Yahoo! Tìm Kiếm
Yahoo! Qui Định về Sự Riêng Tư
Trung tâm Thông tin Yahoo > Yahoo! Qui Định về Sự Riêng Tư > News > Activityfaq

Hiểu thêm về Sự Riêng Tư của Yahoo!

Yahoo! Social Bar

Yahoo! Social Bar Vui lòng đọc Câu hỏi thường gặp của chúng tôi để biết thêm về Yahoo! Social Bar hoặc truy cập trang Trợ giúp Yahoo! Social Bar nếu bạn có thêm câu hỏi.

Câu hỏi thường gặp về Quyền riêng tư của Yahoo! Social Bar

1. Làm sao tôi quyết định được tôi "chia sẻ" hoạt động nào trên Yahoo!?

Nếu bạn sử dụng Yahoo! Social Bar và "Bật" thiết lập Xã hội, bạn sẽ tự động chia sẻ đường dẫn tới hoạt động trên Yahoo! (bài viết bạn đọc, video bạn xem và nhiều nội dung khác). Hoạt động của bạn được chia sẻ từ các sản phẩm của Yahoo! được Yahoo! Social Bar nhận diện. Công cụ này hiển thị hoạt động của bạn bè bạn.

2. Ai sẽ nhìn thấy Hoạt động của tôi trên Yahoo!?

Hoạt động của bạn trên Yahoo!, bao gồm bài viết trên Yahoo! bạn đọc, video bạn xem và nội dung khác được chia sẻ với cả bạn bè của bạn trên Facebook và bạn bè Facebook của bạn trên Yahoo!.

3. Hoạt động của tôi trên Yahoo! được chia sẻ như thế nào?

Đường dẫn đến các bài viết, video và nội dung khác trên Yahoo! sẽ xuất hiện trong bảng tin Facebook của bạn bè bạn và trong bảng tin Facebook của bạn. Bạn bè của bạn trên Yahoo! cũng sẽ thấy được hoạt động trên Yahoo! mà bạn chia sẻ.

4. Làm cách nào để tìm các điều khiển về chia sẻ?

Bạn có thể tìm thấy các điều khiển Social Bar trên trang Social Bar bất kỳ. Ví dụ: nếu bạn đang tham gia Social Bar, bạn có thể vào vn.news.yahoo.com. Ở bên phải, bạn sẽ thấy ảnh đại diện Facebook và “Bạn trên Yahoo! Tin tức”. Điều khiển “Xã hội” cho phép bạn đặt Chia sẻ xã hội thành Tắt hoặc Bật và luôn cho phép bạn kích hoạt hoặc thôi kích hoạt nhắc nhở hoạt động để nhắc nhở bạn mỗi khi bạn thêm vào hoạt động của mình.

5. Tôi có thể chọn hoạt động nào cần chia sẻ không?

Có. Nếu bạn muốn đọc, xem hoặc tham gia vào hoạt động khác trên trang Social Bar nhưng bạn không muốn chia sẻ hoạt động đó với bạn bè, bạn có thể tắt chia sẻ trước khi tham gia vào hoạt động bằng cách chọn Tắt từ menu thả xuống “Xã hội” trong phần “Bạn trên Yahoo!”. Hãy nhớ chọn Bật từ menu thả xuống "Xã hội" khi bạn muốn chia sẻ hoạt động đọc của bạn.

6. Tôi có thể xóa hoạt động tôi đã chia sẻ không?

Có. Trên Yahoo! Social Bar, nhấp vào Hoạt động của bạn sẽ liệt kê hoạt động gần đây bạn đang chia sẻ với bạn bè. Bạn có thể xóa bất kỳ mục nào khỏi danh sách này bằng cách nhấp vào nút X ở bên phải của đường dẫn. Thao tác này xóa bài viết hoặc video khỏi bảng tin Facebook và Yahoo!; bạn bè của bạn sẽ không thể thấy bạn đã xem bài viết hoặc video đó ở mạng khác.

7. Làm thế nào để ngừng chia sẻ Hoạt động của tôi trên Yahoo!?

Bạn có thể tắt chia sẻ tự động bằng cách chọn Tắt từ menu thả xuống “Xã hội” trong phần “Bạn trên Yahoo!”. Bạn có thể tìm thấy các điều khiển Social Bar này trên trang Social Bar bất kỳ như vn.news.yahoo.com. Khi bạn "Tắt" Xã hội, hoạt động sau này của bạn trên Yahoo! sẽ không được chia sẻ. Nhưng sau khi bạn tắt chia sẻ, bạn bè của bạn sẽ vẫn thấy hoạt động bạn đã chia sẻ trước đây trong bảng tin Facebook của họ và trên Yahoo!. Để xóa bài viết chia sẻ từ các nguồn cấp dữ liệu trước đây, mở danh sách thả xuống "Hoạt động của bạn" trong "Bạn trên Yahoo!" và nhấp vào nút X cạnh bài viết. Để thay đổi thiết lập Xã hội ngay, hãy nhấp vào đây.

8. Tôi có thể chọn chia sẻ chỉ một vài loại hoạt động (ví dụ: chia sẻ hoạt động đọc bài viết mà không chia sẻ hoạt động xem video) không?

Bạn có thể tắt chia sẻ bất kỳ lúc nào, và tắt chia sẻ trước khi tham gia vào hoạt động sẽ không chia sẻ hoạt động đó. Chỉ cần nhớ tắt các thiết lập chia sẻ Xã hội trước khi xem video nếu bạn không muốn chia sẻ video đó. Social Bar không hỗ trợ chỉ chia sẻ một số loại hoạt động.

Truy cập Trợ giúp Hoạt động trên Yahoo! Tin tức nếu bạn có thêm câu hỏi.

Bạn có thể tìm thấy thông tin thêm về sự riêng tư và Yahoo! Tin tức tại đây.

Bản quyền © 2016 Yahoo! Asia Pacific Pte Ltd. (Co. Reg. No. 199700735D). Giữ toàn quyền.
Qui Định về Sự Riêng Tư - Các Điều Khoản Thỏa Thuận về Sử Dụng Dịch Vụ