Yahoo! Tìm Kiếm
Yahoo! Qui Định về Sự Riêng Tư
Trung tâm Thông tin Yahoo > Yahoo! Qui Định về Sự Riêng Tư > Thirdparties

Hiểu thêm về Sự Riêng Tư của Yahoo!

Yahoo! Social Bar

Yahoo! Social Bar Vui lòng đọc Câu hỏi thường gặp của chúng tôi để biết thêm về Yahoo! Social Bar hoặc truy cập trang Trợ giúp Yahoo! Social Bar nếu bạn có thêm câu hỏi.

Bên Thứ Ba trên Yahoo!

Một số công ty nhất định, chẳng hạn như các đối tác phân tích web, các nhà quảng cáo, các nhà phát triển ứng dụng và mạng quảng cáo có thể sử dụng các cookie, web beacon và ứng dụng (hoặc "widget") trên các trang web của Yahoo! như được mô tả dưới đây.

Đối Tác Phân Tích

Yahoo! có thể cho phép các đối tác nhất định đưa các web beacons vào các trang trong phạm vi mạng các trang web của Yahoo!. Yahoo! cũng có thể chia sẻ một phần dữ liệu của tập tin bản ghi của chúng tôi, bao gồm địa chỉ IP, với những đối tác này để phục vụ mục đích phân tích. Trong trường hợp địa chỉ IP của bạn được chia sẻ, thông tin này có thể được sử dụng để ước tính thông tin về địa điểm chung và các thuộc tính kỹ thuật khác (như tốc độ kết nối, bạn đã truy cập Yahoo! tại địa điểm được chia sẻ hay chưa, và loại thiết bị được sử dụng để truy cập Yahoo!). Những đối tác này tổng hợp thông tin về dịch vụ quảng cáo của chúng tôi và những gì bạn xem trên Yahoo! và sau đó cung cấp dịch vụ kiểm tra, nghiên cứu và báo cáo cho chúng tôi và các nhà quảng cáo của chúng tôi. Yahoo! cho phép các web beacon từ và chia sẻ dữ liệu tập tin bản ghi với những đối tác sau (nhắp chuột để truy cập trang web của họ):

Yahoo! không chia sẻ bất cứ thông tin nhận diện cá nhân nào mà bạn đã cung cấp cho Yahoo! liên quan đến tài khoản của bạn với các nhà quảng cáo của chúng tôi hoặc các đối tác của chúng tôi như là một phần của các chương trình phân tích.

Ứng Dụng và các Widget

Yahoo! có thể triển khai một ứng dụng hoặc “widget” từ một bên thứ ba trên một số tài sản của chúng tôi để cho phép việc tương tác hoặc chia sẻ nội dung bởi người dùng Yahoo!. Những widget này, chẳng hạn như nút “Chia Sẻ” hoặc “Thích” của Facebook, được hiển thị cho bạn trên trang bạn truy cập. Mạng cung cấp widget có thể trao các công cụ kiểm soát cho bạn để quản lý hình thức và chức năng của widget. Sự tương tác của bạn với widget thường cho phép bên thứ ba thu thập một số thông tin về bạn thông qua các cookie trình duyệt web của bên thứ ba hoặc thông tin đăng ký của bên đó. Trong một số trường hợp, bên thứ ba có thể nhận ra bạn thông qua các widget và cookie của họ ngay cả khi bạn không tương tác với widget. Vui lòng lưu ý rằng Yahoo! không có quyền kiểm soát đối với việc xử lý thông tin được thu thập này. Vui lòng xem quy định về sự riêng tư của từng đối tác để hiểu rõ hơn các thực tiễn thực hiện việc thu thập dữ liệu và các quyền kiểm soát mà họ cung cấp cho bạn.

Mạng Quảng Cáo và các Bên Thứ Ba khác

Hầu hết các quảng cáo bạn thấy trên các trang web của Yahoo! là do Yahoo! cung cấp. Tuy nhiên, chúng tôi cũng cho phép một số công ty nhất định cung cấp quảng cáo và thu thập thông tin trong phạm vi các trang web của chúng tôi. Thông thường nhất, có các máy chủ quảng cáo bên thứ ba, các đại lý quảng cáo, nhà cung cấp công nghệ, nhà cung cấp nội dung được tài trợ và các công ty nghiên cứu.

Những công ty này có thể đưa một tập tin, gọi là web beacon, vào các trang web Yahoo! để thực hiện kiểm tra, nghiên cứu và báo cáo cho các nhà quảng cáo. Vì trình duyệt web của bạn được yêu cầu nhận về những quảng cáo và web beacon này từ máy chủ của bên thứ ba, những công ty này có thể xem, sửa và thiết lập các cookies của chính họ, giống như thể là bạn đã yêu cầu trực tiếp một trang từ trang web của họ. Những công ty này cũng có thể sử dụng các cookie và web beacon này để thu thập thông tin trên Yahoo! cho mục đích chuyển đến bạn các quảng cáo tùy chỉnh trên cả các trang web của Yahoo! và các trang web ngoài Yahoo!.

Như được mô tả chi tiết hơn trong Trung Tâm Về Sự Riêng Tư của chúng tôi, Yahoo có thể tùy chỉnh một số quảng cáo dành cho người dùng mà chúng tôi cho rằng phù hợp với nhóm sở thích – ví dụ, nam giới quan tâm đến thể thao. Yahoo! không cung cấp bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào cho nhà quảng cáo khi bạn tương tác hoặc xem quảng cáo tùy chỉnh của họ. Tuy nhiên, khi bạn xem hoặc tương tác với một quảng cáo, có khả năng là nhà quảng cáo sẽ giả định rằng bạn đã đáp ứng đối với một nhóm sở thích được sử dụng để chọn quảng cáo.

Các bên thứ ba sau đây cung cấp thông tin về các thực tiễn thực hiện việc thu thập dữ liệu của họ, và trong một số trường hợp, khả năng bỏ chọn, trên các trang web tương ứng của họ. Vui lòng xem quy định về sự riêng tư của từng công ty để hiểu rõ hơn khả năng kiểm soát dành cho bạn. Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về các công ty cung cấp dịch vụ quảng cáo và khả năng bỏ chọn do từng công ty cung cấp tại trang web Tổ Interactive Advertising Bureau.

Bản quyền © 2015 Yahoo! Asia Pacific Pte Ltd. (Co. Reg. No. 199700735D). Giữ toàn quyền.
Qui Định về Sự Riêng Tư - Các Điều Khoản Thỏa Thuận về Sử Dụng Dịch Vụ