Yahoo! Tìm Kiếm
Các Địa Chỉ IP
Trung tâm Thông tin Yahoo > Yahoo! Qui Định về Sự Riêng Tư > Các Địa Chỉ IP

Hiểu thêm về Sự Riêng Tư của Yahoo!

Yahoo! Social Bar

Yahoo! Social Bar Vui lòng đọc Câu hỏi thường gặp của chúng tôi để biết thêm về Yahoo! Social Bar hoặc truy cập trang Trợ giúp Yahoo! Social Bar nếu bạn có thêm câu hỏi.

Các Địa Chỉ IP

Khi cửa sổ trình duyệt web hoặc chương trình gửi nhận thư điện tử của bạn yêu cầu một trang web hoặc thư điện tử từ máy tính khác trên Internet, cửa sổ trình duyệt web của bạn tự động cung cấp cho máy tính đó địa chỉ nơi cần gửi thông tin. Địa chỉ này được gọi là "địa chỉ IP" của máy tính của bạn. (IP là tên viết tắt của "Internet protocol" (giao thức Internet)). Đối với đa số những người sử dụng truy cập Internet từ một nhà cung cấp dịch vụ truy cập Internet (ISP) quay số, địa chỉ IP sẽ thay đổi mỗi khi bạn truy cập.

Thu Thập và Sử Dụng Thông Tin
 • Yahoo! ("chúng tôi", tùy từng trường hợp) nhận được các địa chỉ IP từ tất cả những người sử dụng vì thông tin này được trình duyệt web của bạn tự động báo cáo mỗi khi bạn xem một trang web.
 • Địa chỉ IP của bạn cũng được lưu giữ trong các cơ sở dữ liệu về đăng ký người sử dụng của chúng tôi khi bạn đăng ký sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
 • Các địa chỉ IP có thể được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, bao gồm:
  • Phát hiện các vấn đề về dịch vụ hoặc kỹ thuật mà những người sử dụng hoặc kỹ sư của chúng tôi báo cáo, có liên quan tới các địa chỉ IP được kiểm soát bởi một ISP hoặc một công ty quản lý trang web cụ thể.
  • Gửi nội dung quảng cáo thích hợp nhất dựa trên khu vực địa lý hoặc thông tin thu được từ địa chỉ IP của bạn. Nhiều địa chỉ IP thường liên kết với các nhà cung cấp dịch vụ Internet, các trường đại học, các tập đoàn lớn trong các khu vực cụ thể. Thông tin tổng hợp thu được từ các địa chỉ IP cũng có thể được báo cáo cho các nhà quảng cáo.
  • Ước tính tổng số người sử dụng tới trang web Yahoo! từ các quốc gia hoặc khu vực cụ thể trên thế giới
  • Giúp xác định xem những người sử dụng nào có quyền truy cập ưu tiên đối với một số nội dung nhất định mà chúng tôi quản lý.
Các quy định khác
 • Khi có người yêu cầu và xem một trang web của Yahoo!, yêu cầu đó được đăng nhập vào máy chủ của chúng tôi cùng với các thông tin, bao gồm địa chỉ IP của máy tính đã yêu cầu trang đó.
 • Yahoo! Thư đưa các địa chỉ IP vào trong các phần đầu thư của thư đuợc gửi đi, như được xác định bằng giao thức Internet chuẩn.
Bản quyền © 2015 Yahoo! Asia Pacific Pte Ltd. (Co. Reg. No. 199700735D). Giữ toàn quyền.
Qui Định về Sự Riêng Tư - Các Điều Khoản Thỏa Thuận về Sử Dụng Dịch Vụ