर्नियाच्या उत्तरी जिल्ह्यामध्ये स्थित फेडरल न्यायालयांमध्ये स्थित सरकारी न्यायालयांची सर्वस्वी कार्यकक्षा आणि ठिकाण यांना निर्विवादपणे संमती देता. लागू असल्यास, १ डिसेंबर, १९९५ पूर्वी किंवा त्यानंतर जारी केलेल्या विनंत्यानुसार अमेरिकी सरकारला पुरवलेले सर्व सॉफ्टवेअर, याठिकाणी वर्णन केलेल्या व्यवसायिक हक्क आणि निर्बंधांसोबत पुरवलेले आहे. जर या सेवा आणि संबंधित दस्तऐवज अमेरिकी सरकारला पुरवले किंवा त्यांच्याद्वारे किंवा वतीने खरेदी केले असले, लागू असल्यास, तर या सेवा "व्यवसायिक सॉफ्टवेअर" समजल्या जातील कारण हा शब्द संघीय अधिग्रहण नियमन यंत्रणेमध्ये वापरलेला आहे. अमेरिकेचे अधिकार "निर्बंधित संगणक सॉफ्टवेअर" साठी एफएआर ५२.२२७-१९ मध्ये नमूद केलेल्या किमान हक्कांपेक्षा अधिक राहणार नाहीत. या सेवांच्या अतिरिक्त अटींच्या अटी आणि शर्ती लागू राहतील. स्थलांतरण आणि राष्ट्रीयत्व कायद्याच्या कलम २१९ अनुसार एखाद्या परदेशी दहशतवादी संघटना म्हणून अमेरिकी सरकारद्वारे निर्धारित कोणत्याही संघटनांना साहित्य आधार किंवा स्रोत न पुरवण्यास (किंवा साहित्य आधार किंवा स्रोतांचे स्वरुप, ठिकाण, स्रोत, किंवा मालकी न लपवण्यास किंवा तिचे रुप न बदलण्यास) तुम्ही मान्यता देत आहात. तुम्ही मान्यता देता आणि समजता की Yahoo तुम्हाला सध्या कोणत्याही ९११ किंवा अशाच आपात्कालीन सेवा (कोणत्याही पारंपरिक ९११, ई९११, किंवा आपात्कालीन सेवांशी असा संपर्क) करण्याची परवानगी देत नाही. ९११ किंवा अशाच आपात्कालीन सेवांशी संपर्क करण्याचा तुमच्याकडे नेहमीच एक पर्यायी मार्ग असला पाहिजे. Yahoo मेसेंजर किंवा Yahoo मेलशी संपर्क करण्यासाठी वापरल्या जाणा-या तुमच्या Yahoo मेसेंजर किंवा Yahoo मेलचा वापर करणा-या इतरांना कृपया माहिती द्या की त्यांनी हे क्रमांक एका पारंपरिक लँडलाईन किंवा मोबाईल फोनवरुनच फिरवले पाहिजेत. Yahoo मेसेंजर आणि Yahoo मेल तुमच्या प्राथमिक फोन सेवेची, जसे एक पारंपरिक लँडलाईन किंवा मोबाईल फोनची, जागा घेण्याच्या उद्देशाने नाहीत.

जर तुम्ही Yahoo मकतूब सेवांसाठी इंग्रजीत नोंदणी केली असेल तर, या सेवांच्या अतिरिक्त अटी, या सेवांच्या अटी आणि खाजगीपणाचे धोरण यांची सर्वात ताजी आवृत्ती खालील लिंक्सवर कोणत्याही वेळी पाहू शकता. तुम्ही दिलेली लिंक वापरुन ग्राहक सेवेशी देखील संपर्क करु शकता.

A. सेवांच्या अतिरिक्त अटीः https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. सेवांच्या अटीः http://info.maktoob.com/terms_e.php.

C. खाजगीपणा धोरणः http://info.maktoob.com/terms_e.php

D. ग्राहक सेवा: http://help.yahoo.com/l/xe/yahoo/helpcentral/

E. पीसी-टू-फोन आणि अन्य इंटरनेट कॉलींग सहित ठऱाविक वैशिष्ट्ये तुम्हाला उपलब्ध नसण्याची शक्यता आहे.

जर तुम्ही Yahoo मकतूब सेवांसाठी अरेबिकमध्ये नोंदणी केली असेल तर, या सेवांच्या अतिरिक्त अटी, या सेवांच्या अटी आणि खाजगीपणाचे धोरण यांची सर्वात ताजी आवृत्ती खालील लिंक्सवर Yahoo मकतूब अरेबिक टर्म्स ऑफ सर्व्हीस सेंटरला भेट देऊन कोणत्याही वेळी पाहू शकता. तुम्ही दिलेली लिंक वापरुन ग्राहक सेवेशी देखील संपर्क करु शकता.

A. सेवांच्या अतिरिक्त अटीः https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. सेवांच्या अटीः http://info.maktoob.com/terms.php.

C. खाजगीपणा धोरणः http://info.maktoob.com/terms.php

D. ग्राहक सेवा: http://help.yahoo.com/l/xa/yahoo/helpcentral/

E. पीसी-टू-फोन आणि अन्य इंटरनेट कॉलींग सहित ठऱाविक वैशिष्ट्ये तुम्हाला उपलब्ध नसण्याची शक्यता आहे.

जर तुम्ही Yahoo सेवांसाठी इस्राएलमध्ये नोंदणी केली असेल तर, या सेवांच्या अतिरिक्त अटी, या सेवांच्या अटी आणि खाजगीपणाचे धोरण यांची सर्वात ताजी आवृत्ती खालील लिंक्सवर कोणत्याही वेळी पाहू शकता.

A. सेवांच्या अतिरिक्त अटीः https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. सेवांच्या अटीः https://info.yahoo.com/legal/il/yahoo/utos/terms.

C. खाजगीपणा धोरणः https://info.yahoo.com/privacy/il/yahoo/.

t. दक्षिण आफ्रिका: जर Yahoo Ireland Services Limited (YISL) of Block P, Eastpoint Business Park, Clontarf, Dublin, 3 Ireland, तुम्हाला Yahoo मेल खाते आणि सेवा पुरवीत असेल तर, तुम्हाला या सेवा पुरवण्यासाठी तुम्ही Yahoo वायआयएसएलशी करार करीत आहात, आणि आयर्लंडचे कायदे या सेवांच्या अतिरिक्त अटीं आणि त्यातून उद्भवणा-या कोणत्याही बिगर-कंत्राटी उत्तरदायित्वांचे संचालन करतात. तुम्ही आणि Yahoo वायआयएसएल या सेवांच्या अतिरिक्त अटींशी निगडीत किंवा दाव्याच्या प्रकाराशी संबंध न राहता तुम्ही आणि Yahoo यांच्या दरम्यानच्या नात्यातून उद्भवलेल्या किंवा निगडीत कोणत्याही बिगर-कंत्राटी उत्तरदायित्वासाठी आयरिश न्यायालयांची सर्वस्वी कार्यकक्षा आणि ठिकाण यांना निर्विवादपणे संमती देता. या सेवांच्या अतिरिक्त अटी, या सेवांच्या अटी आणि खाजगीपणाचे धोरण यांची सर्वात ताजी आवृत्ती खालील लिंक्सवर कोणत्याही वेळी पाहू शकता.

A. सेवांच्या अतिरिक्त अटीः https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. सेवांच्या अटीः https://info.yahoo.com/legal/za/yahoo/utos/terms/.

C. खाजगीपणा धोरणः https://info.yahoo.com/privacy/za/yahoo/.