Направо към търсенето.
Политика на Yahoo! за поверителността

Политика на Yahoo! за поверителността

Политика на Yahoo! за поверителността

КАКВО ОБХВАЩА НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТТА

Настоящата политика на Yahoo! за поверителността обхваща начина, по който ние в Yahoo! се отнасяме към информацията, която Ви идентифицира лично, и другите данни, събирани и получавани от нас, включително информацията, свързана с използването на продукти и услуги на Yahoo! в миналото. Под „данни“ и „информация“ се разбира информация, която Ви идентифицира лично, като име, адрес, имейл или телефонен номер, и която не е публично достояние. Където е необходимо, ние посочваме изрично в нашите политики за поверителността начина, по който се използват данните, които Ви идентифицират лично. Всички други данни са анонимни за нас или се ползват псевдоними.

Политиката за поверителността също така дава информация и за бисквитките – използването на бисквитки от Yahoo! и трети страни и как можете да ги изключите.

Настоящата политика за поверителността не е приложима за практиките на фирми, които не са собственост и не са управлявани от Yahoo!, както и за лица, които не са служители или подчинени на Yahoo!. Освен това, някои придобити от Yahoo! фирми имат собствени, създадени по-рано политики за поверителност. Подробности ще откриете на страницата за придобитите фирми.

В раздела „Теми“ ще откриете подробна информация на специализирани теми като бисквитки и IP адреси. В раздела „Продукти“ ще откриете допълнителни указания относно нашите практики за поверителност, свързани с отделни продукти или услуги. Под „Yahoo!“ се разбира единствено Yahoo! UK Limited (със седалище във Великобритания), освен когато съответната услуга е предоставена от друга фирма от групата на Yahoo!, в какъвто случай препратките към Yahoo! във връзка със споменатите услуги се отнасят за съответната фирма от групата Yahoo!. Открийте повече информация за съхраняване на данни и прехвърляне на данни в Yahoo!.


СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Yahoo! събира данни, които Ви идентифицират лично, когато се регистрирате за акаунт в Yahoo!, когато използвате определени продукти и услуги на Yahoo!, когато участвате в промоции или томболи, както и когато посещавате страниците на Yahoo! или страниците на определени наши партньори, извън мрежата от уебсайтове с марка Yahoo!. Ние в Yahoo! можем да комбинираме информацията за Вас (включително данни, които Ви идентифицират лично), с която разполагаме, с информацията, която получаваме от наши бизнес партньори или други фирми.

Когато се регистрирате в Yahoo!, искаме от Вас да предоставите данни, които Ви идентифицират лично като име, имейл, дата на раждане, пол, пощенски код, професия, бранш и лични интереси.

Yahoo! събира данни за сделките Ви с нас и с някои от бизнес партньорите ни, включително и информация за използването на финансовите продукти и услуги, които предлагаме.

Също така, Yahoo! автоматично получава и записва данни от браузъра Ви в сървърните ни регистри, включително вашия IP адрес, информация от бисквитките на Yahoo!, софтуерни и хардуерни атрибути, както и търсените страници. След като се регистрирате в Yahoo! и започнете да ползвате нашите услуги, Вие вече не сте анонимни за нас, а данните за Вашия начин на ползване се свързват с Вашия акаунт.

Yahoo! ползва информация (анонимна, с псевдоним, както и данни, които Ви идентифицират лично) за следните общи цели: за да персонализира рекламите и съдържанието, което виждате, за да отговори на Вашето търсене на продукти и услуги, за подобряване на нашите услуги, за да се свързва с Вас, за провеждане на проучвания и предоставяне на анонимни доклади за вътрешни и външни клиенти.


СПОДЕЛЯНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Yahoo! не отдава под наем, не продава и не споделя информация за Вас (включително данни, които Ви идентифицират лично) с други лица или непартньорски фирми, освен за да Ви предложи продукти или услуги по Ваша заявка, след като имаме разрешението Ви, или при следните обстоятелства:

  • Предоставяме информацията на доверени партньори, които работят от името на или с Yahoo! при споразумения за поверителност. Тези фирми могат да ползват информацията, за да помогнат на Yahoo! да общува с Вас (доколкото имаме Вашето съгласие) във връзка с предложения от Yahoo! и нашите маркетингови партньори. Въпреки това обаче тези фирми нямат право да споделят информацията Ви по свое усмотрение.
  • Ние отговаряме на призовки, съдебни нареждания, правни процедури и всяко законно искане на властите, което сме длъжни да изпълним, или за да утвърдим или упражним законни права, или да се защитим срещу искове.
  • Ние считаме, че е необходимо да споделим информацията Ви за целите на разследване, предотвратяване или мерки срещу незаконна дейност, предполагаема измама, спешни случаи, включващи потенциална заплаха за физическата безопасност на дадено лице, нарушения на условията за ползване на услуги на Yahoo! или ако се изисква по закон.
  • Това е в рамките на групата от фирми на Yahoo!, за целите, описани по-горе в раздел „Събиране и използване на информацията“ (така например различни фирми от групата на Yahoo! се занимават със съхраняване и обработка на информацията Ви, за да Ви доставят съдържание). Повече информация ще откриете в темата „Прехвърляне на данни“.
  • Yahoo! може да прехвърля информация за Вас, ако фирмата придобие или ако бъде придобита, или слята с друга фирма. В такъв случай Yahoo! ще Ви извести, преди информацията за Вас да бъде прехвърлена и да стане обект на друга политика за поверителност.

Yahoo! показва насочени реклами въз основа на анонимна или псевдонимна информация, но Yahoo! може да показва също насочени реклами въз основа на данни, които Ви идентифицират лично. Рекламодателите (включително публикуващите фирми) може да приемат, че хората, които взаимодействат с насочените реклами, ги преглеждат или щракват върху тях, отговарят на критериите на насочването, например жени на възраст 18–24 години от конкретна географска област. Yahoo! не предоставя данни, които Ви идентифицират лично, на рекламодателя, когато взаимодействате с негова насочена реклама или я преглеждате. Въпреки това обаче, като взаимодействате с рекламата или я преглеждате, Вие се съгласявате с възможността рекламодателят да приеме, че отговаряте на критериите, които са използвани за насочване и показване на рекламата.


БИСКВИТКИ

Yahoo! може да настрои свои бисквитки на компютъра Ви и да се свързва с тях.

Yahoo! позволява на избрани фирми, които представят рекламите си на някои от страниците ни, да настройват бисквитки на компютъра Ви и да се свързват с тях. Използването от страна на другите фирми на собствените им бисквитки се подчинява на техните политики за поверителност, а не на настоящата. Рекламодателите или другите фирми нямат достъп до бисквитките на Yahoo!. Повече информация ще откриете в темата „бисквитки на трети страни“.

Yahoo! използва уебмаяци за достъп до бисквитките си вътре в мрежата ни от уебсайтове и извън нея, както и във връзка с продуктите и услугите на Yahoo!.

За да разберете повече за това как използваме бисквитките си и как да ги деактивирате, щракнете тук.

ВАШИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ДА РЕДАКТИРАТЕ И ИЗТРИВАТЕ ИНФОРМАЦИЯТА И ПРЕДПОЧИТАНИЯТА В АКАУНТА СИ

Можете да редактирате свързаната с акаунта Ви в Yahoo! информация, включително маркетинговите предпочитания, по всяко време.

От време на време към страницата „Маркетингови предпочитания“ могат да бъдат добавяни нови категории маркетингови съобщения. Потребителите, които посещават тази страница, могат да изключат получаването на маркетингови съобщения от новите категории или да отменят абонамента си, като следват указанията, съдържащи се в полученото от тях съобщение.

Ние си запазваме правото да Ви изпращаме определени съобщения, като например известия за услуги, административни съобщения и други, известия, свързани с обслужването на Yahoo!, без да Ви предлагаме възможността да ги изключите.

Можете да изтриете акаунта си в Yahoo!, като посетите страницата ни Изтриване на акаунт, където да предоставите паролата си още веднъж и да потвърдите, че желаете да прекратите акаунта. Моля, щракнете тук, за да прочетете каква информация може да остане записана в нашия архив, след като акаунтът Ви бъде изтрит.


ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

Ние даваме достъп до личната Ви информация само на онези наши служители, които по наша преценка не могат да изпълнят приемливо служебните си задължения и да Ви предоставят продукти или услуги без помощта на тези данни.

Въвели сме физически, електронни и процедурни предпазни мерки, съобразно правните ни задължения да защитаваме личната Ви информация.

За да научите повече за сигурността, включително стъпките за защита на личните Ви данни, които сме предприели, както и стъпките, които Вие самите можете да предприемете, моля, прочетете Сигурност в Yahoo!.

ПУБЛИКАЦИИ НА ОБЩЕСТВЕНО ДОСТЪПНИ МЕСТА

За обществено достъпно място се счита всяко място в Yahoo!, което е достъпно за широката публика и може да бъде индексирано от търсачките.

Yahoo! Ви предлага възможност да публикувате, изпращате и обменяте съдържание и информация на публично достъпни места, като групите на Yahoo! (Yahoo! Groups), таблата за известия на Yahoo! (Yahoo! Message Boards) и отговорите на Yahoo! (Yahoo! Answers).

Трябва да бъдете особено внимателни, ако решите да разкривате данни, които Ви идентифицират лично, на обществено достъпните места. Помнете, че тази информация може да остане за неопределен период от време на обществено достъпните места на Услугата. Също така, в зависимост от конкретната услуга, други потребители също може да имат възможност да виждат две или повече отделни Ваши публикации заедно.

Вие носите цялата отговорност за информацията, която разкривате и разпространявате на обществено достъпните места.

Ако се безпокоите, че сте изпратили данни, които Ви идентифицират лично, на публично достъпни места и не можете да ги изтриете или редактирате, моля, изпратете запитване до отдела ни Обслужване на клиенти.

ПРОМЕНИ В НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТТА

Yahoo! може да прави промени по тази политика от време на време. Ако извършим значителни промени в начина, по който използваме личната Ви информация, ще Ви уведомим, като Ви изпратим известие на посочения Ви в акаунта в Yahoo! основен имейл адрес, или като публикуваме забележимо известие на страниците си. По-стари варианти на настоящата политика за поверителността ще намерите тук.


ВЪПРОСИ ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Ако имате въпроси или предложения, моля, попълнете формуляра за обратна връзка.

© 2015 Yahoo! Inc. Всички права запазени.

Правила за поверителност | Условия за услуги | Авторски права/IP правила