Search the web
Aanvullende Servicevoorwaarden
Yahoo Info Center > Yahoo > Yahoo Mail en Yahoo Messenger > Aanvullende Servicevoorwaarden

Yahoo Global Communications Aanvullende Servicevoorwaarden voor Yahoo Mail en Yahoo Messenger

1. ACCEPTATIE VAN DE VOORWAARDEN

a. Welkom bij Yahoo. Yahoo verstrekt Yahoo Mail en Yahoo Messenger (de “Diensten”), welke alle gebonden zijn aan de bepalingen van deze Aanvullende Servicevoorwaarden (“ATOS”) en de toepasselijke Yahoo Universele Servicevoorwaarden (“TOS”) in artikel 10, dat deel uitmaakt van deze ATOS. In deze ATOS betekent “Yahoo” of “Betreffende Yahoo Onderneming” de Yahoo onderneming die aan u de Diensten verstrekt als uiteengezet in artikel 10. Uw gebruik van de Diensten houdt uw acceptatie van deze ATOS in en is daaraan gebonden, evenals aan de wetgeving aangegeven door de Betreffende Yahoo Onderneming in artikel 10. Deze ATOS kan van tijd tot tijd door Yahoo geactualiseerd worden zonder dat u hiervan persoonlijk bericht ontvangt. De voorgaande zin is niet op u van toepassing indien u voorzien wordt van uw Yahoo Mail-account door Yahoo Deutschland GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (“Yahoo Deutschland”). U kunt de meest recente versies van deze ATOS en de TOS bekijken door op de betreffende koppelingen te klikken in artikel 10.

b. “Yahoo Messenger” zoals gebruikt in deze ATOS betekent Yahoo Messenger.

c. Wij maken u erop attent dat uw Messenger-account aan uw Mail-account is gekoppeld. Daarom is uw gebruik van de Yahoo Messenger en alle Yahoo Messenger diensten onderworpen aan de TOS en de van toepassing zijnde wetten op de Yahoo Company in artikel 10 (Door de Diensten te gebruiken stemt u ermee in dat de geautomatiseerde systemen van Yahoo alle inkomende en uitgaande inhoud van berichten die vanaf uw account worden verzonden en in uw account worden ontvangen (zoals inhoud van e-mail en Messenger, daaronder begrepen instant messages en sms-berichten) mag scannen en analyseren, inclusief de berichten die in uw account zijn opgeslagen, teneinde zonder beperkingen persoonlijk relevante productkenmerken en content te verstrekken om gerichte reclame te matchen en te verstrekken en voor het opsporen van spam en malware en bescherming tegen misbruik. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, wordt u niet toegestaan om af te zien van deze functie. Als u instemt met deze ATOS en met niet-Yahoogebruikers met behulp van de Diensten communiceert, bent u er verantwoordelijk voor om deze gebruikers over deze functie te berichten.

d. Door toegang te verkrijgen tot de Diensten en deze te gebruiken en te blijven gebruiken, garandeert u dat u dit is toegestaan op grond van de toepasselijke wetgeving. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de Diensten in overeenstemming met alle toepasselijke wetgeving. Indien u zich in een rechtsgebied bevindt waar het downloaden of gebruik van de Diensten verboden of beperkt is, of indien u niet de toepasselijke wettelijke leeftijd hebt om de Diensten te mogen gebruiken, klik dan op “annuleren” en ga deze Diensten niet downloaden of gebruiken. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn nieuwe kenmerken die de huidige Diensten vergroten of uitbreiden voorbehouden aan deze ATOS, waarmee u instemt door uw voortgezette gebruik van de Diensten. De voorgaande zin is niet op u van toepassing indien u voorzien wordt van uw Yahoo Mail-account door Yahoo Deutschland.

2. BESCHRIJVING EN GEBRUIK VAN YAHOO! MAIL EN YAHOO! MESSENGER

a. Het gebruik van software. Indien nodig kunt u software in de diensten, waaronder enige software van derden en enige goedgekeurde updates die door Yahoo worden verstrekt (de software), in objectcodeformaat op een pc of apparaat in uw bezit of beheer voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik installeren of downloaden en gebruiken. U kunt alleen toegang krijgen tot de diensten via de strikt in deze aanvullende servicevoorwaarden goedgekeurde software. De diensten en de daarbij horende onderdelen bevatten door Yahoo-licentiegevers gelicentieerde software (de licentiegeversoftware). De licentiegeversoftware stelt de Yahoo-software in staat om bepaalde functies uit te voeren, inclusief, maar niet beperkt tot, toegang tot particuliere gegevens op dataservers van derden. Uw licentie voor de software is doorlopend tot deze door een van de partijen wordt beëindigd. U kunt de licentie voor de software beëindigen door het gebruik van de software te staken en alle exemplaren van de software te vernietigen. Daarnaast wordt deze softwarelicentie beëindigd als u enige bepaling in deze aanvullende servicevoorwaarden schendt, Yahoo een openbaar gepubliceerde schriftelijke kennisgeving van beëindiging op de website van Yahoo plaatst of Yahoo een schriftelijke kennisgeving van beëindiging naar u stuurt. Als uw licentie wordt beëindigd, gaat u ermee akkoord dat u enig en al het gebruik van de diensten, de daarbij horende onderdelen en enige gegevens van derden staakt. Alle rechten in enige gegevens van derden, enige software van derden en enige dataservers van derden, inclusief alle eigenaarsrechten, zijn voorbehouden en blijven het bezit van de respectievelijke derden. U gaat ermee akkoord dat deze derden hun rechten krachtens deze aanvullende servicevoorwaarden direct in hun eigen naam op u kunnen afdwingen en dat u zelf verantwoordelijk bent voor dergelijke claims of verweermiddelen en alle kosten die daarmee gepaard gaan. Als u een desktopversie van Yahoo Messenger gebruikt die in 2013 of later is uitgebracht, kan Yahoo van tijd tot tijd automatisch de nieuwste versie van Yahoo Messenger downloaden en installeren. Als er sprake is van een belangrijke wijziging, wordt u na de installatie op de hoogte gebracht.

b. Opslaan en toegang krijgen tot informatie. Yahoo Messenger (inclusief Yahoo Messenger binnen uw Yahoo Mail en web-based versies) maakt het u mogelijk om te zien wanneer uw vrienden online zijn en om instant messages en andere informatie te verzenden en te ontvangen. Yahoo Messenger maakt het ook mogelijk voor u en de mensen met wie u communiceert om uw gesprekken en andere informatie op te slaan in uw Yahoo Mail-accounts die zich bevinden op Yahoo-servers. Dit betekent dat u toegang hebt tot uw berichtengeschiedenis en die kunt doorzoeken vanaf elke computer of apparaat met toegang tot internet. Ongeacht of u gebruik maakt van deze functie of niet, kunnen andere gebruikers ervoor kiezen deze functie te gebruiken om gesprekken met u en andere informatie op te slaan in hun accounts die zich bevinden op Yahoo servers. Door in te stemmen met deze ATOS geeft u toestemming aan Yahoo om die mededelingen en andere informatie op haar servers op te slaan voor doeleinden van back-up, veiligheid en alle andere in deze ATOS bepaalde doeleinden. U bent als enige verantwoordelijk voor de content die u gebruikt of opslaat in verband met de Diensten, en indien u dat wenst bent u als enige verantwoordelijk voor het maken van een back-up van uw gegevens. Tenzij hierin uitdrukkelijk anders is bepaald erkent u en stemt u ermee in dat de Betreffende Yahoo Onderneming niet garandeert dat gegevens die te maken hebben met uw account voor u toegankelijk zullen zijn, of dat eventueel verwijderde of ontoegankelijk gemaakte gegevens aan u kunnen worden verstrekt. De voorgaande zin is niet op u van toepassing indien u voorzien wordt van uw Yahoo Mail-account door Yahoo Deutschland.

c. Deze ATOS verleent u geen recht, eigendom, of belang in enig intellectueel eigendom waarvan Yahoo de eigenaar of licentiegever is, inclusief maar niet beperkt tot de Diensten en Yahoo merken.

d. Reclame. U begrijpt en stemt ermee in dat de Diensten ook reclame kunnen bevatten die voor Yahoo noodzakelijk is om de Yahoo Diensten te verstrekken.

e. Mededelingen van Yahoo. U begrijpt ook en stemt ermee in dat de Diensten bepaalde mededelingen van Yahoo kunnen bevatten, zoals aankondigingen van service of administratieve berichten, en dat u er niet voor kunt kiezen om deze niet te ontvangen.

f. Toegang tot en gebruik van de Diensten. Om de Diensten en die diensten en producten binnen de Diensten (voor zowel onbetaalde als betaalde diensten) te kunnen gebruiken, dient u toegang te hebben tot het internet, rechtstreeks of via apparaten die toegang hebben tot web-based content. U bent verantwoordelijk voor en verplicht tot de betaling van eventuele servicekosten voor dergelijke toegang en voor de betaling van alle kosten van apparatuur die wordt gebruikt om die toegang te verkrijgen (waaronder eventueel vergoedingen aan derden).

g. Interoperabiliteit met andere netwerken. Indien u hiervoor door Yahoo gemachtigd bent, kan Yahoo Messenger u toestaan om te communiceren met gebruikers van andere instant messaging-producten. In dat geval erkent u en stemt u ermee in dat:(i) uw gebruik van Yahoo Messenger gebonden is aan deze ATOS en aan de bepalingen die het gebruik van andere instant messaging-producten beheersen waarmee u hebt ingestemd, die in overeenstemming zijn met deze ATOS; en (ii) gebruikers van andere instant messaging-producten gebonden zijn aan de bepalingen die deze andere instant messaging-producten beheersen. Yahoo aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het gedrag van personen of entiteiten waarmee u communiceert. Met uitzondering van berichten die door Yahoo aan u worden gezonden, is Yahoo geen eigenaar of beheerder van de inhoud van berichten die door gebruikers van de Diensten worden verzonden of ontvangen.

h. De Diensten kunnen u toestaan om verschillende methodes te gebruiken voor communicatie en het verzenden en ontvangen van berichten, bestanden, foto's, video's en andere informatie, waaronder via Yahoo Messenger, Yahoo Mail, sms, spraak- en video-gesprekken.

i. Blokkeren. Door de Diensten te gebruiken erkent u dat andere gebruikers van de Diensten (waaronder Yahoo Messenger) ervoor kunnen kiezen om een melding te ontvangen van de Diensten wanneer u inlogt, en om u instant messages en andere informatie te sturen of u te bellen via de Diensten. Indien u de meldingsfunctie van Yahoo Messenger die naar andere gebruikers gestuurd wordt wilt blokkeren, of indien u geen berichten wenst te ontvangen van die gebruikers, moet u de "negeren"-functie of een dergelijke functie apart activeren. Uw vermogen om instant messages en andere informatie te verzenden en ontvangen kan door Yahoo en andere gebruikers geblokkeerd worden, waardoor uw vermogen om de Diensten te gebruiken gedeeltelijk of geheel kan worden beperkt. Door de Diensten te gebruiken stemt u ermee in dat Yahoo niet verantwoordelijk is voor het beoordelen of beslechten van geschillen die voortvloeien uit het vermogen van u of een andere gebruiker (of anderszins) om de Diensten te negeren, berichten of andere informatie te verzenden, of de Diensten anderszins te gebruiken. De voorgaande zin is niet op u van toepassing indien u voorzien wordt van uw Yahoo Mail-account door Yahoo Deutschland.

j. Yahoo Ondersteuning. Yahoo kan ervoor kiezen om u klantenservice en/of upgrades, verbeteringen of aanpassingen voor de Diensten te verlenen (gezamenlijk te noemen:"Ondersteuning"), uitsluitend ter keuze van Yahoo, en kan deze Ondersteuning op elk moment beëindigen zonder kennisgeving aan u. U begrijpt en stemt ermee in dat in geval Yahoo ervoor kiest om u Ondersteuning te verlenen, die Ondersteuning vrijwillig wordt verleend en uitsluitend ter keuze van Yahoo, en dat hierdoor geen enkel contractueel recht ontstaat om Ondersteuning te ontvangen, en dat u zich niet mag beroepen op welke verklaring of aanbod van Ondersteuning dan ook teneinde een contractueel recht op Ondersteuning te vestigen.

k. Yahoo Vergoedingen. Yahoo behoudt zich het recht voor om vergoedingen in rekening te brengen voor toekomstig gebruik van of toegang tot de Diensten, of andere Yahoo diensten en websites, uitsluitend ter keuze van Yahoo. Indien Yahoo besluit om vergoedingen in rekening te brengen zal Yahoo u hiervan vooraf in kennis stellen.

3. VERSCHILLENDE VERSIES VAN YAHOO! MESSENGER EN ANDERE DOOR YAHOO! GEAUTORISEERDE INSTANT MESSAGE-CLIENTS

Verschillende functies kunnen beschikbaar zijn in verschillende versies van Yahoo Mail en Yahoo Messenger, en het is mogelijk dat niet alle functies in uw land of regio verkrijgbaar zijn. Verder is het mogelijk dat niet alle functies beschikbaar zijn indien de gebruiker met wie u communiceert een andere versie van Yahoo Mail of Yahoo Messenger gebruikt, of een instant message software client gebruikt die wordt aangeboden door een onderneming die niet van Yahoo is.

4. ACCOUNT VAN LID, WACHTWOORD EN VEILIGHEID

Indien u nog geen Yahoo ID en wachtwoord hebt, zult u worden aangespoord om de registratieprocedure van Yahoo te voltooien. U stemt ermee in dat Yahoo u uitsluitend het recht verleent om toegang te krijgen tot uw account in overeenstemming met deze ATOS en de toepasselijke regels en richtlijnen. Indien u dit artikel 4 schendt, of anderszins niet in staat bent om uw account op Yahoo te valideren, erkent u en stemt u ermee in dat uw account blijvend ontoegankelijk voor u kan zijn, en dat alle met het account samenhangende gegevens onvindbaar kunnen zijn. Yahoo garandeert niet dat u permanente toegang zult hebben tot uw gegevens die met de Diensten gebruikt worden, of dat zij u kopieën zal verstrekken in geval er gegevens gewist worden of verloren gaan. Yahoo raadt u aan om behoorlijke back-ups van uw gegevens te maken. Yahoo kan verder beperkingen opleggen aan bepaalde features of diensten, of uw toegang tot delen van of tot alle Diensten of andere Yahoo diensten of websites beperken zonder kennisgeving of aansprakelijkheid. De voorgaande zin is niet op u van toepassing indien u voorzien wordt van uw Yahoo Mail-account door Yahoo Deutschland.

5. YAHOO! PRIVACYBELEID

Door uw toegang tot en uw gebruik van de Diensten accepteert u het Yahoo Privacybeleid, dat van toepassing is op die toegang en dat gebruik. Uw registratiegegevens en andere informatie over u zijn ook gebonden aan het Yahoo Privacybeleid. U kunt de huidige versie van het Privacybeleid altijd bekijken door te klikken op de Privacybeleid-koppeling onder de Betreffende Yahoo Onderneming in onderstaand artikel 10.

6. BEPERKINGEN OP GEBRUIK

U MAG NIET en zult geen derden toestaan om (behalve voor zover het plaatselijk recht dit vereist):

a. De Diensten of Software te kopiëren, decompileren, onderwerpen aan reverse engineering of reverse assemble, disassembleren, wijzigen, huren, verhuren, uitlenen, distribueren, er afgeleide werken (zoals gedefinieerd volgens toepasselijk plaatselijk recht) of verbeteringen (zoals gedefinieerd volgens toepasselijk plaatselijk recht) van vervaardigen, of anderszins trachten de broncode of protocollen in de Diensten of Software te achterhalen;

b. Onbevoegde toegang te verkrijgen of trachten te verkrijgen tot de Diensten of het Yahoo-netwerk;

c. De Diensten of Software of enig deel daarvan te verwerken in een andere dienst, software, hardware, of andere technologie die door of voor u is geproduceerd of gedistribueerd;

d. De Diensten gebruiken op een onrechtmatige wijze, voor een onrechtmatig doel, of op welke wijze dan ook die niet in overeenstemming is met deze ATOS of de TOS;

e. De Diensten gebruiken voor het runnen van nucleaire faciliteiten, levensinstandhouding, of een andere bedrijfsspecifieke toepassing waarbij mensenlevens of menselijke eigendommen op het spel kunnen staan (in het bijzonder erkent u dat de Diensten niet voor dergelijke doeleinden ontworpen zijn, en dat hun falen in dergelijke gevallen kan leiden tot overlijden, lichamelijk letsel, of ernstige zaakschade of milieuschade, waarvoor Yahoo niet verantwoordelijk is). De voorgaande zin is niet op u van toepassing indien u voorzien wordt van uw Yahoo Mail-account door Yahoo Deutschland.

f. De Diensten of toegang daartoe verkopen, verhuren, uitlenen, distribueren, overdragen, er sublicenties op verlenen, verveelvoudigen, dupliceren, kopiëren, verhandelen of exploiteren, of inkomsten verwerven uit het gebruik of de verstrekking van de Diensten, voor rechtstreeks commercieel of geldelijk gewin of anderszins, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Yahoo.

7. AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID EN APPARATUUR

a. U begrijpt en stemt ermee in dat de Diensten worden geleverd in de huidige staat ("as-is") en dat Yahoo geen verantwoordelijkheid aanvaardt voor de stiptheid, verwijdering, verkeerde bezorging, of het niet opslaan van berichten van gebruikers of persoonlijke instellingen. U begrijpt ook dat Yahoo niet verantwoordelijk is voor de veiligheid of privacy van berichten die via de Diensten verzonden worden. De voorgaande zin is niet op u van toepassing indien u voorzien wordt van uw Yahoo Mail-account door Yahoo Deutschland.

b. U kunt apparatuur naar keuze gebruiken om toegang te krijgen tot de Diensten (bijv. een telefoon met USB-poort om toegang te krijgen tot de pc-naar-pc belfunctie, welk apparaat ook een dubbele functionaliteit kan bevatten om toegang te krijgen tot een traditionele vaste telefoonlijn-dienst die niet door Yahoo verstrekt wordt).

c. Invoegtoepassingen van derden die u gebruikt met de Diensten zijn eigendom van en zijn de uitsluitende verantwoordelijkheid van de ontwikkelaar van de invoegtoepassing, en het is aan u om te besluiten of deze invoegtoepassingen of uw gebruik daarvan wettelijk toegestaan of gepast is.

d. Indien de Diensten die u downloadt of waar u toegang toe verkrijgt anti-spyware functies bevatten, is het mogelijk dat software die door deze tool als "spyware" wordt herkend, software is die u bent overeengekomen om op uw computer te laden uit hoofde van een afzonderlijke overeenkomst met een derde. U bent als enige verantwoordelijk voor de naleving van overeenkomsten die u met derden hebt gesloten.

e. Alle apparatuur, vereist of naar keuze, of invoegtoepassingen van derden die u gebruikt om de Diensten te gebruiken, er toegang toe te krijgen of deze uit te breiden, inclusief uw mobiel of ander apparaat, verplicht of naar keuze, is gebonden aan de bepalingen, voorwaarden, garanties en afwijzingen van aansprakelijkheid die de producent van deze apparatuur of de invoegtoepassingen van derden verstrekt, en Yahoo geeft geen enkele garantie met betrekking tot die apparatuur en invoegtoepassingen van derden. Wij verwijzen u naar het materiaal dat u ontvangen hebt bij aankoop van de apparatuur of bij verkrijging van de invoegtoepassingen van derden om een goed begrip te krijgen van uw rechten en verplichtingen, en van de op u van toepassing zijnde garanties en afwijzingen van aansprakelijkheid. VOORZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT WIJZEN YAHOO! EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN, GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LEIDINGGEVENDEN, WERKNEMERS, AGENTEN, PARTNERS EN LICENTIEGEVERS UITDRUKKELIJK ALLE EXPLICIETE EN IMPLICIETE GARANTIES, VOORWAARDEN EN OVERIGE BEPALINGEN VAN WELKE AARD DAN OOK VAN DE HAND, MET BETREKKING TOT DIE APPARATUUR OF INVOEGTOEPASSINGEN VAN DERDEN, INCLUSIEF ALLE IMPLICIETE BEPALINGEN EN GARANTIES VAN EIGENDOM, VERKOOPBAARHEID, VOLDOENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, ALSMEDE ALLE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE VERLENING VAN DIENSTEN MET INACHTNEMING VAN EEN NORM VAN REDELIJKE ZORG EN VAKMANSCHAP, EN MET BETREKKING TOT NIET-INBREUK OP ENIG INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT. De voorgaande zin is niet op u van toepassing indien u voorzien wordt van uw YAHOO! Mail-account door YAHOO! Deutschland.

8. ALGEMENE INFORMATIE

Gehele Overeenkomst. Deze ATOS en de TOS en alle daarin opgenomen documenten vormen de volledige overeenkomst tussen u en Yahoo met betrekking tot uw gebruik van de Diensten, en treedt in de plaats van alle eventuele eerdere versies van deze ATOS of de TOS tussen u en Yahoo met betrekking tot de Diensten. Het is mogelijk dat u gebonden bent aan aanvullende bepalingen die van toepassing kunnen zijn wanneer u bepaalde andere Yahoo diensten (waaronder betaalde diensten), gelieerde diensten, of content of software van derden gebruikt of koopt. Deze ATOS blijft van toepassing op uw gebruik van de Diensten, tenzij u andere bepalingen overeenkomt met een Yahoo onderneming waarin specifiek bepaald wordt dat zij in de plaats komen van de eerder overeengekomen versie van de “Yahoo Global Communications Aanvullende Servicevoorwaarden”. Indien u de Diensten gebruikt, hebben in geval van strijdigheid tussen de bepalingen van deze ATOS en de TOS de bepalingen van de ATOS voorrang, aangezien die betrekking hebben op de Diensten.

9. SCHENDINGEN

U wordt verzocht elke schending van deze ATOS te melden bij de Klantenservice (Customer Care) via de aangegeven koppeling in onderstaand artikel 10 onder de Betreffende Yahoo Onderneming.

10. CONTRACTSPARTIJ, RECHTSKEUZE, PLAATS VAN GESCHILLENBESLECHTING EN ANDERE BEPALINGEN PER REGIO

Deze ATOS geldt tussen u en de Betreffende Yahoo Onderneming. Als u in onderstaand artikellid de Yahoo onderneming opzoekt die u voorziet van uw Yahoo Mail-account, dan vindt u daar de Yahoo onderneming waarmee u een overeenkomst sluit voor de Diensten, de rechtskeuze, de plaats van beslechting van geschillen met de Betreffende Yahoo Onderneming en andere belangrijke bepalingen. Wij maken u erop attent dat uw gebruik van Yahoo Messenger en alle andere Yahoo Messenger diensten gebonden is aan de toepasselijke wetgeving voor de Betreffende Yahoo Onderneming. Indien u niet meer weet welke Yahoo onderneming u voorziet van uw Yahoo Mail-account, klik dan op de koppeling “Over” in Yahoo Messenger en vervolgens op de koppeling “Rechtsgebied”. Indien u Yahoo Mail gebruikt, klik dan op de koppeling “Help” in Yahoo Mail en vervolgens op de koppeling “Servicevoorwaarden”.

REGIO:

Noord-, Midden- en Zuid-Amerika

a. Verenigde Staten. Indien u voorzien wordt van uw Yahoo Mail-account en diensten door Yahoo! Inc., 701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089, Verenigde Staten, dan hebt u een overeenkomst met Yahoo! Inc. en verstrekt Yahoo! Inc. de Diensten, en is het materiële recht van de Staat Californië van toepassing op de interpretatie van deze ATOS en op alle vorderingen in verband daarmee, ongeacht conflictenrechtelijke bepalingen. U en Yahoo! Inc. stemmen onherroepelijk in met de exclusieve bevoegdheid en territoriale bevoegdheid van de staatsrechtbanken in Santa Clara County, California, of de Federale Rechtbanken in het Northern District of California, V.S., voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze ATOS of die voortvloeien uit of verband houden met de relatie tussen u en Yahoo, ongeacht het soort vordering. Indien van toepassing, wordt alle aan de overheid van de Verenigde Staten verstrekte Software uit hoofde van op of na 1 december 1995 uitgebrachte aanvragen geleverd met de hierin beschreven commerciële rechten en beperkingen. Indien de Diensten en verwante documentatie worden geleverd aan of gekocht door of namens de overheid van de Verenigde Staten, indien van toepassing, worden de Diensten beschouwd als "commerciële software" in de betekenis van die term in het stelsel van Federal Acquisition Regulation. Rechten van de Verenigde Staten mogen niet afwijken van de minimumrechten uiteengezet in FAR 52,227-19 voor "beperkte computersoftware." Alle andere bepalingen van deze ATOS zijn van toepassing. U stemt ermee in geen materiële ondersteuning of middelen te leveren (of de aard, locatie, bron of eigendom van materiële ondersteuning of middelen te verbergen of onherkenbaar te maken) aan organisaties die door de overheid van de Verenigde Staten zijn aangemerkt als een buitenlandse terroristische organisatie krachtens artikel 219 van de Immigration and Nationality Act.U erkent en begrijpt dat Yahoo u op dit moment NIET toestaat om toegang te krijgen tot 911 of soortgelijke noodhulpdiensten (geen traditionele 911, E911, of soortgelijke toegang tot noodhulpdiensten). U zult altijd wel een alternatieve manier tot uw beschikking hebben om toegang te krijgen tot 911 of soortgelijke noodhulpdiensten. Wij verzoeken u om anderen die gebruik maken van uw Yahoo Messenger of Yahoo Mail en apparaten waarmee toegang wordt verkregen tot Yahoo Messenger of Yahoo Mail erop attent te maken dat zij die nummers via een traditionele vaste telefoonlijn of mobiele telefoon dienen te bellen. Yahoo Messenger en Yahoo Mail zijn niet bedoeld als vervanging voor uw primaire telefoondienst, zoals een traditionele vaste telefoonlijn of mobiele telefoon. U kunt de meest recente versies van deze ATOS, de TOS en het Privacybeleid op elk moment bekijken via de onderstaande koppelingen. U kunt via de gegeven koppeling ook contact opnemen met de klantenservice.

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/. For Yahoo En Espa±ol ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/us/yahoo/utos/en-us/. For Yahoo En Espa±ol TOS: https://info.yahoo.com/legal/e1/yahoo/utos/es-us.

C. Privacybeleid:https://info.yahoo.com/privacy/us/yahoo/. For Yahoo En Español Privacybeleid: https://info.yahoo.com/privacy/espanol/yahoo/.

D. Klantenservice: Customer Care For Yahoo en Español Klantenservice: espanol-abuse@yahoo-inc.com .

b. Canada: Indien u voorzien wordt van uw Yahoo Mail-account en diensten door Yahoo Canada, 207 Queen's Quay West, Suite 801, Toronto, ON, M5J 1A7, Canada, dan hebt u een overeenkomst met Yahoo Canada Co. en Yahoo Canada Co. u de Diensten, en is de wet van Canada van toepassing op de interpretatie van deze ATOS, inclusief schendingen daarvan, ongeacht conflictenrechtelijke bepalingen, maar ook op alle andere vorderingen, waaronder vorderingen op grond van wetgeving ter bescherming van consumenten, wetgeving betreffende oneerlijke concurrentie, en op grond van onrechtmatige daad. U en Yahoo Canada stemmen onherroepelijk in met de exclusieve bevoegdheid en territoriale bevoegdheid van de rechtbanken binnen de provincie Ontario, Canada, voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze ATOS of die voortvloeien uit of verband houden met de relatie tussen u en Yahoo, ongeacht het soort vordering. U kunt de meest recente versies van deze ATOS, de TOS en het Privacybeleid op elk moment bekijken via de onderstaande koppelingen. U kunt via de gegeven koppeling ook contact opnemen met de klantenservice.

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/ca/yahoo/utos/terms .

C. Privacybeleid: https://info.yahoo.com/privacy/ca/yahoo/.

D. Klantenservice: http://help.yahoo.com/l/ca/yahoo/helpcentral/.

c. Brazilië: Indien u voorzien wordt van uw Yahoo Mail-account en diensten door Yahoo Brasil Internet Ltda., R. Fidencio Ramos, 195 - 12o andar, Sao Paulo, 04551-010, Brazilië, dan hebt u een overeenkomst met Yahoo Brasil en verstrekt Yahoo Brasil u de Diensten, en is de wet van Brazilië niet alleen van toepassing op de interpretatie van deze ATOS en vorderingen wegens schendingen daarvan, ongeacht conflictenrechtelijke bepalingen, maar ook op alle andere vorderingen, waaronder vorderingen op grond van wetgeving ter bescherming van consumenten, wetgeving betreffende oneerlijke concurrentie, en op grond van onrechtmatige daad. U en Yahoo Brasil stemmen onherroepelijk in met de exclusieve bevoegdheid en territoriale bevoegdheid van de Federale Republiek Brazilië voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze ATOS of die voortvloeien uit of verband houden met de relatie tussen u en Yahoo, ongeacht het soort vordering. Voor gebruikers van Yahoo Brasil is de beperking van rechten van de gebruikers, de beperking van aansprakelijkheid en geldigheid van deze ATOS van toepassing voor zover toegestaan op grond van de Braziliaanse wet. Yahoo Brasil behoudt zich het recht voor om eventuele conflicten of strijdigheden uitsluitend te beslechten in overeenstemming met de UTOS en de Braziliaanse wet. U kunt de meest recente versies van deze ATOS, de TOS en het Privacybeleid op elk moment bekijken via de onderstaande koppelingen. U kunt via de gegeven koppeling ook contact opnemen met de klantenservice.

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/br/yahoo/utos/terms//

C. Privacybeleid: https://info.yahoo.com/privacy/br/yahoo/.

D. Klantenservice: http://help.yahoo.com/l/br/yahoo/helpcentral/.

d. Argentinië: Indien u voorzien wordt van uw Yahoo Mail-account en diensten door Yahoo de Argentina SRL, Av. Congreso 1685 - 2do.Piso, Cdad, Aut. de Buenos Aires, C1428BUC, Argentinië, dan hebt u een overeenkomst met Yahoo de Argentina en dan hebt u een overeenkomst met Yahoo en verstrekt de Argentina u de Diensten, en is de wet van de Republiek Argentinië niet alleen van toepassing op de interpretatie van deze ATOS en vorderingen wegens schendingen daarvan, ongeacht conflictenrechtelijke bepalingen, maar ook op alle andere vorderingen, waaronder vorderingen op grond van wetgeving ter bescherming van consumenten, wetgeving betreffende oneerlijke concurrentie, en op grond van onrechtmatige daad. U en Yahoo de Argentina stemmen onherroepelijk in met de exclusieve bevoegdheid en territoriale bevoegdheid van de Republiek Argentinië voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze ATOS of die voortvloeien uit of verband houden met de relatie tussen u en Yahoo, ongeacht het soort vordering. U kunt de meest recente versies van deze ATOS, de TOS en het Privacybeleid op elk moment bekijken via de onderstaande koppelingen. U kunt via de gegeven koppeling ook contact opnemen met de klantenservice.

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/ar/yahoo/utos/terms/ .

C. Privacybeleid:https://info.yahoo.com/privacy/ar/yahoo/.

D. Klantenservice: ar-abuse@yahoo-inc.com

e. Mexico: Indien u voorzien wordt van uw Yahoo Mail-account en diensten door Yahoo de Mexico S.de C.V., Av Paseo de las Palmas 330, Piso 2, Lomas de Chapultepec, Mexico City, 11000, Mexico, dan hebt u een overeenkomst met Yahoo de Mexico en verstrekt Yahoo de Mexico u de Diensten, en is de wet van de Verenigde Mexicaanse Staten niet alleen van toepassing op de interpretatie van deze ATOS en vorderingen wegens schendingen daarvan, ongeacht conflictenrechtelijke bepalingen, maar ook op alle andere vorderingen, waaronder vorderingen op grond van wetgeving ter bescherming van consumenten, wetgeving betreffende oneerlijke concurrentie, en op grond van onrechtmatige daad. U en Yahoo de Mexico stemmen onherroepelijk in met de exclusieve bevoegdheid en territoriale bevoegdheid van de Verenigde Mexicaanse Staten voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze ATOS of die voortvloeien uit of verband houden met de relatie tussen u en Yahoo, ongeacht het soort vordering. U kunt de meest recente versies van deze ATOS, de TOS en het Privacybeleid op elk moment bekijken via de onderstaande koppelingen. U kunt via de gegeven koppeling ook contact opnemen met de klantenservice.

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/mx/yahoo/utos/terms/.

C. Privacybeleid: https://info.yahoo.com/privacy/mx/yahoo/.

D. Klantenservice: mx-abuse@yahoo-inc.com .

f. Venezuela, Colombia, Peru en Chili: Indien u voorzien wordt van uw Yahoo Mail-account en diensten door Yahoo Hispanic Americas, LLC, One Alhambra Plaza, 8th Floor, Coral Gables, FL 33134, Verenigde Staten, dan hebt u een overeenkomst met Yahoo Hispanic Americas en verstrekt Yahoo Hispanic Americas u de Diensten, en is de wet van de Staat Florida niet alleen van toepassing op de interpretatie van deze ATOS en vorderingen wegens schendingen daarvan, ongeacht conflictenrechtelijke bepalingen, maar ook op alle andere vorderingen, waaronder vorderingen op grond van wetgeving ter bescherming van consumenten, wetgeving betreffende oneerlijke concurrentie, en op grond van onrechtmatige daad. U en Yahoo Hispanic Americas stemmen onherroepelijk in met de exclusieve bevoegdheid en territoriale bevoegdheid van de rechtbanken van Miami-Dade County voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze ATOS of die voortvloeien uit of verband houden met de relatie tussen u en Yahoo, ongeacht het soort vordering. Yahoo Venezuela: U kunt de meest recente versies van deze ATOS, de UTOS en het Privacybeleid op elk moment bekijken via de onderstaande koppelingen. U kunt via de gegeven koppeling ook contact opnemen met de klantenservice.

Yahoo Venezuela: U kunt de meest recente versies van deze ATOS, de TOS en het Privacybeleid op elk moment bekijken via de onderstaande koppelingen. U kunt via de gegeven koppeling ook contact opnemen met de klantenservice.

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/ve/yahoo/utos/terms.

C. Privacybeleid: https://info.yahoo.com/privacy/ve/yahoo/.

D. Klantenservice: espanol-abuse@yahoo-inc.com .

Yahoo Colombia: U kunt de meest recente versies van deze ATOS, de TOS en het Privacybeleid op elk moment bekijken via de onderstaande koppelingen. U kunt via de gegeven koppeling ook contact opnemen met de klantenservice.

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/co/yahoo/utos/terms/.

C. Privacybeleid: https://info.yahoo.com/privacy/co/yahoo/.

D. Klantenservice: espanol-abuse@yahoo-inc.com .

Yahoo Peru: U kunt de meest recente versies van deze ATOS, de TOS en het Privacybeleid op elk moment bekijken via de onderstaande koppelingen. U kunt via de gegeven koppeling ook contact opnemen met de klantenservice.

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/pe/yahoo/utos/terms/.

C. Privacybeleid:https://info.yahoo.com/privacy/pe/yahoo/.

D. Klantenservice: espanol-abuse@yahoo-inc.com .

Yahoo Chili: U kunt de meest recente versies van deze ATOS, de UTOS en het Privacybeleid op elk moment bekijken via de onderstaande koppelingen. U kunt via de gegeven koppeling ook contact opnemen met de klantenservice.

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/cl/yahoo/utos/terms/.

C. Privacybeleid: https://info.yahoo.com/privacy/cl/yahoo/.

D. Klantenservice: espanol-abuse@yahoo-inc.com .

REGIO:

Europa.

g. Verenigd Koninkrijk: Als Yahoo UK Ltd, vertegenwoordigd op 125 Shaftesbury Avenue, Londen WC2H 8AD, Verenigd Koninkrijk u uw Yahoo Mail-account en diensten geeft, dan hebt u een overeenkomst met Yahoo UK Ltd en Yahoo United Kingdom Ltd voorziet u van de Diensten. De wetten van Engeland en Wales zijn van toepassing op deze ATOS en eventuele niet-contractuele verbintenissen die eruit ontstaan. U en Yahoo United Kingdom Ltd stemmen onherroepelijk in met de exclusieve jurisdictie en locatie van de Engelse rechtbank voor alle geschillen die voortkomen uit of in verband met deze ATOS, niet-contractuele verbintenis die voortvloeit uit of in verband met deze ATOS of enige vordering of geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de relatie tussen u en Yahoo United Kingdom Limited, ongeacht het sort vordering. Indien u uw Yahoo Mail-account United Kingdom opwaardeert naar Yahoo Mail Plus, wordt deze dienst voorzien door Yahoo Nederland BV onder een aantal voorwaarden genoemd Mail Plus Aanvullende voorwaarden van de dienst . https://info.yahoo.com/legal/uk/yahoo/mail/plus.html https://info.yahoo.com/legal/uk/yahoo/mail/plus.htmlYahoo en worden de bepalingen van deze ATOS opgenomen in de voorwaarden en gelden tussen u en Yahoo Nederland BV met betrekking tot die dienst.

Ten slotte zijn de volgende aanvullende bepalingen op u van toepassing: Niets in deze ATOS of de TOS zal de aansprakelijkheid van elk van ons uitsluiten of beperken voor fraude, de op grond van onrechtmatige daad van bedrog, overlijden of lichamelijk letsel veroorzaakt door nalatigheid of door de schending van verplichtingen als bedoeld in Section 12 van de Sale of Goods Act 1979 of Section 2 van de Supply of Goods and Services Act 1982, of een andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt op grond van het toepasselijk recht, of in verband met verbeurde geldboetes op grond van de wet- of regelgeving.

U kunt de meest recente versies van deze ATOS, de TOS en het Privacybeleid op elk moment bekijken via de onderstaande koppelingen. U kunt via de gegeven koppeling ook contact opnemen met de klantenservice.

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/uk/yahoo/utos/terms.

C. Privacybeleid:https://info.yahoo.com/privacy/uk/yahoo/.

D. Klantenservice: http://help.yahoo.com/l/uk/yahoo/abuse/issues/abuse-01.html.

h. Italië: Indien u voorzien wordt van uw Yahoo Mail-account en diensten door Yahoo Italia S.r.l., via Spadolini 7, 20141 Milano, Code en BTW nr. 13122290151, dan hebt u een overeenkomst met Yahoo Italia en verstrekt Yahoo Italia u de Diensten, en is de Italiaanse wet niet alleen van toepassing op de interpretatie van deze ATOS en vorderingen wegens schendingen daarvan, ongeacht conflictenrechtelijke bepalingen, maar ook op alle andere vorderingen, waaronder vorderingen op grond van wetgeving ter bescherming van consumenten, wetgeving betreffende oneerlijke concurrentie, en op grond van onrechtmatige daad. U en Yahoo Italia stemmen onherroepelijk in met de exclusieve bevoegdheid en territoriale bevoegdheid van de Rechtbank van Milaan, Italië voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze ATOS of die voortvloeien uit of verband houden met de relatie tussen u en Yahoo, ongeacht het soort vordering. U kunt de meest recente versies van deze ATOS, de TOS en het Privacybeleid op elk moment bekijken via de onderstaande koppelingen. U kunt via de gegeven koppeling ook contact opnemen met de klantenservice.

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/it/yahoo/utos/terms.

C. Privacybeleid: https://info.yahoo.com/privacy/it/yahoo/.

D. Klantenservice: http://help.yahoo.com/l/it/yahoo/abuse/.

U kunt te allen tijde contact opnemen met Yahoo Italia door een e-mail te zenden aan het bovenstaande adres.

i. Duitsland : Indien Yahoo Deutschland, u van uw Yahoo Mail-account en diensten voorziet, dan hebt u een overeenkomst met Yahoo Deutschland en Yahoo. In dat geval is de contractuele en niet-contractuele relaties tussen de partijen met betrekking tot het gebruik van de Diensten uitsluitend onderworpen aan het Duitse recht. U stemt in met de exclusieve jurisdictie en locatie van München, Duitsland voor alle geschillen die voortkomen uit of in verband met deze ATOS of voortvloeiend uit of verband houden met de relatie tussen u en Yahoo ongeacht de aard van de vordering in gevallen bent u woonachtig buiten de het grondgebied van Duitsland of overgedragen uw woonplaats buiten het grondgebied van Duitsland na aanvaarding van deze ATOS. Als u uw Duitse Yahoo Mail-account naar YahooMail Plus-account opwaardeert, dan wordt deze diensten aan u voorzien onder een aantal voorwaarden Mail Plus Aanvullende Gebruiksvoorwaarden genoemd welke beschikbaar zijn op https://info.yahoo.com/legal/de/yahoo/mail/mailplus/mailplus_atos_new.html https://info.yahoo.com/legal/de/yahoo/mail/mailplus/mailplus_atos_new.html[/url]:U kunt de meest recente versies van deze ATOS, de TOS en het Privacybeleid op elk moment bekijken via de onderstaande koppelingen. U kunt via de gegeven koppeling ook contact opnemen met de klantenservice.

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/de/yahoo/utos/terms/.

C. Privacybeleid: https://info.yahoo.com/privacy/de/yahoo/.

D. Klantenservice: http://help.yahoo.com/l/de/yahoo/abuse/help001.html.

j. Frankrijk: Indien Yahoo France Holdings SAS (RCS Paris 452 798 275), 17-19 rue Guillaume Tell 75017 Paris, u van uw Yahoo Mail-account en diensten voorziet, dan hebt u een overeenkomst met Yahoo France Holdings and Yahoo France Holdings niet alleen van toepassing op de interpretatie van deze ATOS en vorderingen wegens schendingen daarvan, ongeacht conflictenrechtelijke bepalingen, maar ook op alle andere vorderingen, waaronder vorderingen op grond van wetgeving ter bescherming van consumenten, wetgeving betreffende oneerlijke concurrentie, en op grond van onrechtmatige daad. Indien u uw Yahoo Mail-account naar Yahoo Mail Plus opwaardeert, wordt deze dienst voorzien door Yahoo Netherlands BV, een vennootschap volgens de wetten van Nederland met registratienummer 34141161, met maatschappelijke zetel in Zuideinde 136, 1541 CG Koog aan de Zaan, Nederland, onder een aantal voorwaarden Mail Plus Aanvullende Gebruiksvoorwaarden genoemd beschikbaar op https://info.yahoo.com/legal/fr/yahoo/mail/mailtos/mailplus.html https://info.yahoo.com/legal/fr/yahoo/mail/mailtos/mailplus.htmlYahoo:de bepalingen van deze ATOS worden opgenomen in deze voorwaarden en zijn van toepassing tussen u en Yahoo Nederland BV met betrekking tot die dienst. U kunt de meest recente versies van deze ATOS, de TOS en het Privacybeleid op elk moment bekijken via de onderstaande koppelingen. U kunt via de gegeven koppeling ook contact opnemen met de klantenservice.

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/fr/yahoo/utos/terms/.

C. Privacybeleid: https://info.yahoo.com/privacy/fr/yahoo/.

D. Klantenservice: http://help.yahoo.com/l/fr/yahoo/abuse/.

k. Spanje: Indien u voorzien wordt van uw Yahoo Mail-account en diensten door Yahoo Iberia S.L.U., María de Molina, 40 28006 Madrid, Spanje, dan hebt u een overeenkomst met Yahoo Iberia en verstrekt Yahoo Iberia u de Diensten, en is de Spaanse wet niet alleen van toepassing op de interpretatie van deze ATOS en vorderingen wegens schendingen daarvan, ongeacht conflictenrechtelijke bepalingen, maar ook op alle andere vorderingen, waaronder vorderingen op grond van wetgeving ter bescherming van consumenten, wetgeving betreffende oneerlijke concurrentie, en op grond van onrechtmatige daad. U en Yahoo Iberia stemmen onherroepelijk in met de exclusieve bevoegdheid en territoriale bevoegdheid van Spanje (en de rechtbanken van de stad Madrid) voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze ATOS of die voortvloeien uit of verband houden met de relatie tussen u en Yahoo, ongeacht het soort vordering. U kunt de meest recente versies van deze ATOS, de TOS en het Privacybeleid op elk moment bekijken via de onderstaande koppelingen. U kunt via de gegeven koppeling ook contact opnemen met de klantenservice.

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/es/yahoo/utos/terms/.

C. Privacybeleid: https://info.yahoo.com/privacy/es/yahoo/.

D. Klantenservice: http://help.yahoo.com/l/es/yahoo/helpcentral/.

l. Ierland, Denemarken, Finland, Noorwegen, Roemenië, Nederland, Zweden, Turkije, Rusland, Polen België, Tsjechische Republiek, Hongarije, Portugal, Oostenrijk, Bulgarije, Kroatië, Estland, Letland, Litouwen, Servië, Slovenië, Oekraïne en Griekenland: Indien u voorzien wordt van uw Yahoo Mail-account en diensten door Yahoo EMEA Limited te Block P, Eastpoint Business Park, Clontarf, Dublin 3, Ierland, dan hebt u een overeenkomst met Yahoo EMEA Limited om de Diensten aan u te verstrekken, en dan is op deze ATOS en alle daaruit voortvloeiende niet-contractuele verbintenissen de Ierse wet van toepassing. U en Yahoo EMEA Limited stemmen onherroepelijk in met de exclusieve bevoegdheid en territoriale bevoegdheid van de Ierse rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze ATOS, alle niet-contractuele verbintenissen die voortvloeien uit of verband houden met deze ATOS, en alle vorderingen of geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de relatie tussen u en Yahoo EMEA Limited, ongeacht het soort vordering.

U kunt de meest recente versies van deze ATOS, de TOS en het Privacybeleid op elk moment bekijken via de onderstaande koppelingen.

Ireland:

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/ie/yahoo/utos/terms.

C. Privacybeleid: https://info.yahoo.com/privacy/ie/yahoo/.

Denemarken:

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/dk/yahoo/utos/terms/.

C. Privacybeleid: https://info.yahoo.com/privacy/dk/yahoo/.

Finland:

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/fi/yahoo/utos/terms/.

C. Privacybeleid: https://info.yahoo.com/privacy/fi/yahoo/.

Noorwegen:

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/no/yahoo/utos/terms/.

C. Privacybeleid: https://info.yahoo.com/privacy/no/yahoo/.

Roemenië:

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/ro/yahoo/utos/terms.

C. Privacybeleid: https://info.yahoo.com/privacy/ro/yahoo/.

Nederland:

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/nl/yahoo/utos/terms/.

C. Privacybeleid: https://info.yahoo.com/privacy/nl/yahoo/.

Zweden:

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/se/yahoo/utos/terms/.

C. Privacybeleid: https://info.yahoo.com/privacy/se/yahoo/.

Turkije:

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/tr/yahoo/utos/terms/.

C. Privacybeleid: https://info.yahoo.com/privacy/tr/yahoo/.

Rusland:

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/ru/yahoo/utos/terms/.

C. Privacybeleid: https://info.yahoo.com/privacy/ru/yahoo/.

Griekenland:

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/gr/yahoo/utos/terms/.

C. Privacybeleid: https://info.yahoo.com/privacy/gr/yahoo/.

Polen:

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/pl/yahoo/utos/terms/.

C. Privacybeleid: https://info.yahoo.com/privacy/pl/yahoo/.

België:

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/be/yahoo/utos/terms.

C. Privacybeleid: https://info.yahoo.com/privacy/be/yahoo/.

Tsjechische Republiek:

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/cz/yahoo/utos/terms/.

C. Privacybeleid: https://info.yahoo.com/privacy/cz/yahoo/.

Hongarije:

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/hu/yahoo/utos/terms.

C. Privacybeleid: https://info.yahoo.com/privacy/hu/yahoo/.

Portugal:

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/pt/yahoo/utos/terms.

C. Privacybeleid: https://info.yahoo.com/privacy/pt/yahoo/.

Oostenrijk:

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/at/yahoo/utos/terms/.

C. Privacybeleid: https://info.yahoo.com/privacy/at/yahoo/.

Bulgarije:

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/bg/yahoo/utos/terms.

C. Privacybeleid: https://info.yahoo.com/privacy/bg/yahoo/.

Kroatië:

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/hr/yahoo/utos/terms/.

C. Privacybeleid: https://info.yahoo.com/privacy/hr/yahoo/.

Estland:

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/ee/yahoo/utos/terms/.

C. Privacybeleid: https://info.yahoo.com/privacy/ee/yahoo/.

Letland:

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/lv/yahoo/utos/terms.

C. Privacybeleid: https://info.yahoo.com/privacy/lv/yahoo/.

Litouwen:

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/lt/yahoo/utos/terms/.

C. Privacybeleid: https://info.yahoo.com/privacy/lt/yahoo/.

Servië:

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/rs/yahoo/utos/terms/.

C. Privacybeleid: https://info.yahoo.com/privacy/sr/yahoo/.

Slovakië:

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/sk/yahoo/utos/terms.

C. Privacybeleid: https://info.yahoo.com/privacy/sk/yahoo/.

Slovenië:

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/si/yahoo/utos/terms/.

C. Privacybeleid: https://info.yahoo.com/privacy/si/yahoo/.

Oekraïne:

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/ua/yahoo/utos/terms.

C. Privacybeleid: https://info.yahoo.com/privacy/ua/yahoo/.

REGIO:

Azië en Stille Oceaan.

m. Hong Kong: Indien u voorzien wordt van uw Yahoo Mail-account en diensten door Yahoo Hong Kong Limited, 27/F Sunning Plaza, 10 Hysan Avenue, Causeway Bay, Hong Kong, dan hebt u een overeenkomst met Yahoo Hong Kong en verstrekt Yahoo Hong Kong u de Diensten, en is de wet van Hong Kong niet alleen van toepassing op de interpretatie van deze ATOS en vorderingen wegens schendingen daarvan, ongeacht conflictenrechtelijke bepalingen, maar ook op alle andere vorderingen, waaronder vorderingen op grond van wetgeving ter bescherming van consumenten, wetgeving betreffende oneerlijke concurrentie, en op grond van onrechtmatige daad. U en Yahoo Hong Kong stemmen onherroepelijk in met de exclusieve bevoegdheid en territoriale bevoegdheid van de rechtbank in Hong Kong voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze ATOS of die voortvloeien uit of verband houden met de relatie tussen u en Yahoo, ongeacht het soort vordering. Ten slotte zijn op u de volgende aanvullende bepalingen van toepassing:

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/hk/yahoo/utos/terms/.

C. Privacybeleid: https://info.yahoo.com/privacy/hk/yahoo.

D. Klantenservice: http://help.cc.hk.yahoo.com/.

E. Het is mogelijk dat bepaalde functies niet beschikbaar zijn voor gebruikers in Hong Kong, waaronder pc-naar-telefoon en andere vormen van bellen via internet.

n. Singapore, Indonesië, Maleisië, de Filippijnen, Thailand en Vietnam: Indien u voorzien wordt van uw Yahoo Mail-account en diensten door Yahoo Southeast Asia Pte. Ltd. (te 60 Anson Road, #13-01 Mapletree Anson, Singapore 079914), dan hebt u een overeenkomst met Yahoo Southeast Asia en verstrekt Yahoo Southeast Asia u de Diensten, en is de wet van Singapore niet alleen van toepassing op de interpretatie van deze ATOS en vorderingen wegens schendingen daarvan, ongeacht conflictenrechtelijke bepalingen, maar ook op alle andere vorderingen, waaronder vorderingen op grond van wetgeving ter bescherming van consumenten, wetgeving betreffende oneerlijke concurrentie, en op grond van onrechtmatige daad. U en Yahoo Southeast Asia stemmen onherroepelijk in met de exclusieve bevoegdheid en territoriale bevoegdheid van de rechtbank van Singapore voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze ATOS of die voortvloeien uit of verband houden met de relatie tussen u en Yahoo, ongeacht het soort vordering. Ten slotte zijn op u de volgende aanvullende bepalingen van toepassing:

A. ATOS:

• Singapore:https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

• Indonesië:https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

• Maleisië:https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

• Filippijnen:https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

• Thailand:https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

• Vietnam:https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS:

• Singapore:https://info.yahoo.com/legal/sg/yahoo/utos/terms/.

• Indonesië:https://info.yahoo.com/legal/id/yahoo/utos/terms.

• Maleisië:https://info.yahoo.com/legal/my/yahoo/utos/terms/.

• Filippijnen:https://info.yahoo.com/legal/ph/yahoo/utos/terms/.

• Thailand:https://info.yahoo.com/legal/th/yahoo/utos/terms.

• Vietnam: https://info.yahoo.com/legal/vn/yahoo/utos/terms/.

C. Privacybeleid:

• Singapore:https://info.yahoo.com/privacy/sg/yahoo/.

• Indonesië: https://info.yahoo.com/privacy/id/yahoo/.

• Maleisië:https://info.yahoo.com/privacy/my/yahoo/.

• Filippijnen:https://info.yahoo.com/privacy/ph/yahoo/.

• Thailand: https://info.yahoo.com/privacy/th/yahoo.

• Vietnam:https://info.yahoo.com/privacy/vn/yahoo/.

D. Klantenservice:

• Singapore: http://help.yahoo.com/l/sg/yahoo/mail/abuse.html.

• Indonesië: http://help.yahoo.com/l/id/yahoo/mail/yahoomail/abuse.html.

• Malaysië: http://help.yahoo.com/l/mye/yahoo/mail/yahoomail/abuse-01.html.

• Filippijnen: http://help.yahoo.com/l/ph/yahoo/mail/yahoomail/abuse.html.

• Thailand: http://help.yahoo.com/l/th/yahoo/mail/abuse.html.

• Vietnam: http://help.yahoo.com/l/vn/yahoo/mail/yahoomail/abuse.html.

o. Australië: Indien u voorzien wordt van uw Yahoo Mail-account en diensten door Yahoo 7 Pty Limited, Levels 2&3, Pier 8/9, 23 Hickson Road, Millers Point NSW 2000, Australië, dan hebt u een overeenkomst met Yahoo 7 en verstrekt Yahoo 7 u de Diensten, en is de wet van New South Wales niet alleen van toepassing op de interpretatie van deze ATOS en vorderingen wegens schendingen daarvan, ongeacht conflictenrechtelijke bepalingen, maar ook op alle andere vorderingen, waaronder vorderingen op grond van wetgeving ter bescherming van consumenten, wetgeving betreffende oneerlijke concurrentie, en op grond van onrechtmatige daad. U en Yahoo 7 stemmen onherroepelijk in met de exclusieve bevoegdheid en territoriale bevoegdheid van de rechtbank van New South Wales voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze ATOS of die voortvloeien uit of verband houden met de relatie tussen u en Yahoo, ongeacht het soort vordering. Ten slotte zijn op u de volgende aanvullende bepalingen van toepassing:zie onderstaande koppelingen. U kunt via de gegeven koppeling ook contact opnemen met de klantenservice.

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/au/yahoo/utos/terms/.

C. Privacybeleid: https://info.yahoo.com/privacy/au/yahoo.

D. Klantenservice: http://help.yahoo.com/l/au/yahoo7/abuse/general.html.

p. Nieuw Zeeland: Indien u voorzien wordt van uw Yahoo Mail-account en diensten door Yahoo Xtra New Zealand Pty Ltd, 2 Ruskin Street Parnell Auckland New Zealand, dan hebt u een overeenkomst met Yahoo Xtra en verstrekt Yahoo Xtra u de Diensten, en is de wet van Nieuw Zeeland niet alleen van toepassing op de interpretatie van deze ATOS en vorderingen wegens schendingen daarvan, maar ook op alle andere vorderingen, waaronder vorderingen op grond van wetgeving ter bescherming van consumenten, wetgeving betreffende oneerlijke concurrentie, en op grond van onrechtmatige daad. U en Yahoo Xtra stemmen onherroepelijk in met de exclusieve bevoegdheid en territoriale bevoegdheid van de rechtbank in Auckland voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze ATOS of die voortvloeien uit of verband houden met de relatie tussen u en Yahoo, ongeacht het soort vordering.

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/nz/yahoo/utos/terms/.

C. Privacybeleid: https://info.yahoo.com/privacy/nz/yahoo.

D. Klantenservice: http://help.yahoo.com/l/au/yahoo7/abuse/general.html.

q. Taiwan: Indien u voorzien wordt van uw Yahoo Mail-account en diensten door Yahoo Taiwan, dan hebt u een overeenkomst met Yahoo Taiwan en verstrekt Yahoo Taiwan u de Diensten, en is de wet van Taiwan niet alleen van toepassing op de interpretatie van deze ATOS en vorderingen wegens schendingen daarvan, ongeacht conflictenrechtelijke bepalingen, maar ook op alle andere vorderingen, waaronder vorderingen op grond van wetgeving ter bescherming van consumenten, wetgeving betreffende oneerlijke concurrentie, en onrechtmatige daad. U en Yahoo Taiwan stemmen onherroepelijk in met de exclusieve bevoegdheid en territoriale bevoegdheid van de rechtbank te Taipei, Taiwan, voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze ATOS of die voortvloeien uit of verband houden met de relatie tussen u en Yahoo, ongeacht het soort vordering. Ten slotte zijn op u de volgende aanvullende bepalingen van toepassing:

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/tw/yahoo/utos/terms/.

C. Privacybeleid: https://info.yahoo.com/privacy/tw/yahoo.

D. Klantenservice: http://tw.help.cc.yahoo.com/.

r. India: Indien u voorzien wordt van uw Yahoo Mail-account en diensten door Yahoo India Private Limited, Unit No. 1261, 6th floor, Building No.12, Solitaire Corporate Park, No. 167, Guru Hargovindji Marg, (Andheri-Ghatkopar Link Road), Andheri (East), Mumbai - 400 093, India, dan hebt u een overeenkomst met Yahoo India en verstrekt Yahoo India u de Diensten, en is de wet van India van toepassing op deze Licentie en ATOS ongeacht conflictenrechtelijke bepalingen. U en Yahoo India stemmen onherroepelijk in met de exclusieve bevoegdheid en territoriale bevoegdheid van de bevoegde rechtbank in Mumbai voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze ATOS of die voortvloeien uit of verband houden met de relatie tussen u en Yahoo, ongeacht het soort vordering. Ten slotte zijn op u de volgende aanvullende bepalingen van toepassing:

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/in/yahoo/utos/terms/.

C. Privacybeleid: https://info.yahoo.com/privacy/in/yahoo.

D. Klantenservice: http://help.yahoo.com/l/in/yahoo/helpcentral/.

E. Het is mogelijk dat bepaalde functies niet beschikbaar zijn voor gebruikers in India, waaronder pc-naar-pc, pc-naar-telefoon en andere vormen van bellen via internet.

REGIO:

Het Midden-Oosten en Noord-Afrika

s. Yahoo Maktoob Services. Indien u voorzien wordt van uw Yahoo Mail-account en diensten door Yahoo! Inc., 701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089, Verenigde Staten, dan hebt u een overeenkomst met Yahoo! Inc. en verstrekt Yahoo! Inc. u de Diensten, en is het materiële recht van de Staat Californië van toepassing op de interpretatie van deze ATOS en op alle vorderingen in verband daarmee, ongeacht conflictenrechtelijke bepalingen. U en Yahoo! Inc. stemmen onherroepelijk in met de exclusieve bevoegdheid en territoriale bevoegdheid van de staatsrechtbanken in Santa Clara County, California, of de Federale Rechtbanken in het Northern District of California, V.S., voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze ATOS of die voortvloeien uit of verband houden met de relatie tussen u en Yahoo, ongeacht het soort vordering. Indien van toepassing, wordt alle aan de overheid van de Verenigde Staten verstrekte Software uit hoofde van op of na 1 december 1995 uitgebrachte aanvragen geleverd met de hierin beschreven commerciële rechten en beperkingen. Indien de Diensten en verwante documentatie worden geleverd aan of gekocht door of namens de overheid van de Verenigde Staten, indien van toepassing, worden de Diensten beschouwd als "commerciële software" in de betekenis van die term in het stelsel van Federal Acquisition Regulation. Rechten van de Verenigde Staten mogen niet afwijken van de minimumrechten uiteengezet in FAR 52,227-19 voor "beperkte computersoftware." Alle andere bepalingen van deze ATOS zijn van toepassing. U stemt ermee in geen materiële ondersteuning of middelen te leveren (of de aard, locatie, bron of eigendom van materiële ondersteuning of middelen te verbergen of onherkenbaar te maken) aan organisaties die door de overheid van de Verenigde Staten zijn aangemerkt als een buitenlandse terroristische organisatie krachtens artikel 219 van de Immigration and Nationality Act. U erkent en begrijpt dat Yahoo u op dit moment NIET toestaat om toegang te krijgen tot 911 of soortgelijke noodhulpdiensten (geen traditionele 911, E911, of soortgelijke toegang tot noodhulpdiensten soortgelijke noodhulpdiensten in uw land). U zult altijd wel een alternatieve manier tot uw beschikking hebben om toegang te krijgen tot 911 of soortgelijke noodhulpdiensten soortgelijke noodhulpdiensten in uw land. Wij verzoeken u om anderen die gebruik maken van uw Yahoo Messenger of Yahoo Mail en apparaten waarmee toegang wordt verkregen tot Yahoo Messenger of Yahoo Mail erop attent te maken dat zij die nummers via een traditionele vaste telefoonlijn of mobiele telefoon dienen te bellen. Yahoo Messenger en Yahoo Mail zijn niet bedoeld als vervanging voor uw primaire telefoondienst, zoals een traditionele vaste telefoonlijn of mobiele telefoon.

Als u zich heeft aangemeld voor de Yahoo Maktoob diensten in het Engels U kunt de meest recente versies van deze ATOS, de TOS en het Privacybeleid op elk moment bekijken via de onderstaande koppelingen. U kunt via de gegeven koppeling ook contact opnemen met de klantenservice.

A. ATOS:https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/xe/yahoo/utos/terms/.

C. Privacybeleid: https://info.yahoo.com/privacy/xe/yahoo

D. Klantenservice: http://help.yahoo.com/l/xe/yahoo/helpcentral/

E. Bepaalde functies zijn mogelijk niet beschikbaar voor u waaronder pc-naar-telefoon en andere vormen van bellen via internet.

Als u zich heeft aangemeld voor de Yahoo Maktoob diensten in het Arabisch U kunt de meest recente versies van deze ATOS, de TOS en het Privacybeleid door een bezoek aan de Yahoo Maktoob Arabische Gebruiksvoorwaarden Center op elk moment bekijken via de onderstaande koppelingen. U kunt via de gegeven koppeling ook contact opnemen met de klantenservice.

A. ATOS:https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS:https://info.yahoo.com/legal/xa/yahoo/utos/terms/.

C. Privacybeleid: https://info.yahoo.com/privacy/xa/yahoo

D. Klantenservice: http://help.yahoo.com/l/xa/yahoo/helpcentral/

E. Bepaalde functies zijn mogelijk niet beschikbaar voor u waaronder pc-naar-telefoon en andere vormen van bellen via internet.

Als u zich heeft aangemeld voor de Yahoo diensten in Israel U kunt de meest recente versies van deze ATOS, de TOS en het Privacybeleid op elk moment bekijken via de onderstaande koppelingen.

A. ATOS:https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/il/yahoo/utos/terms.

C. Privacybeleid: https://info.yahoo.com/privacy/il/yahoo/.

t. Zuid-Afrika: Indien u voorzien wordt van uw Yahoo Mail-account en diensten door Yahoo EMEA Limited te Block P, Eastpoint Business Park, Clontarf, Dublin 3, Ierland, dan hebt u een overeenkomst met Yahoo EMEA Limited om de Diensten aan u te verstrekken, en dan is op deze ATOS en alle daaruit voortvloeiende niet-contractuele verbintenissen de Ierse wet van toepassing. U en Yahoo EMEA Limited stemmen onherroepelijk in met de exclusieve bevoegdheid en territoriale bevoegdheid van de Ierse rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze ATOS, alle niet-contractuele verbintenissen die voortvloeien uit of verband houden met deze ATOS, en alle vorderingen of geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de relatie tussen u en Yahoo EMEA Limited, ongeacht het soort vordering. U kunt de meest recente versies van deze ATOS, de TOS en het Privacybeleid op elk moment bekijken via de onderstaande koppelingen.

A. ATOS:https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/za/yahoo/utos/terms/.

C. Privacybeleid: https://info.yahoo.com/privacy/za/yahoo/.