Yahoo Căutare
Termeni şi Condiţii Suplimentare privind Serviciile
Yahoo Info Center > Condiţii de furnizare a serviciilor > Yahoo Mail şi Yahoo Messenger > Termeni şi Condiţii Suplimentare privind Serviciile
Email   Print

Yahoo Global Communications – Termeni şi Condiţii Suplimentare privind Serviciile Yahoo Mail şi Yahoo Messenger

1. ACCEPTAREA TERMENILOR ŞI CONDIŢIILOR

a. Bine aţi venit la Yahoo. Yahoo vă oferă Yahoo Mail şi Yahoo Messenger („Serviciile”), care sunt guvernate de prevederile acestor Termeni şi Condiţii Suplimentare privind Serviciile (Additional Terms of Service - „ATOS”) şi ale Termenilor şi Condiţiilor Universale Yahoo privind Serviciile (Yahoo Universal Terms of Service - „TOS”) aplicabile conform Secţiunii 10, încorporate în prezentul ATOS. În prezentul ATOS „Yahoo” sau „Compania Yahoo Relevantă” înseamnă compania Yahoo care vă furnizează Serviciile, astfel cum este prevăzut în Secţiunea 10. Utilizarea de către dumneavoastră a Serviciilor constituie acceptarea prezentului ATOS şi a legii indicate de către Compania Yahoo Relevantă în Secţiunea 10, şi se supune acestora. Prezentul ATOS poate fi actualizat periodic de către Yahoo, fără ca dumneavoastră să fiţi notificat în mod individual. Prevederea anterioară nu vi se aplică în cazul în care contul dumneavoastră Yahoo Mail vă este furnizat de către Yahoo Deutschland GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (“Yahoo Deutschland “). Puteţi revizui cea mai actuală versiune a prezentului ATOS şi TOS făcând clic pe legăturile aplicabile din secţiunea 10.

b. “Yahoo Messenger” utilizat în prezentul ATOS este Yahoo Messenger..

c. Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că aveţi contul Yahoo Messenger legat de contul dumneavoastră Yahoo Mail. De aceea, utilizarea de către dumneavoastră a Yahoo Messenger şi a tuturor serviciilor Yahoo Messenger vor fi supuse TOS şi legilor aplicabile Companiei Yahoo Relevante, conform Secţiunii 10. Prin utilizarea Serviciilor, vă exprimaţi acordul ca sistemele automate ale Yahoo să scaneze şi să analizeze conţinutul tuturor comunicărilor trimise din sau primite în contul dumneavoastră (cum ar fi conţinutul de pe Mail sau Messenger, inclusiv mesaje instant şi mesaje SMS), inclusiv cele stocate în contul dumneavoastră, pentru, dar fără a se limita la, furnizarea de caracteristici ale produselor şi conţinut relevante din punct de vedere personal, pentru a identifica şi furniza publicitate direcţionată, pentru detectarea spam-ului şi a malware-ului şi pentru a asigura protecţie împotriva abuzurilor. Prin scanarea şi analizarea conţinutului comunicaţiilor, Yahoo colectează şi stochează datele. Cu excepţia cazului în care se prevede în mod expres altfel, nu veţi avea posibilitatea să optaţi pentru dezactivarea acestei caracteristici. În cazul în care consimţiţi la prezentul ATOS şi comunicaţi cu utilizatori ai altor societăţi decât Yahoo, folosind Serviciile, sunteţi responsabili de notificarea acestor utilizatori cu privire la această caracteristică.

d. Prin accesarea, utilizarea şi continuarea utilizării Serviciilor, declaraţi pe propria răspundere şi garantaţi că acest lucru vă este permis conform legilor aplicabile. Sunteţi unicul răspunzător pentru utilizarea Serviciilor în conformitate cu oricare şi toate legile aplicabile. Dacă vă aflaţi într-o jurisdicţie în care descărcarea sau utilizarea Serviciilor este interzisă sau restricţionată, sau dacă nu aveţi vârsta minimă cerută de lege pentru utilizarea Serviciilor, selectaţi „anulare” şi nu descărcaţi şi nu utilizaţi Serviciile. Cu excepţia cazului în care se prevede în mod expres altfel, orice caracteristică nouă care extinde sau îmbunătăţeşte Serviciile actuale va fi supusă prezentului ATOS, la care consimţiţi prin continuarea utilizării Serviciilor. Prevederea anterioară nu vi se aplică în cazul în care YAHOO! Deutschland vă furnizează contul dumneavoastră YAHOO! Mail.

2. DESCRIEREA ŞI UTILIZAREA SERVICIULUI YAHOO! MAIL ŞI YAHOO! MESSENGER

a. Utilizarea software-ului. După cum este necesar, aveţi permisiunea să instalaţi sau să descărcaţi şi să utilizaţi software-ul din Servicii, inclusiv orice alt software de la terţi şi orice actualizare autorizată furnizată de Yahoo (toate acestea purtând denumirea generică de „Software”), sub formă de cod de obiect pe un computer sau dispozitiv personal deţinut sau controlat de dvs. pentru uz personal şi necomercial. Aveţi permisiunea să accesaţi Serviciile prin intermediul Software-ului numai în baza autorizaţiei menţionate în aceste Condiţii suplimentare de utilizare a serviciilor. Serviciile şi componentele acestora conţin software licenţiat de la licenţiatorii Yahoo („Software de la licenţiatori”). Software-ul de la licenţiatori îi permite Software-ului Yahoo să efectueze anumite funcţii, inclusiv, dar fără a se limita la accesarea unor date care ţin de proprietate de pe servere de date ale unor terţi. Licenţa dvs. pentru Software se derulează până când este anulată de oricare dintre părţi. Puteţi să anulaţi licenţa pentru Software întrerupând utilizarea Software-ului şi distrugând toate copiile acestuia. În plus, licenţa pentru acest Software se anulează dacă încălcaţi orice condiţie menţionată în aceste Condiţii suplimentare de utilizare a serviciilor. Yahoo va publica în scris o înştiinţare de anulare pe site-ul web Yahoo sau Yahoo vă va trimite în scris o înştiinţare cu privire la anulare. Dacă licenţa dvs. este anulată, sunteţi de acord să încetaţi sub orice formă utilizarea Serviciilor, a componentelor acestora şi a oricăror date de la terţi. Toate drepturile aferente oricăror date de la terţi, oricărui software de la terţi şi oricărui server de date deţinut de terţi, inclusiv toate drepturile de proprietate, sunt rezervate şi le revin terţilor respectivi. Sunteţi de acord că aceşti terţi au permisiunea să-şi exercite drepturile menţionate în aceste Condiţii suplimentare de utilizare a serviciilor în raport cu dvs. în mod direct, în nume propriu, şi că dvs. sunteţi singurul răspunzător pentru astfel de reclamaţii sau măsuri de apărare şi pentru toate costurile asociate cu acestea. Dacă utilizaţi o versiunea de Yahoo Messenger pentru PC desktop lansată în 2013 sau ulterior, Yahoo are permisiunea să descarce şi să instaleze automat, în mod periodic, cea mai recentă versiune de Yahoo Messenger. Dacă este efectuată o modificare de ordin material, veţi fi înştiinţat după instalare.

b. Salvarea şi accesarea informaţiilor. Yahoo Messenger (inclusiv Yahoo Messenger din cadrul Yahoo Mail şi versiunile pentru web) vă permite să vedeţi când prietenii dumneavoastră sunt online şi să trimiteţi şi să primiţi mesaje instant şi alte informaţii. Yahoo Messenger vă va permite, de asemenea, dumneavoastră şi persoanelor cu care comunicaţi, să vă salvaţi conversaţiile şi alte informaţii în conturile dumneavoastră Yahoo Mail aflate pe serverele Yahoo. Acest lucru înseamnă că puteţi accesa şi puteţi căuta în istoricul mesajelor dumneavoastră de pe orice calculator sau dispozitiv cu acces la Internet. Fie că utilizaţi sau nu această caracteristică, este posibil ca alţi utilizatori să o folosească pentru a salva conversaţiile cu dumneavoastră şi alte informaţii în contul lor aflat pe serverele Yahoo. Acceptarea prezentului ATOS reprezintă consimţământul dumneavoastră ca Yahoo să stocheze aceste comunicări şi alte informaţii pe serverele sale, ca şi copii de siguranţă, pentru securitate şi pentru orice alte scopuri prevăzute în prezentul ATOS. Sunteţi singurul responsabil pentru conţinutul pe care îl utilizaţi sau stocaţi în legătură cu Serviciile şi, dacă doriţi să faceţi acest lucru, sunteţi singurul responsabil pentru crearea de copii de siguranţă pentru datele dumneavoastră. Luaţi la cunoştinţă şi sunteţi de acord cu faptul că, exceptând cazurile în care se prevede altfel în prezentul, Compania Yahoo Relevantă nu vă garantează că datele asociate contului dumneavoastră vă vor fi accesibile, sau că orice date şterse, eliminate sau devenite inaccesibile, vă pot fi furnizate. Prevederea anterioară nu vi se aplică în cazul în care YAHOO! Deutschland vă furnizează contul dumneavoastră YAHOO! Mail.

c. This ATOS grants you no right, title or interest in any intellectual property owned or licensed by Yahoo, including, without limitation, the Services and Yahoo trademarks.

d. Reclame. Înţelegeţi şi sunteţi de acord cu faptul că Serviciile pot include reclame şi că aceste reclame sunt necesare pentru ca Yahoo să furnizeze Serviciile.

e. Comunicările din partea Yahoo. De asemenea, înţelegeţi şi sunteţi de acord cu faptul că Serviciile pot conţine anumite comunicări de la Yahoo, cum ar fi anunţuri de interes public şi mesaje administrative, şi că nu veţi avea posibilitatea să optaţi pentru a nu mai primi astfel de comunicări.

f. Accesarea şi Utilizarea Serviciilor. Entru a utiliza Serviciile, precum şi serviciile şi produsele din cadrul Serviciilor (atât pentru serviciile gratuite, cât şi pentru cele cu plată), trebuie să aveţi acces la World Wide Web, fie direct, fie prin dispozitive care accesează conţinut de pe web. Sunteţi responsabil pentru obţinerea acestui acces şi trebuie să plătiţi orice tarife pentru serviciile asociate acestui acces şi orice costuri legate de echipamentul utilizat pentru a obţine acest acces (care poate include tarife ale unor terţe părţi).

g. Interoperabilitatea cu Alte Reţele. Dacă este autorizat de Yahoo, Yahoo Messenger vă poate permite să comunicaţi cu utilizatorii altor produse de mesagerie instant. În acest caz, dumneavoastră recunoaşteţi şi sunteţi de acord cu faptul că: (i) utilizarea de către dumneavoastră a Yahoo Messenger se supune clauzelor prezentului ATOS şi termenilor şi condiţiilor care guvernează utilizarea altor produse de mesagerie instant la care dumneavoastră aţi consimţit, dacă acestea există, şi care sunt în concordanţă cu prezentul ATOS; şi (ii) utilizatorii altor produse de mesagerie instant se supun termenilor şi condiţiilor care guvernează aceste produse de mesagerie instant. Yahoo nu îşi asumă răspunderea pentru conduita persoanelor fizice sau juridice cu care comunicaţi. Cu excepţia mesajelor care vă sunt transmise de către Yahoo, Yahoo nu deţine şi nu controlează conţinutul mesajelor trimise sau primite de către utilizatorii Serviciilor.

h. The Services may allow you to use different methods of communicating and sending and receiving messages, files, photos, videos and other information, including via Yahoo Messenger, Yahoo Mail, SMS, voice calling and video calling.

i. Blocarea. Prin utilizarea Serviciilor, acceptaţi faptul că alţi utilizatori ai Serviciilor (inclusiv Yahoo Messenger) pot opta pentru a primi o notificare din partea Serviciilor în momentul în care vă autentificaţi şi vă pot trimite mesaje instant şi alte informaţii sau vă pot apela prin intermediul Serviciilor. În cazul în care doriţi să blocaţi funcţia de notificare a altor utilizatori de către Yahoo Messenger sau dacă nu doriţi să primiţi mesaje de la utilizatorii respectivi, va fi necesar să activaţi separat funcţia „Ignorare” („Ignore”) sau o funcţie similară. Posibilitatea dumneavoastră de a trimite şi de a primi mesaje instant şi alte informaţii poate fi blocată de Yahoo şi de alţi utilizatori, fapt care poate limita parţial sau total posibilitatea dumneavoastră de a utiliza Serviciile. Prin utilizarea Serviciilor, sunteţi de acord cu faptul că Yahoo nu are nicio responsabilitate de a evalua sau a rezolva disputele apărute ca urmare a posibilităţii (sau imposibilităţii) dumneavoastră sau a oricărui alt utilizator de a ignora, de a trimite mesaje sau alte informaţii sau de a utiliza în alt mod Serviciile. Prevederea anterioară nu vi se aplică în cazul în care YAHOO! Deutschland vă furnizează contul dumneavoastră YAHOO! Mail.

j. Asistenţă Yahoo. Yahoo poate opta, în mod discreţionar, să vă furnizeze asistenţă pentru clienţi şi/sau actualizări, optimizări sau modificări ale Serviciilor (denumite împreună în continuare „Asistenţă”) şi poate înceta în orice moment acordarea acestei Asistenţe, fără a vă notifica în prealabil. Luaţi la cunoştinţă şi sunteţi de acord cu faptul că, în cazul în care Yahoo optează să vă furnizeze Asistenţă, aceasta este oferită de Yahoo în mod voluntar, la libera sa alegere, şi că acest fapt nu creează niciun drept contractual de a primi Asistenţă şi că nu vă puteţi baza pe nicio afirmaţie sau ofertă de Asistenţă pentru a invoca un drept contractual de a primi Asistenţă.

k. TarifeleYahoo. Yahoo îşi rezervă dreptul de a percepe, pe viitor, tarife pentru utilizarea sau accesarea Serviciilor sau a altor servicii şi site-uri Yahoo, la libera alegere a Yahoo. În cazul în care Yahoo va decide să perceapă tarife, vă va înştiinţa în prealabil cu privire la acest lucru.

3. DIFFERENT VERSIONS OF YAHOO! MESSENGER AND OTHER YAHOO! AUTHORIZED INSTANT MESSAGE CLIENTS

Este posibil ca versiunile diferite de Yahoo Mail şi Yahoo Messenger să pună la dispoziţie funcţii diferite şi, de asemenea, este posibil ca în ţara sau în regiunea dumneavoastră să nu fie disponibile toate funcţiile. De asemenea, este posibil să nu fie disponibile toate funcţiile dacă utilizatorul cu care comunicaţi foloseşte o versiune diferită de Yahoo Mail sau Yahoo Messenger, sau utilizează un client software de mesagerie instant oferit de o altă companie decât Yahoo.

4. MEMBER ACCOUNT, PASSWORD, AND SECURITY

Dacă nu aveţi deja un ID Yahoo şi o parolă, vi se va solicita să efectuaţi procesul de înregistrare Yahoo. Sunteţi de acord cu faptul că Yahoo vă conferă doar dreptul de vă accesa contul în conformitate cu prezentul ATOS şi cu regulile şi instrucţiunile aplicabile. Luaţi la cunoştinţă şi sunteţi de acord cu faptul că, în cazul în care încălcaţi prevederile acestei Secţiuni 4 sau nu vă puteţi valida contul la Yahoo, este posibil să nu vă mai puteţi accesa contul niciodată, iar datele asociate cu acest cont să nu mai poată fi recuperate. Yahoo nu vă garantează că veţi avea acces permanent la toate datele utilizate împreună cu Serviciile sau că vă va furniza copii ale acestor date în cazul ştergerii sau pierderii lor. Yahoo vă recomandă să efectuaţi copii de siguranţă ale datelor dumneavoastră. Yahoo poate, de asemenea, să impună limite anumitor funcţii şi servicii sau să vă restrângă accesul la o parte sau la toate Serviciile sau la alte servicii ori site-uri Yahoo, fără a vă notifica şi fără a putea fi ţinut răspunzător pentru acest lucru. Prevederea anterioară nu vi se aplică în cazul în care YAHOO! Deutschland vă furnizează contul dumneavoastră YAHOO! Mail.

5. POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE YAHOO!

Accesarea şi utilizarea de către dumneavoastră a Serviciilor reprezintă acceptarea de către dumneavoastră a Politicii de Confidenţialitate Yahoo şi se supune prevederilor acesteia. Datele dumneavoastră de înregistrare şi alte informaţii despre dumneavoastră sunt supuse, de asemenea, Politicii de Confidenţialitate Yahoo. Puteţi consulta oricând cea mai recentă versiune a Politicii de Confidenţialitate Yahoo, prin accesarea linkului Politica de Confidenţialitate corespunzător Companiei Yahoo Relevante, din Secţiunea 10 de mai jos.

6. RESTRICŢII DE UTILIZARE

NU VĂ SUNT PERMISE şi nu puteţi permite niciunei terţe părţi (cu excepţia cazului în care acest lucru este cerut de legislaţia locală):

a. Copierea, decompilarea, ingineria inversă, asamblarea inversă, dezasamblarea, modificarea, închirierea, acordarea în leasing, împrumutul, distribuirea sau crearea de opere derivate (astfel cum acestea sunt definite în legile locale aplicabile) sau de optimizări (astfel cum acestea sunt definite în legile locale aplicabile) ale Serviciilor sau Software-ului sau încercarea de a descoperi, prin alte metode, codul sursă sau protocoalele din Servicii sau Software;

b. Obţinerea sau încercarea de a obţine acces neautorizat la Servicii sau la reţeaua Yahoo;

c. Încorporarea Serviciilor sau a Software-ului sau a oricărei porţiuni din acestea în orice alt serviciu, software, hardware sau altă tehnologie produsă sau distribuită de dumneavoastră sau pentru dumneavoastră;

d. Utilizarea Serviciilor în mod ilegal, pentru un scop ilegal sau în orice altă modalitate care nu este în conformitate cu prezentul ATOS sau cu TOS;

e. Utilizarea Serviciilor pentru a opera instalaţii nucleare, de susţinere a vieţii sau alte utilizări critice care pot afecta viaţa oamenilor sau proprietatea (luaţi la cunoştinţă în mod expres despre faptul că Serviciile nu sunt concepute pentru astfel de scopuri şi că întreruperile de funcţionare în astfel de cazuri pot conduce la decese, accidentări ale persoanelor sau prejudicii grave aduse proprietăţii sau ale mediului înconjurător, pentru care Yahoo nu este responsabil). Menţionăm că prevederea anterioară nu vi se aplică în cazul în care Yahoo Deutschland vă furnizează contul dumneavoastră Yahoo Mail; sau

f. Vânzarea, acordarea în leasing, împrumutul, distribuirea, transferul, sub-licenţierea, reproducerea, duplicarea, copierea, comercializarea sau exploatarea Serviciilor sau a accesului la acestea sau obţinerea de venituri din utilizarea sau furnizarea Serviciilor, fie pentru câştiguri monetare sau comerciale directe sau în alt mod, fără permisiunea expresă acordată în prealabil în scris de către Yahoo.

7. EXCLUDEREA RĂSPUNDERII ŞI ECHIPAMENTE

a. Luaţi la cunoştinţă şi sunteţi de acord cu faptul că Serviciile sunt furnizate „ca atare” şi că Yahoo nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru actualizarea, ştergerea, livrarea greşită sau imposibilitatea de stocare a comunicărilor şi setărilor personalizate ale oricărui utilizator. De asemenea, luaţi la cunoştinţă faptul că Yahoo nu este responsabil pentru securitatea sau confidenţialitatea comunicărilor trimise prin intermediul Serviciilor. Prevederea anterioară din această clauză nu vi se aplică în cazul în care Yahoo Deutschland vă furnizează contul dumneavoastră Yahoo Mail.

b. Puteţi utiliza echipament opţional pentru accesarea Serviciilor (de exemplu, un dispozitiv telefonic cu port USB pentru a accesa funcţia de apelare calculator-către-calculator (PC-to-PC), dispozitiv care poate include funcţionalitatea duală de accesare a unui serviciu clasic de telefonie fixă, care nu este oferit de Yahoo).

c. Orice aplicaţii plug-in ale unor terţe părţi pe care le utilizaţi împreună cu Serviciile sunt deţinute de către dezvoltatorii aplicaţiilor plug-in şi sunt responsabilitatea exclusivă a acestora, şi depinde de dumneavoastră să decideţi dacă aceste aplicaţii plug-in sau utilizarea lor de către dumneavoastră sunt legale sau potrivite.

d. Dacă Serviciile descărcate sau accesate de către dumneavoastră includ funcţii anti-spyware, software-ul care este identificat ca „spyware” de către acest instrument poate fi software pe care aţi fost de acord să îl încărcaţi pe computerul dumneavoastră ca urmare a unui contract separat încheiat cu o terţă parte. Dumneavoastră sunteţi unicul responsabil pentru respectarea contractelor pe care le-aţi încheiat cu terţe părţi.

e. Orice echipament, opţional sau necesar, sau aplicaţii plug-in ale unor terţe părţi pe care le utilizaţi pentru folosirea, accesarea sau extinderea Serviciilor, inclusiv telefonul mobil sau alt dispozitiv, fie el necesar sau opţional, se supun termenilor, condiţiilor, garanţiilor şi excluderilor producătorului respectivului echipament sau respectivelor aplicaţii plug-in ale unor terţe părţi, iar Yahoo nu oferă niciun fel de garanţii sau declaraţii cu privire la astfel de echipamente sau aplicaţii plug-in ale unor terţe părţi. Consultaţi materialele primite în momentul achiziţionării echipamentului sau aplicaţiilor plug-in de la terţe părţi pentru a înţelege drepturile şi obligaţiile dumneavoastră, inclusiv ce garanţii şi excluderi se aplică în cazul dumneavoastră. ÎN LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, YAHOO! ŞI SUBSIDIARELE SALE, SOCIETĂŢILE AFILIATE, FUNCŢIONARII, ANGAJAŢII, MANDATARII, PARTENERII ŞI LICENŢIATORII SĂI EXCLUD ÎN MOD EXPRES TOATE GARANŢIILE, CONDIŢIILE ŞI ALTE PREVEDERI DE ORICE FEL, EXPLICITE SAU IMPLICITE, REFERITOARE LA ASTFEL DE ECHIPAMENTE SAU APLICAŢII PLUG-IN ALE UNOR TERŢE PĂRŢI, INCLUZÂND ORICE PREVEDERI ŞI GARANŢII IMPLICITE CU PRIVIRE LA TITLU, VANDABILITATE, CALITATE SATISFĂCĂTOARE, CONFORMITATE PENTRU UN ANUMIT SCOP, REFERITOARE LA FURNIZAREA SERVICIILOR LA UN STANDARD REZONABIL DE COMPETENŢĂ ŞI LA NEÎNCĂLCAREA DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ. Prevederea anterioară nu vi se aplică în cazul în care YAHOO! Deutschland vă furnizează contul dumneavoastră YAHOO! Mail.

8. INFORMAŢII GENERALE

Întregul Acord. Prezentul ATOS şi TOS şi toate documentele încorporate în acestea reprezintă întregul acordul dintre dumneavoastră şi Yahoo referitor la utilizarea de către dumneavoastră a Serviciilor, prevalând asupra oricăror versiuni anterioare ale prezentului ATOS şi ale TOS încheiate între dumneavoastră şi Yahoo cu privire la Servicii, dacă acestea există. Este, de asemenea, posibil să vi se aplice termeni şi condiţii suplimentare atunci când utilizaţi sau achiziţionaţi alte servicii Yahoo (inclusiv servicii contra cost), servicii afiliate, conţinut al unor terţe părţi sau software al unor terţe părţi. Prezentul ATOS va continua să guverneze utilizarea de către dumneavoastră a Serviciilor, cu excepţia cazului în care vă exprimaţi acordul faţă de o companie Yahoo pentru aplicarea altor termeni şi condiţii care prevăd în mod expres faptul că prevalează asupra versiunii Termenilor si Condiţiilor Suplimentare Yahoo Global Communications (Yahoo Global Communications Additional Terms of Service) convenite anterior. Dacă utilizaţi Serviciile, în cazul unui conflict între prevederile prezentului ATOS şi cele ale TOS, prevederile ATOS vor prevala, întrucât acestea se referă la Servicii.

9. ÎNCĂLCĂRI

Vă rugăm să raportaţi orice încălcare a prezentului ATOS accesând linkul Asistenţă Clienţi (Customer Care) indicat în Secţiunea 10 de mai jos, corespunzător Companiei Yahoo Relevante.

10. PĂRŢILE CONTRACTANTE, ALEGEREA LEGII APLICABILE, COMPETENŢA ÎN SOLUŢIONAREA LITIGIILOR ŞI ALTE PREVEDERI PRIVIND REGIUNILE

Prezentul ATOS este încheiat între dumneavoastră şi Compania Yahoo Relevantă. În sub-secţiunea de mai jos găsiţi compania Yahoo care vă furnizează contul Yahoo Mail, şi, în sub-secţiunea respectivă veţi găsi compania Yahoo cu care aţi încheiat contractul pentru Servicii, alegerea legii aplicabile, competenţa în soluţionarea litigiilor cu Compania Yahoo Relevantă şi alte prevederi importante. Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că utilizarea de către dumneavoastră a aplicaţiei Yahoo Messenger şi a tuturor celorlalte servicii Yahoo Messenger vor fi guvernate de legile aplicabile Companiei Yahoo Relevante. În cazul în care nu vă amintiţi care este compania Yahoo care vă oferă contul Yahoo Mail, accesaţi link-ul „Despre” („About”) din Yahoo Messenger şi apoi accesaţi link-ul „Jurisdicţia legală” („Legal Jurisdiction”). Dacă utilizaţi Yahoo Mail, accesaţi linkul „Ajutor” („Help”) din Yahoo Mail şi apoi „Termeni şi Condiţiile privind Serviciul”.

REGIUN:

America de Nord şi America de Sud..

a. Statele Unite. În cazul în care contul şi serviciul Yahoo Mail vă sunt oferite de Yahoo! Inc., 701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089, atunci aţi încheiat contractul cu Yahoo! Inc. şi Yahoo! Inc. vă furnizează Serviciile, iar legea Statului California guvernează interpretarea prezentului ATOS şi se aplică în cazul oricăror pretenţii legate de acesta, indiferent de principiile privind conflictul de legi. Dumneavoastră şi Yahoo! Inc. consimţiţi în mod irevocabil că orice litigiu rezultat din ori legat de prezentul ATOS sau decurgând din ori în legătură cu relaţia dintre dumneavoastră şi Yahoo, indiferent de natura pretenţiei, va fi de competenţa materială şi teritorială exclusivă a instanţelor din Districtul Santa Clara, California sau a instanţelor federale din Districtul Nordic al Californiei, SUA. Întregul Software furnizat către Guvernul Statelor Unite conform solicitărilor emise pe data de 1 decembrie 1995 sau ulterior, este furnizat cu drepturile şi restricţiile comerciale descrise în prezentul act, dacă este cazul. Dacă Serviciile şi documentaţia aferentă sunt furnizate către Guvernul Statelor Unite sau sunt achiziţionate de acesta sau în numele său, dacă este cazul, atunci Serviciile sunt considerate a fi „software comercial”, în sensul în care acest termen este utilizat în sistemul de Reglementare a Achiziţiilor Federale (Federal Acquisition Regulation system). Drepturile Statelor Unite nu vor depăşi drepturile minime stipulate în FAR 52.227-19 pentru „software restricţionat” („restricted computer software”). Toate celelalte prevederi ale prezentului ATOS sunt aplicabile. Toate celelalte prevederi ale prezentului ATOS sunt aplicabile. Sunteţi de acord să nu furnizaţi sprijin sau resurse materiale (sau să ascundeţi ori să mascaţi natura, locaţia, sursa sau deţinătorul dreptului de proprietate asupra sprijinului sau resurselor materiale) către nicio organizaţie desemnată de Guvernul Statelor Unite ca fiind o organizaţie străină teroristă, conform Secţiunii 219 din Legea privind Imigrarea şi Naţionalitatea (Immigration and Nationality Act). Luaţi la cunoştinţă şi acceptaţi faptul că Yahoo NU vă permite în prezent să accesaţi serviciul 911 sau alte servicii de urgenţă similare (nici 911 tradiţional, E911, nici acces similar la serviciile de urgenţă). Este necesar să aveţi întotdeauna mijloace alternative de a accesa serviciul 911 sau servicii de urgenţă similare. Este necesar să aveţi întotdeauna mijloace alternative de a accesa serviciul 911 sau servicii de urgenţă similare. Vă rugăm să informaţi şi alte persoane care folosesc Yahoo Messenger sau Yahoo Mail şi dispozitivele utilizate pentru a accesa Yahoo Messenger sau Yahoo Mail că trebuie să apeleze aceste numere folosind o linie de telefonie fixă sau un telefon mobil. Yahoo Messenger şi Yahoo Mail nu sunt concepute pentru a înlocui serviciul dumneavoastră telefonic principal, cum ar fi o linie telefonică fixă sau telefonul mobil. Puteţi consulta versiunea cea mai curentă a prezentului ATOS, a TOS şi a Politicii de confidenţialitate în orice moment, la legăturile de mai jos. De asemenea, puteţi contacta departamentul Asistenţă Clienţi accesând linkul furnizat.

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/. For Yahoo En Español ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/us/yahoo/utos/en-us/. For Yahoo En Español TOS: https://info.yahoo.com/legal/e1/yahoo/utos/es-us.

C. Politica de Confidenţialitate: https://info.yahoo.com/privacy/us/yahoo/. For Yahoo En Español Politica de Confidenţialitate: https://info.yahoo.com/privacy/espanol/yahoo/.

D. Asistenţă Clienţi: Customer Care For Yahoo en Español Customer Care: espanol-abuse@yahoo-inc.com .

b. Canada: În cazul în care contul şi serviciul Yahoo Mail vă sunt oferite de Yahoo Canada, 207 Queen's Quay West, Suite 801, Toronto, ON, M5J 1A7, atunci aţi încheiat contractul cu Yahoo Canada şi Yahoo Canada vă furnizează Serviciile, iar legile Canadei guvernează interpretarea prezentului ATOS, inclusiv încălcarea acestuia, indiferent de principiile privind conflictul de legi, dar se aplică şi în cazul oricăror altor pretenţii, inclusiv pretenţiile privitoare la legislaţia privind protecţia consumatorilor, legislaţia privind concurenţa neloială şi faptele ilicite. Dumneavoastră şi Yahoo Canada consimţiţi în mod irevocabil că orice litigiu rezultat din ori legat de prezentul ATOS sau decurgând din ori în legătură cu relaţia dintre dumneavoastră şi Yahoo, indiferent de natura pretenţiei, va fi de competenţa materială şi teritorială exclusivă a instanţelor din provincia Ontario, Canada. Puteţi consulta versiunea cea mai curentă a prezentului ATOS, a TOS şi a Politicii de confidenţialitate în orice moment, la legăturile de mai jos. De asemenea, puteţi contacta departamentul Asistenţă Clienţi accesând linkul furnizat.

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/ca/yahoo/utos/terms .

C. Politica de Confidenţialitate: https://info.yahoo.com/privacy/ca/yahoo/.

D. Asistenţă Clienţi: http://help.yahoo.com/l/ca/yahoo/helpcentral/.

c. Brazilia: În cazul în care contul şi serviciul Yahoo Mail vă sunt oferite de Yahoo Brasil Internet Ltda., R. Fidencio Ramos, 195 - 12o andar, Sao Paulo, 04551-010, Brazilia, atunci aţi încheiat contractul cu Yahoo Brazilia şi Yahoo Brazilia vă furnizează Serviciile, iar legile Republicii Federative a Braziliei guvernează nu numai interpretarea prezentului ATOS, aplicându-se în cazul pretenţiilor privind încălcarea acestuia, indiferent de principiile privind conflictul de legi, dar se aplică şi în cazul oricăror altor pretenţii, inclusiv pretenţiile privitoare la legislaţia privind protecţia consumatorilor, legislaţia privind concurenţa neloială şi delictele. Dumneavoastră şi Yahoo Brazilia consimţiţi în mod irevocabil că orice litigiu rezultat din ori legat de prezentul ATOS sau decurgând din ori în legătură cu relaţia dintre dumneavoastră şi Yahoo, indiferent de natura pretenţiei, va fi de competenţa materială şi teritorială exclusivă a instanţelor din Republica Federativă a Braziliei. Pentru utilizatorii Yahoo Brazilia limitarea drepturilor utilizatorilor, limitările de răspundere şi valabilitatea prezentului ATOS se vor aplica în limita permisă de legea braziliană. Yahoo Brazilia îşi rezervă dreptul de a soluţiona eventualele conflicte sau contradicţii exclusiv în conformitate cu prevederile UTOS şi a legislaţiei din Brazilia. Yahoo Brazilia îşi rezervă dreptul de a soluţiona eventualele conflicte sau contradicţii exclusiv în conformitate cu prevederile UTOS şi a legislaţiei din Brazilia. Puteţi consulta versiunea cea mai curentă a prezentului ATOS, a TOS şi a Politicii de confidenţialitate în orice moment, la legăturile de mai jos. De asemenea, puteţi contacta departamentul Asistenţă Clienţi accesând linkul furnizat.

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/br/yahoo/utos/terms/ /

C. Politica de Confidenţialitate: https://info.yahoo.com/privacy/br/yahoo/.

D. Asistenţă Clienţi: http://help.yahoo.com/l/br/yahoo/helpcentral/.

d. Argentina: În cazul în care contul şi serviciul Yahoo Mail vă sunt oferite de Yahoo de Argentina SRL, Av. Congreso 1685 - 2do.Piso, Cdad, Aut. de Buenos Aires, C1428BUC, Argentina, atunci aţi încheiat contractul cu Yahoo de Argentina şi Yahoo Argentina vă furnizează Serviciile, iar legile Republicii Argentina guvernează nu numai interpretarea prezentului ATOS, aplicându-se în cazul pretenţiilor privind încălcarea acestuia, indiferent de principiile privind conflictul de legi, dar se aplică şi în cazul oricăror altor pretenţii, inclusiv pretenţiile privitoare la legislaţia privind protecţia consumatorilor, legislaţia privind concurenţa neloială şi faptele ilicite. Dumneavoastră şi Yahoo Argentina consimţiţi în mod irevocabil că orice litigiu rezultat din ori legat de prezentul ATOS sau decurgând din ori în legătură cu relaţia dintre dumneavoastră şi Yahoo, indiferent de natura pretenţiei, va fi de competenţa materială şi teritorială exclusivă a instanţelor din Republica Argentina. Puteţi consulta versiunea cea mai curentă a prezentului ATOS, a TOS şi a Politicii de confidenţialitate în orice moment, la legăturile de mai jos. De asemenea, puteţi contacta departamentul Asistenţă Clienţi accesând linkul furnizat.

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/ar/yahoo/utos/terms/ .

C. Politica de Confidenţialitate: https://info.yahoo.com/privacy/ar/yahoo/.

D. Asistenţă Clienţi: ar-abuse@yahoo-inc.com

e. Mexic: În cazul în care contul şi serviciul Yahoo Mail vă sunt oferite de Yahoo Mexico S.A. de C.V., Av Paseo de las Palmas 330, Piso 2, Lomas de Chapultepec, Mexico City, 11000, atunci aţi încheiat contractul cu Yahoo Mexic şi Yahoo Mexic vă furnizează Serviciile, iar legile Statelor Unite Mexicane guvernează nu numai interpretarea prezentului ATOS, aplicându-se în cazul pretenţiilor privind încălcarea acestuia, indiferent de principiile privind conflictul de legi, dar se aplică şi în cazul oricăror altor pretenţii, inclusiv pretenţiile privitoare la legislaţia privind protecţia consumatorilor, legislaţia privind concurenţa neloială şi faptele ilicite. Dumneavoastră şi Yahoo Mexico consimţiţi în mod irevocabil că orice litigiu rezultat din ori legat de prezentul ATOS sau decurgând din ori în legătură cu relaţia dintre dumneavoastră şi Yahoo, indiferent de natura pretenţiei, va fi de competenţa materială şi teritorială exclusivă a instanţelor din Statele Unite Mexicane. Puteţi consulta versiunea cea mai curentă a prezentului ATOS, a TOS şi a Politicii de confidenţialitate în orice moment, la legăturile de mai jos. De asemenea, puteţi contacta departamentul Asistenţă Clienţi accesând linkul furnizat.

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/mx/yahoo/utos/terms/.

C. Politica de Confidenţialitate: https://info.yahoo.com/privacy/mx/yahoo/.

D. Asistenţă Clienţi: mx-abuse@yahoo-inc.com .

f. Venezuela, Columbia, Peru şi Chile: În cazul în care contul şi serviciul Yahoo Mail vă sunt oferite de Yahoo Hispanic Americas, LLC, One Alhambra Plaza, 8th Floor, Coral Gables, FL 33134, S.U.A., atunci aţi încheiat contractul cu Yahoo Hispanic Americas şi Yahoo Hispanic Americas vă furnizează Serviciile, iar legile Statului Florida guvernează nu numai interpretarea prezentului ATOS, aplicându-se în cazul pretenţiilor privind încălcarea acestuia, indiferent de principiile privind conflictul de legi, dar se aplică şi în cazul oricăror altor pretenţii, inclusiv pretenţiile privitoare la legislaţia privind protecţia consumatorilor, legislaţia privind concurenţa neloială şi faptele ilicite. Dumneavoastră şi Yahoo Hispanic Americas consimţiţi în mod irevocabil că orice litigiu rezultat din ori legat de prezentul ATOS sau decurgând din ori în legătură cu relaţia dintre dumneavoastră şi Yahoo, indiferent de natura pretenţiei, va fi de competenţa materială şi teritorială exclusivă a instanţelor din Districtul Miami-Dade. Yahoo Venezuela: Puteţi consulta versiunea cea mai curentă a prezentului ATOS, a TOS şi a Politicii de confidenţialitate în orice moment, la legăturile de mai jos. De asemenea, puteţi contacta departamentul Asistenţă Clienţi accesând linkul furnizat.

Yahoo Venezuela: Puteţi consulta versiunea cea mai curentă a prezentului ATOS, a TOS şi a Politicii de confidenţialitate în orice moment, la legăturile de mai jos. De asemenea, puteţi contacta departamentul Asistenţă Clienţi accesând linkul furnizat.

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/ve/yahoo/utos/terms.

C. Politica de Confidenţialitate: https://info.yahoo.com/privacy/ve/yahoo/.

D. Asistenţă Clienţi: espanol-abuse@yahoo-inc.com .

Yahoo Columbia: Puteţi consulta versiunea cea mai curentă a prezentului ATOS, a TOS şi a Politicii de confidenţialitate în orice moment, la legăturile de mai jos. De asemenea, puteţi contacta departamentul Asistenţă Clienţi accesând linkul furnizat.

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/co/yahoo/utos/terms/.

C. Politica de Confidenţialitate: https://info.yahoo.com/privacy/co/yahoo/.

D. Asistenţă Clienţi: espanol-abuse@yahoo-inc.com .

Yahoo Peru: Puteţi consulta versiunea cea mai curentă a prezentului ATOS, a TOS şi a Politicii de confidenţialitate în orice moment, la legăturile de mai jos. De asemenea, puteţi contacta departamentul Asistenţă Clienţi accesând linkul furnizat.

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/pe/yahoo/utos/terms/.

C. Politica de Confidenţialitate: https://info.yahoo.com/privacy/pe/yahoo/.

D. Asistenţă Clienţi: espanol-abuse@yahoo-inc.com .

Yahoo Chile: Puteţi consulta oricând cea mai recentă versiune a prezentei Licenţe, a ATOS, a TOS şi a Politicii de Confidenţialitate accesând linkurile de mai jos. De asemenea, puteţi contacta departamentul Asistenţă Clienţi accesând linkul furnizat.

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/cl/yahoo/utos/terms/.

C. Politica de Confidenţialitate: https://info.yahoo.com/privacy/cl/yahoo/.

D. Asistenţă Clienţi: espanol-abuse@yahoo-inc.com .

REGIUN:

Europa.

g. Marea Britanie: În cazul în care contul şi serviciul Yahoo Mail vă sunt oferite de Yahoo UK Ltd, 125 Shaftesbury Avenue, Londra WC2H 8AD, Marea Britanie atunci aţi încheiat contractul cu Yahoo UK Ltd. şi Yahoo UK Ltd. vă oferă serviciile, iar legile din Marea Britanie şi Ţara Galilor guvernează prezentul ATOS şi orice obligaţii non-contractuale ce rezultă din acesta. Dvs. şi Yahoo UK Ltd. conveniţi în mod irevocabil cu privire la jurisdicţia exclusivă şi la instanţele din Marea Britanie pentru orice dispută ce rezultă din sau în legătură cu prezentul ATOS, orice obligaţie non-contractuală ce rezultă din sau în legătură cu prezentul ATOS sau orice pretenţie sau dispută ce rezultă din sau în legătură cu relaţia dintre dvs. şi Yahoo UK Limited, indiferent de tipul de pretenţie. Dacă actualizaţi contul dvs. de email Yahoo UK Mail şi treceţi la Yahoo Mail Plus, acest serviciu vă este oferit de societatea Yahoo Netherlands BV conform unui set de prevederi denumite Termeni şi Condiţii Suplimentare pentru serviciile Mail Plus url=https://info.yahoo.com/legal/uk/yahoo/mail/plus.html] https://info.yahoo.com/legal/uk/yahoo/mail/plus.html[/url] Yahoo iar prevederile prezentului ATOS vor fi cuprinse în acele prevederi şi se vor aplica între dvs. şi Yahoo Netherlands BV cu privire la serviciile respective.

În cele din urmă, următoarele prevederi suplimentare se aplică în cazul dvs.: nici o prevedere din prezentul ATOS sau TOS nu exclude și nu limitează răspunderea legală a nici uneia dintre părți pentru înșelăciune, fraudă, deces sau rănire cauzată din neglijență sau orice încălcare a unei obligații, prevăzută în secțiunea 12 din Legea privind Vânzarea Bunurilor publicată în anul 1979 sau Secțiunea 2 din Legea privind furnizarea de bunuri și servicii publicată în anul 1982, sau orice altă răspundere care nu poate fi exclusă sau limitată prin legislația aplicabilă, nici în legătură cu vreo amendă statutară sau de reglementare aplicată.

Puteţi consulta versiunea cea mai curentă a prezentului ATOS, a TOS şi a Politicii de confidenţialitate în orice moment, la legăturile de mai jos. De asemenea, puteţi contacta departamentul Asistenţă Clienţi accesând linkul furnizat.

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/uk/yahoo/utos/terms.

C. Politica de Confidenţialitate: https://info.yahoo.com/privacy/uk/yahoo/.

D. Asistenţă Clienţi: http://help.yahoo.com/l/uk/yahoo/abuse/issues/abuse-01.html.

h. Italia: În cazul în care contul şi serviciul Yahoo Mail vă sunt oferite de Yahoo Italia S.r.l., via Spadolini 7, 20141 Milano, cod fiscal şi nr. de TVA 13122290151, atunci aţi încheiat contractul cu Yahoo Italia şi Yahoo Italia vă furnizează Serviciile, iar legile Italiei guvernează nu numai interpretarea prezentului ATOS, aplicându-se în cazul pretenţiilor privind încălcarea acestuia, indiferent de principiile privind conflictul de legi, dar se aplică şi în cazul oricăror altor pretenţii, inclusiv pretenţiile privitoare la legislaţia privind protecţia consumatorilor, legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal, legislaţia privind concurenţa neloială şi faptele ilicite. Dumneavoastră şi Yahoo Italia consimţiţi în mod irevocabil că orice litigiu rezultat din ori legat de prezentul ATOS sau decurgând din ori în legătură cu relaţia dintre dumneavoastră şi Yahoo, indiferent de natura pretenţiei, va fi de competenţa materială şi teritorială exclusivă a instanţelor din Milano, Italia. Alegerea jurisdicţiei şi a locaţiei nu prejudiciază regulile obligatorii diferite stabilite în Regulamentul CE 44/2001 privind contractele companie către consumatori. Puteţi consulta versiunea cea mai curentă a prezentului ATOS, a TOS şi a Politicii de confidenţialitate în orice moment, la legăturile de mai jos. De asemenea, puteţi contacta departamentul Asistenţă Clienţi accesând linkul furnizat.

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/it/yahoo/utos/terms.

C. Politica de Confidenţialitate: https://info.yahoo.com/privacy/it/yahoo/.

D. Asistenţă Clienţi: http://help.yahoo.com/l/it/yahoo/abuse/.

Puteţi contacta oricând Yahoo Italia trimiţând un e-mail la adresa de mai sus.

i. Germania: În cazul în care contul şi serviciul Yahoo Mail vă sunt oferite de Yahoo Germania, atunci aţi încheiat contractul cu Yahoo Germania şi Yahoo Germania vă furnizează Serviciile. În acest caz, relaţiile contractuale şi non-contractuale dintre părţi cu privire la utilizarea Serviciilor sunt supuse exclusiv legislaţiei germane. Dvs. conveniţi în mod irevocabil cu privire la jurisdicţia exclusivă şi la instanţele din München, Germania pentru orice dispute ce rezultă din sau în legătură cu prezentul ATOS, precum şi din sau în legătură cu relaţia dintre dvs. şi Yahoo, indiferent de tipul de pretenţie, în cazul în care nu sunteţi domiciliat pe teritoriul german sau v-aţi mutat domiciliul în afara teritoriului german, după ce aţi acceptat prezentul ATOS. Dacă actualizaţi contul dvs. de email german Yahoo Mail şi treceţi la Yahoo Mail Plus, serviciul vă este oferit conform unui set de prevederi denumite Termeni şi Condiţii Suplimentare pentru servicii disponibil la https://info.yahoo.com/legal/de/yahoo/mail/mailplus/mailplus_atos_new.html: prevederile prezentului ATOS vor fi cuprinse în acele prevederi şi vor fi aplicabile cu privire la respectivul serviciu. Puteţi consulta versiunea cea mai curentă a prezentului ATOS, a TOS şi a Politicii de confidenţialitate în orice moment, la legăturile de mai jos. De asemenea, puteţi contacta departamentul Asistenţă Clienţi accesând linkul furnizat.

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/de/yahoo/utos/terms/.

C. Politica de Confidenţialitate: https://info.yahoo.com/privacy/de/yahoo/.

D. Asistenţă Clienţi: http://help.yahoo.com/l/de/yahoo/abuse/help001.html.

j. Franţa: În cazul în care contul şi serviciul Yahoo Mail vă sunt oferite de Yahoo France Holdings SAS (RCS Paris 452 798 275), 17-19 rue Guillaume Tell 75017 Paris, atunci aţi încheiat contractul cu Yahoo France Holdings şi YahooFrance Holdings vă oferă Serviciile, iar legile din Franţa guvernează nu numai interpretarea prezentului ATOS, aplicându-se în cazul pretenţiilor privind încălcarea acestuia, indiferent de principiile privind conflictul de legi, dar se aplică şi în cazul oricăror altor pretenţii, inclusiv pretenţiile privitoare la legislaţia privind protecţia consumatorilor, legislaţia privind concurenţa neloială şi faptele ilicite. Dacă actualizaţi contul dvs. de email francez Yahoo Mail şi treceţi la Yahoo Mail Plus, acest serviciu vă este oferit de compania Yahoo Netherlands BV, companie constituită conform legislaţiei din Olanda, având codul de înregistrare fiscală 34141161, cu sediul oficial în Zuideinde 136, 1541 CG Koog aan de Zaan, Olanda, conform unui set de prevederi denumite Termeni și Condiţii Suplimentare pentru serviciile Mail Plus disponibile pe linkul https://info.yahoo.com/legal/fr/yahoo/mail/mailtos/mailplus.html Yahoo: prevederile prezentului ATOS vor fi cuprinse în acele prevederi şi vor fi aplicabile între dvs. şi Yahoo Netherlands BV cu privire la respectivele servicii. Puteţi consulta versiunea cea mai curentă a prezentului ATOS, a TOS şi a Politicii de confidenţialitate în orice moment, la legăturile de mai jos. De asemenea, puteţi contacta departamentul Asistenţă Clienţi accesând linkul furnizat.

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/fr/yahoo/utos/terms/.

C. Politica de Confidenţialitate: https://info.yahoo.com/privacy/fr/yahoo/.

D. Asistenţă Clienţi: http://help.yahoo.com/l/fr/yahoo/abuse/.

k. Spania: În cazul în care contul şi serviciul Yahoo Mail vă sunt oferite de Yahoo Iberia S.L.U., Calle María de Molina, 40 28006 Madrid, Spania, atunci aţi încheiat contractul cu Yahoo Iberia şi Yahoo Iberia vă furnizează Serviciile, iar legile Spaniei guvernează nu numai interpretarea prezentului ATOS, aplicându-se în cazul pretenţiilor privind încălcarea acestuia, indiferent de principiile privind conflictul de legi, dar se aplică şi în cazul oricăror altor pretenţii, inclusiv pretenţiile privitoare la legislaţia privind protecţia consumatorilor, legislaţia privind concurenţa neloială şi faptele ilicite. Dumneavoastră şi Yahoo Iberia consimţiţi în mod irevocabil că orice litigiu rezultat din ori legat de prezentul ATOS sau decurgând din ori în legătură cu relaţia dintre dumneavoastră şi Yahoo, indiferent de natura pretenţiei, va fi de competenţa materială şi teritorială exclusivă a instanţelor din Spania (şi a instanţelor din oraşul Madrid). Puteţi consulta versiunea cea mai curentă a prezentului ATOS, a TOS şi a Politicii de confidenţialitate în orice moment, la legăturile de mai jos. De asemenea, puteţi contacta departamentul Asistenţă Clienţi accesând linkul furnizat.

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/es/yahoo/utos/terms/.

C. Politica de Confidenţialitate: https://info.yahoo.com/privacy/es/yahoo/.

D. Asistenţă Clienţi: http://help.yahoo.com/l/es/yahoo/helpcentral/.

l. Irlanda, Danemarca, Finlanda, Norvegia, România, Olanda, Suedia, Turcia, Rusia, Polonia, Belgia, Republica Cehă, Ungaria, Portugalia, Austria, Bulgaria, Croaţia, Estonia, Letonia, Lituania, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ucraina şi Grecia În cazul în care contul şi serviciul Yahoo Mail vă sunt oferite de Yahoo EMEA Limited, Block P, Eastpoint Business Park, Clontarf, Dublin, 3 Irlanda, atunci aţi încheiat contractul pentru furnizarea Serviciilor cu Yahoo EMEA Limited, iar legile Irlandei guvernează prezentul ATOS şi orice obligaţii extra-contractuale decurgând din acesta. Dumneavoastră şi Yahoo EMEA Limited consimţiţi în mod irevocabil că orice litigiu rezultat din ori legat de prezentul ATOS, orice obligaţii extra-contractuale decurgând din ori legate de prezentul ATOS sau orice pretenţii sau litigii decurgând din ori în legătură cu relaţia dintre dumneavoastră şi Yahoo EMEA Limited, indiferent de natura pretenţiei, va fi de competenţa materială şi teritorială exclusivă a instanţelor irlandeze.

Puteţi consulta versiunea cea mai curentă a prezentului ATOS, a TOS şi a Politicii de confidenţialitate în orice moment, la legăturile de mai jos.

Irlanda:

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/ie/yahoo/utos/terms.

C. Politica de Confidenţialitate: https://info.yahoo.com/privacy/ie/yahoo/.

Danemarca:

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/dk/yahoo/utos/terms/.

C. Politica de Confidenţialitate: https://info.yahoo.com/privacy/dk/yahoo/.

Finlanda:

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/fi/yahoo/utos/terms/.

C. Politica de Confidenţialitate: https://info.yahoo.com/privacy/fi/yahoo/.

Norvegia:

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/no/yahoo/utos/terms/.

C. Politica de Confidenţialitate: https://info.yahoo.com/privacy/no/yahoo/.

România:

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/ro/yahoo/utos/terms.

C. Politica de Confidenţialitate: https://info.yahoo.com/privacy/ro/yahoo/.

Olanda:

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/nl/yahoo/utos/terms/.

C. Politica de Confidenţialitate: https://info.yahoo.com/privacy/nl/yahoo/.

Suedia:

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/se/yahoo/utos/terms/.

C. Politica de Confidenţialitate: https://info.yahoo.com/privacy/se/yahoo/.

Turcia:

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/tr/yahoo/utos/terms/.

C. Politica de Confidenţialitate: https://info.yahoo.com/privacy/tr/yahoo/.

Rusia:

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/ru/yahoo/utos/terms/.

C. Politica de Confidenţialitate: https://info.yahoo.com/privacy/ru/yahoo/.

Grecia:

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/gr/yahoo/utos/terms/.

C. Politica de Confidenţialitate: https://info.yahoo.com/privacy/gr/yahoo/.

Polonia:

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/pl/yahoo/utos/terms/.

C. Politica de Confidenţialitate: https://info.yahoo.com/privacy/pl/yahoo/.

Belgia:

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/be/yahoo/utos/terms.

C. Politica de Confidenţialitate: https://info.yahoo.com/privacy/be/yahoo/.

Republica Cehă:

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/cz/yahoo/utos/terms/.

C. Politica de Confidenţialitate: https://info.yahoo.com/privacy/cz/yahoo/.

Ungaria:

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/hu/yahoo/utos/terms.

C. Politica de Confidenţialitate: https://info.yahoo.com/privacy/hu/yahoo/.

Portugalia:

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/pt/yahoo/utos/terms.

C. Politica de Confidenţialitate: https://info.yahoo.com/privacy/pt/yahoo/.

Austria:

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/at/yahoo/utos/terms/.

C. Politica de Confidenţialitate: https://info.yahoo.com/privacy/at/yahoo/.

Bulgaria:

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/bg/yahoo/utos/terms.

C. Politica de Confidenţialitate: https://info.yahoo.com/privacy/bg/yahoo/.

Croaţia:

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/hr/yahoo/utos/terms/.

C. Politica de Confidenţialitate: https://info.yahoo.com/privacy/hr/yahoo/.

Estonia:

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/ee/yahoo/utos/terms/.

C. Politica de Confidenţialitate: https://info.yahoo.com/privacy/ee/yahoo/.

Letonia:

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/lv/yahoo/utos/terms.

C. Politica de Confidenţialitate: https://info.yahoo.com/privacy/lv/yahoo/.

Lituania:

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/lt/yahoo/utos/terms/.

C. Politica de Confidenţialitate: https://info.yahoo.com/privacy/lt/yahoo/.

Serbia:

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/rs/yahoo/utos/terms/.

C. Politica de Confidenţialitate: https://info.yahoo.com/privacy/sr/yahoo/.

Slovacia:

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/sk/yahoo/utos/terms.

C. Politica de Confidenţialitate: https://info.yahoo.com/privacy/sk/yahoo/.

Slovenia:

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/si/yahoo/utos/terms/.

C. Politica de Confidenţialitate: https://info.yahoo.com/privacy/si/yahoo/.

Ucraina:

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/ua/yahoo/utos/terms.

C. Politica de Confidenţialitate: https://info.yahoo.com/privacy/ua/yahoo/.

REGIUN:

Asia Pacific.

m. Hong Kong: În cazul în care contul şi serviciul Yahoo Mail vă sunt oferite de Yahoo Hong Kong Limited, 27/F Sunning Plaza, 10 Hysan Avenue, Causeway Bay, Hong Kong, atunci aţi încheiat contractul cu Yahoo Hong Kong şi Yahoo Hong Kong vă furnizează Serviciile, iar legile din Hong Kong guvernează nu numai interpretarea prezentului ATOS, aplicându-se în cazul pretenţiilor privind încălcarea acestuia, indiferent de principiile privind conflictul de legi, dar se aplică şi în cazul oricăror altor pretenţii, inclusiv pretenţiile privitoare la legislaţia privind protecţia consumatorilor, legislaţia privind concurenţa neloială şi faptele ilicite. Dumneavoastră şi Yahoo Hong Kong consimţiţi în mod irevocabil că orice litigiu rezultat din ori legat de prezentul ATOS sau decurgând din ori în legătură cu relaţia dintre dumneavoastră şi Yahoo, indiferent de natura pretenţiei, va fi de competenţa materială şi teritorială exclusivă a instanţelor din Hong Kong. În cele din urmă, următoarele prevederi suplimentare se aplică în cazul dvs.:

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/hk/yahoo/utos/terms/.

C. Politica de Confidenţialitate: https://info.yahoo.com/privacy/hk/yahoo.

D. Asistenţă Clienţi: http://help.cc.hk.yahoo.com/.

E. Este posibil ca anumite funcţii să nu fie disponibile utilizatorilor din HK, inclusiv funcţia calculator-către-telefon (PC-to-phone) şi alte modalităţi de apelare prin Internet.

n. Singapore, Indonezia, Malaezia, Filipine, Thailanda şi Vietnam: În cazul în care contul şi serviciul Yahoo Mail vă sunt oferite de Yahoo Asia Pacific Pte. Ltd.. (60 Anson Road, #13-01 Mapletree Anson, Singapore 079914), atunci aţi încheiat contractul cu Yahoo Asia Pacific Pte. Ltd. şi Yahoo Asia Pacific Pte. Ltd. vă furnizează Serviciile, iar legile din Singapore guvernează nu numai interpretarea prezentului ATOS, aplicându-se în cazul pretenţiilor privind încălcarea acestuia, indiferent de principiile privind conflictul de legi, dar se aplică şi în cazul oricăror altor pretenţii, inclusiv pretenţiile privitoare la legislaţia privind protecţia consumatorilor, legislaţia privind concurenţa neloială şi faptele ilicite. Dumneavoastră şi Yahoo Asia Pacific Pte. Ltd. consimţiţi în mod irevocabil că orice litigiu rezultat din ori legat de prezentul ATOS sau decurgând din ori în legătură cu relaţia dintre dumneavoastră şi Yahoo, indiferent de natura pretenţiei, va fi de competenţa materială şi teritorială exclusivă a instanţelor din Singapore. În cele din urmă, următoarele prevederi suplimentare se aplică în cazul dvs.:

A. ATOS :

• Singapore: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

• Indonezia : https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

• Malaezia : https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

• Filipine: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

• Thailanda : https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

• Vietnam : https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS :

• Singapore: https://info.yahoo.com/legal/sg/yahoo/utos/terms/.

• Indonezia : https://info.yahoo.com/legal/id/yahoo/utos/terms.

• Malaezia : https://info.yahoo.com/legal/my/yahoo/utos/terms/.

• Filipine: https://info.yahoo.com/legal/ph/yahoo/utos/terms/.

• Thailanda : https://info.yahoo.com/legal/th/yahoo/utos/terms.

• Vietnam : https://info.yahoo.com/legal/vn/yahoo/utos/terms/.

C. Politica de Confidenţialitate:

• Singapore: https://info.yahoo.com/privacy/sg/yahoo/.

• Indonezia : https://info.yahoo.com/privacy/id/yahoo/.

• Malaezia : https://info.yahoo.com/privacy/my/yahoo/.

• Filipine: https://info.yahoo.com/privacy/ph/yahoo/.

• Thailanda : https://info.yahoo.com/privacy/th/yahoo.

• Vietnam : https://info.yahoo.com/privacy/vn/yahoo/.

D. Asistenţă Clienţi:

• Singapore: http://help.yahoo.com/l/sg/yahoo/mail/abuse.html.

• Indonezia: http://help.yahoo.com/l/id/yahoo/mail/yahoomail/abuse.html.

• Malaezia: http://help.yahoo.com/l/mye/yahoo/mail/yahoomail/abuse-01.html.

• Filipine: http://help.yahoo.com/l/ph/yahoo/mail/yahoomail/abuse.html.

• Thailanda : http://help.yahoo.com/l/th/yahoo/mail/abuse.html.

• Vietnam: http://help.yahoo.com/l/vn/yahoo/mail/yahoomail/abuse.html.

o. Australia: În cazul în care contul şi serviciul Yahoo Mail vă sunt oferite de Yahoo 7 Pty Limited, Levels 2 & 3, Pier 8/9, 23 Hickson Road, Millers Point NSW 2000, atunci aţi încheiat contractul cu Yahoo 7 şi Yahoo 7 vă furnizează Serviciile, iar legile din Noul Wales de Sud (New South Wales) guvernează nu numai interpretarea prezentului ATOS, aplicându-se în cazul pretenţiilor privind încălcarea acestuia, indiferent de principiile privind conflictul de legi, dar se aplică şi în cazul oricăror altor pretenţii, inclusiv pretenţiile privitoare la legislaţia privind protecţia consumatorilor, legislaţia privind concurenţa neloială şi faptele ilicite. Dumneavoastră şi Yahoo 7 consimţiţi în mod irevocabil că orice litigiu rezultat din ori legat de prezentul ATOS sau decurgând din ori în legătură cu relaţia dintre dumneavoastră şi Yahoo, indiferent de natura pretenţiei, va fi de competenţa materială şi teritorială exclusivă a instanţelor din Noul Wales de Sud. Următoarele prevederi suplimentare se aplică în cazul dumneavoastră, la linkurile de mai jos. De asemenea, puteţi contacta departamentul Asistenţă Clienţi accesând linkul furnizat.

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/au/yahoo/utos/terms/.

C. Politica de Confidenţialitate: https://info.yahoo.com/privacy/au/yahoo.

D. Asistenţă Clienţi: http://help.yahoo.com/l/au/yahoo7/abuse/general.html.

p. Noua Zeelandă: În cazul în care contul şi serviciul Yahoo Mail vă sunt oferite de Yahoo New Zealand Limited, 2 Ruskin Street Parnell Auckland, Noua Zeelandă, atunci aţi încheiat contractul cu Yahoo New Zeeland şi Yahoo New Zeeland vă furnizează Serviciile, iar legile Noii Zeelande guvernează nu numai interpretarea prezentului ATOS, aplicându-se în cazul pretenţiilor privind încălcarea acestuia, indiferent de principiile privind conflictul de legi, dar se aplică şi în cazul oricăror altor pretenţii, inclusiv pretenţiile privitoare la legislaţia privind protecţia consumatorilor, legislaţia privind concurenţa neloială şi faptele ilicite. Dumneavoastră şi Yahoo New Zealand consimţiţi în mod irevocabil că orice litigiu rezultat din ori legat de prezentul ATOS sau decurgând din ori în legătură cu relaţia dintre dumneavoastră şi Yahoo, indiferent de natura pretenţiei, va fi de competenţa materială şi teritorială exclusivă a instanţelor din Auckland.

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/nz/yahoo/utos/terms/.

C. Politica de Confidenţialitate: https://info.yahoo.com/privacy/nz/yahoo.

D. Asistenţă Clienţi: http://help.yahoo.com/l/au/yahoo7/abuse/general.html.

q. Taiwan: În cazul în care contul şi serviciul Yahoo Mail vă sunt oferite de Yahoo Taiwan, atunci aţi încheiat contractul cu Yahoo Taiwan şi Yahoo Taiwan vă furnizează Serviciile, iar legile din Taiwan guvernează nu numai interpretarea prezentului ATOS, aplicându-se în cazul pretenţiilor privind încălcarea acestuia, indiferent de principiile privind conflictul de legi, dar se aplică şi în cazul oricăror altor pretenţii, inclusiv pretenţiile privitoare la legislaţia privind protecţia consumatorilor, legislaţia privind concurenţa neloială şi faptele ilicite. Dumneavoastră şi Yahoo Taiwan consimţiţi în mod irevocabil că orice litigiu rezultat din ori legat de prezentul ATOS sau decurgând din ori în legătură cu relaţia dintre dumneavoastră şi Yahoo, indiferent de natura pretenţiei, va fi de competenţa materială şi teritorială exclusivă a instanţelor din Taipei, Taiwan, R.O.C. Următoarele prevederi suplimentare se aplică în cazul dumneavoastră:

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/tw/yahoo/utos/terms/.

C. Politica de Confidenţialitate: https://info.yahoo.com/privacy/tw/yahoo.

D. Asistenţă Clienţi: http://tw.help.cc.yahoo.com/.

r. India: În cazul în care contul şi serviciul Yahoo Mail vă sunt oferite de Yahoo India Private Limited, Unit No. 1261, 6th floor, Building No.12, Solitaire Corporate Park, No. 167, Guru Hargovindji Marg, (Andheri-Ghatkopar Link Road), Andheri (East), Mumbai - 400 093, India, atunci aţi încheiat contractul cu Yahoo India şi Yahoo India vă furnizează Serviciile, iar legile Indiei guvernează prezentul ATOS şi Licenţa, indiferent de principiile privind conflictul de legi. Dumneavoastră şi Yahoo India consimţiţi în mod irevocabil că orice litigiu rezultat din ori legat de prezentul ATOS sau decurgând din ori în legătură cu relaţia dintre dumneavoastră şi Yahoo, indiferent de natura pretenţiei, va fi de competenţa materială şi teritorială exclusivă a instanţelor din Mumbai. În cele din urmă, următoarele prevederi suplimentare se aplică în cazul dvs.:

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/in/yahoo/utos/terms/.

C. Politica de Confidenţialitate: https://info.yahoo.com/privacy/in/yahoo.

D. Asistenţă Clienţi: http://help.yahoo.com/l/in/yahoo/helpcentral/.

E. Este posibil ca anumite funcţii să nu fie disponibile utilizatorilor din IN, inclusiv funcţiile calculator-către-calculator (PC-to-PC), calculator-către-telefon (PC-to-hone) şi alte modalităţi de apelare prin Internet.

REGIUN:

Orientul Mijociu si Africa de Nord.

s. Seviciile Yahoo Maktoob şi Israel. În cazul în care contul şi serviciul Yahoo Mail vă sunt oferite de Yahoo! Inc., 701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089, atunci aţi încheiat contractul cu Yahoo! Inc. şi Yahoo! Inc. vă furnizează Serviciile, iar legea Statului California guvernează interpretarea prezentului ATOS şi se aplică în cazul oricăror pretenţii legate de acesta, indiferent de principiile privind conflictul de legi. Dumneavoastră şi Yahoo! Inc. consimţiţi în mod irevocabil că orice litigiu rezultat din ori legat de prezentul ATOS sau decurgând din ori în legătură cu relaţia dintre dumneavoastră şi Yahoo, indiferent de natura pretenţiei, va fi de competenţa materială şi teritorială exclusivă a instanţelor din Districtul Santa Clara, California sau a instanţelor federale din Districtul Nordic al Californiei, SUA. Întregul Software furnizat către Guvernul Statelor Unite conform solicitărilor emise pe data de 1 decembrie 1995 sau ulterior, este furnizat cu drepturile şi restricţiile comerciale descrise în prezentul act, dacă este cazul. Dacă Serviciile şi documentaţia aferentă sunt furnizate către Guvernul Statelor Unite sau sunt achiziţionate de acesta sau în numele său, dacă este cazul, atunci Serviciile sunt considerate a fi „software comercial”, în sensul în care acest termen este utilizat în sistemul de Reglementare a Achiziţiilor Federale (Federal Acquisition Regulation system). Drepturile Statelor Unite nu vor depăşi drepturile minime stipulate în FAR 52.227-19 pentru „software restricţionat” („restricted computer software”). Toate celelalte prevederi ale prezentului ATOS sunt aplicabile. Toate celelalte prevederi ale prezentului ATOS sunt aplicabile. Sunteţi de acord să nu furnizaţi sprijin sau resurse materiale (sau să ascundeţi ori să mascaţi natura, locaţia, sursa sau deţinătorul dreptului de proprietate asupra sprijinului sau resurselor materiale) către nicio organizaţie desemnată de Guvernul Statelor Unite ca fiind o organizaţie străină teroristă, conform Secţiunii 219 din Legea privind Imigrarea şi Naţionalitatea (Immigration and Nationality Act). Luaţi la cunoştinţă şi acceptaţi faptul că Yahoo NU vă permite în prezent să accesaţi serviciul 911 sau alte servicii de urgenţă similare (nici 911 tradiţional, E911, nici acces similar la serviciile de urgenţă în ţara dvs). Este necesar să aveţi întotdeauna mijloace alternative de a accesa serviciul 911 sau servicii de urgenţă similare în ţara dvs. Vă rugăm să informaţi şi alte persoane care folosesc Yahoo Messenger sau Yahoo Mail şi dispozitivele utilizate pentru a accesa Yahoo Messenger sau Yahoo Mail că trebuie să apeleze aceste numere folosind o linie de telefonie fixă sau un telefon mobil. Yahoo Messenger şi Yahoo Mail nu sunt concepute pentru a înlocui serviciul dumneavoastră telefonic principal, cum ar fi o linie telefonică fixă sau telefonul mobil.

Dacă v-aţi înregistrat la serviciile Yahoo Maktoob în limba engleză puteţi consulta oricând cea mai recentă versiune a prezentului ATOS, a TOS şi a Politicii de Confidenţialitate, accesând linkurile de mai jos De asemenea, puteţi contacta departamentul Asistenţă Clienţi accesând linkul furnizat.

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: http://info.maktoob.com/terms_e.php.

C. Politica de Confidenţialitate: http://info.maktoob.com/terms_e.php

D. Asistenţă Clienţi: http://help.yahoo.com/l/xe/yahoo/helpcentral/

E. Este posibil ca anumite funcţii să nu fie disponibile utilizatorilor, inclusiv funcţia PC-to-phone şi alte modalităţi de interacţiune online.

Dacă v-aţi înregistrat la serviciile Yahoo Maktoob în limba arabă puteţi consulta oricând cea mai recentă versiune a prezentului ATOS, a TOS şi a Politicii de Confidenţialitate vizitând Yahoo Maktoob arabă Termeni şi Condiţii accesând linkurile de mai jos. De asemenea, puteţi contacta departamentul Asistenţă Clienţi accesând linkul furnizat.

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: http://info.maktoob.com/terms.php.

C. Politica de Confidenţialitate: http://info.maktoob.com/terms.php

D. Asistenţă Clienţi: http://help.yahoo.com/l/xa/yahoo/helpcentral/

E. Este posibil ca anumite funcţii să nu fie disponibile utilizatorilor, inclusiv funcţia PC-to-phone şi alte modalităţi de interacţiune online.

Dacă v-aţi înregistrat pentru serviciile Yahoo În Israel, puteţi verifica oricând cea mai recentă versiune a prezentului ATOS, TOS și Politica de Confidenţialitate utilizând linkurile de mai jos.

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/il/yahoo/utos/terms.

C. Politica de Confidenţialitate: https://info.yahoo.com/privacy/il/yahoo/.

t. Africa de Sud: În cazul în care contul şi serviciul Yahoo Mail vă sunt oferite de Yahoo EMEA Limited, Block P, Eastpoint Business Park, Clontarf, Dublin, 3 Irlanda, atunci aţi încheiat contractul pentru furnizarea Serviciilor cu Yahoo EMEA Limited, iar legile Irlandei guvernează prezentul ATOS şi orice obligaţii extra-contractuale decurgând din acesta. Dumneavoastră şi Yahoo EMEA Limited consimţiţi în mod irevocabil că orice litigiu rezultat din ori legat de prezentul ATOS, orice obligaţii extra-contractuale decurgând din ori legate de prezentul ATOS sau orice pretenţii sau litigii decurgând din ori în legătură cu relaţia dintre dumneavoastră şi Yahoo EMEA Limited, indiferent de natura pretenţiei, va fi de competenţa materială şi teritorială exclusivă a instanţelor irlandeze. Puteţi consulta versiunea cea mai curentă a prezentului ATOS, a TOS şi a Politicii de confidenţialitate în orice moment, la legăturile de mai jos.

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/za/yahoo/utos/terms/.

C. Politica de Confidenţialitate: https://info.yahoo.com/privacy/za/yahoo/.