Yahoo! Tìm Kiếm
Yahoo! Qui Định về Sự Riêng Tư
Trung tâm Thông tin Yahoo > Yahoo! Qui Định về Sự Riêng Tư > Toolbar

Hiểu thêm về Sự Riêng Tư của Yahoo!

Yahoo! Social Bar

Yahoo! Social Bar Vui lòng đọc Câu hỏi thường gặp của chúng tôi để biết thêm về Yahoo! Social Bar hoặc truy cập trang Trợ giúp Yahoo! Social Bar nếu bạn có thêm câu hỏi.

Yahoo! Thanh công cụ

Yahoo! Thanh công cụ là một thanh công cụ cho trình duyệt được cá nhân hóa cho phép bạn truy cập các đánh dấu trang, các đường dẫn tới Yahoo! và các tính năng khác từ bất kỳ máy vi tính nào đã được cài đặt phần mềm và có kết nối Internet. Để sử dụng Yahoo! Thanh công cụ, bạn phải tải phần mềm miễn phí về, nhưng không nhất thiết phải là một người sử dụng Yahoo! đã đăng ký. Tuy nhiên, việc bạn là một người sử dụng Yahoo! đã đăng ký và đang đăng nhập sẽ cho phép bạn tùy biến Yahoo! Thanh công cụ.

Thu Thập Thông Tin và Thông Lệ Sử Dụng

 • Yahoo! lưu vết những lần nhấp chuột trên Yahoo! Thanh công cụ nhằm cải tiến Thanh Công Cụ. Thông tin này không được sử dụng để đưa quảng cáo tới người sử dụng.
 • Với một mã số nhận diện Yahoo!, bạn có thể tạo ra các đánh dấu trang mà có thể truy cập từ Thanh Công Cụ và tùy biến các tính năng khác của Thanh Công Cụ. Những thiết lập này được lưu lại với mã số nhận diện Yahoo! của bạn và sẽ có sẵn khi bạn đăng nhập Yahoo!. Yahoo! đếm những lần nhấp chuột vào nút Đánh Dấu Trang, nhưng không lưu vết những trang đã đánh dấu thực sự được truy cập.
 • Khi bạn truy cập một trang Yahoo!, trang đó có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin. Thanh Công Cụ không thu thập hay báo cáo thông tin về những lần truy cập của bạn vào bất kỳ trang web nào trừ khi bạn đã kích hoạt tính năng Xếp Hạng Trang Web.
 • Xếp Hạng Trang Web (phiên bản Beta hạn chế)
  • Xếp Hạng Trang Web là một tính năng của Yahoo! Thanh công cụ cho phép hiển thị thứ hạng và tính phổ biến tương đối của một trang web.
  • Nếu bạn kích hoạt tính năng này, Xếp Hạng Trang Web sẽ truyền địa chỉ của trang web mà bạn truy cập tới Yahoo!. Điều này cũng có thể bao gồm cả những địa chỉ chuyển hướng và địa chỉ tham chiếu.
  • Bạn không cần phải đăng nhập bằng mã số nhận diện Yahoo! để chạy tính năng Xếp Hạng Trang Web. Xếp Hạng Trang Web sẽ chỉ hoạt động trên trình duyệt khi được kích hoạt.
   • Xếp Hạng Trang Web sẽ không được bật nếu không có sự đồng ý của bạn.
    • Để sử dụng Xếp Hạng Trang Web, bạn cần tải Yahoo! Thanh công cụ về và kích hoạt tính năng Xếp Hạng Trang Web.
    • Bạn có thể tắt tính năng Xếp Hạng Trang Web vào bất kỳ lúc nào. Các chỉ dẫn có trong mục Trợ Giúp của Yahoo! Thanh công cụ.
   • Yahoo! không kết hợp thông tin về URL do Xếp Hạng Trang Web gửi đi với dữ liệu đăng ký Yahoo! hay thông tin có khả năng nhận diện cá nhân khác mà bạn có thể đã cung cấp cho Yahoo!. Tuy nhiên, một số URL bạn truy cập có thể chứa đựng thông tin nhận diện cá nhân.
  • Chống Phần Mềm Gián Điệp
   • Tính năng Chống Phần Mềm Gián Điệp của Yahoo! Thanh công cụ được cung cấp qua sự phối hợp với Pest Patrol. Tính năng này có thể được truy cập bằng cách nhấp chuột vào biểu tượng Chống Phần Mềm Gián Điệp. Bạn phải chọn tính năng này để tiến hành quét phần mềm gián điệp. Chương trình này sẽ không chạy một cách tự động.
   • Chương trình Chống Phần Mềm Gián Điệp sẽ quét nội dung trên ổ đĩa cứng của bạn để tìm kiếm phần mềm gián điệp và phần mềm quảng cáo đã được nhận biết và bị nghi ngờ.
   • Các thao tác khởi động, hoàn thành và hủy một lần quét được Yahoo! lưu vết nhằm đánh giá việc sử dụng tính năng Chống Phần Mềm Gián Điệp. Chống Phần Mềm Gián Điệp không báo cáo về bất kỳ thông tin sử dụng có thể nhận diện cá nhân nào cho Yahoo! hay Pest Patrol. Không một thông tin nào khác được truy cập trên máy tính của bạn trừ những gì cần thiết để thực hiện việc quét này khi bạn sử dụng chương trình Chống Phần Mềm Gián Điệp.
  • Tìm Kiếm Gần Đây
   • Khi được kích hoạt, tính năng Tìm Kiếm Gần Đây sẽ lưu giữ 30 kết quả tìm kiếm bằng Yahoo! gần nhất của bạn.
   • Bạn có thể tắt tính năng Tìm Kiếm Gần Đây vào bất kỳ lúc nào. Các chỉ dẫn có trong mục Trợ Giúp của Yahoo! Thanh công cụ.
  • Bảo Vệ Tìm Kiếm
   • Một số phiên bản của Yahoo! Thanh công cụ được trang bị tính năng Bảo Vệ Tìm Kiếm Yahoo!. Tính năng này sẽ cảnh báo bạn nếu có dấu hiệu cho thấy bộ máy tìm kiếm mặc định trên trình duyệt của bạn do Yahoo! cung cấp đang bị thay thế.
  • Sử Dụng Trang Web
   • Một số phiên bản của Yahoo! Thanh công cụ cho phép bạn chia sẻ thông tin với Yahoo! về các trang web mà bạn đã truy cập nhằm cải tiến các dịch vụ của Yahoo!.
   • Khi bạn đồng ý sử dụng tính năng này, Yahoo! Thanh công cụ sẽ truyền những thông tin sau tới Yahoo!: các địa chỉ trang web đầy đủ (URL) từ tất cả những trang web mà bạn đã truy cập, các URL tham chiếu và chuyển hướng, thông số nhận dạng thanh công cụ duy nhất, dữ liệu về hiệu suất của sản phẩm như tốc độ tải trang và những thông tin khác do trình duyệt của bạn cung cấp bao gồm cả các cookies của miền yahoo.com.
   • Thông tin được thu thập qua tính năng Sử Dụng Trang Web không đi kèm với mã số nhận diện Yahoo! của bạn ngay cả khi bạn đã đăng nhập vào Yahoo!.
   • Tất cả cookies của miền yahoo.com được tự động truyền tới chúng tôi bằng trình duyệt của bạn khi tính năng Sử Dụng Trang Web được kích hoạt. Yahoo! lưu giữ một cách chọn lọc chỉ những cookies của yahoo.com có chứa dữ liệu sử dụng Yahoo! Thanh công cụ và không lưu giữ những cookie có chứa hoặc đi kèm với mã số nhận diện Yahoo!.
   • Bạn có thể tắt tính năng Sử Dụng Trang Web vào bất kỳ lúc nào. Các chỉ dẫn có trong mục Trợ Giúp của Yahoo! Thanh công cụ và từ trình đơn Tùy Chọn trên Yahoo! Thanh công cụ.
 • Tất cả thông tin đã được thu thập và cung cấp của bạn sẽ được lưu giữ tại các tài sản có liên quan của Yahoo! trong thời hạn do Yahoo! quy định.

Thông Lệ liên quan đến Khả Năng Của Bạn trong việc Cập Nhật hoặc Xóa Bỏ Thông Tin

 • Nếu là người sử dụng đã đăng ký của Yahoo!, bạn có thể sửa đổi hoặc xóa bỏ các thiết lập đối với Thanh Công Cụ của bạn.
 • Bạn luôn có thể gỡ bỏ Yahoo! Thanh công cụ nếu không muốn sử dụng nữa.
 • Bạn có thể tắt tính năng Xếp Hạng Trang Web vào bất kỳ lúc nào. Các chỉ dẫn có trong mục Trợ Giúp của Yahoo! Thanh công cụ.

Những Vấn Đề Khác

Quy định này mô tả các thông lệ hiện tại của Yahoo! đối với dịch vụ cụ thể này. Thông tin có thể thay đổi khi Yahoo! sửa đổi dịch vụ này bằng việc thêm vào hoặc gỡ bỏ các tính năng hoặc sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ khác. Và bạn tại đây đồng ý và chấp nhận vô điều kiện quyền cập nhật và/hoặc thực hiện thay đổi theo cách như trên của Yahoo!. Việc bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ Yahoo! Thanh công cụ sau khi có những cập nhật và/hoặc thay đổi như vậy sẽ được coi là sự chấp nhận và đồng ý của bạn bị ràng buộc bởi các điều khoản dịch vụ đã được cập nhật và/hoặc thay đổi đó.

Để biết cách Yahoo! xử lý thông tin cá nhân của bạn, đề nghị xem Quy Định về Sự Riêng Tư của chúng tôi.

Bản quyền © 2014 Yahoo! Asia Pacific Pte Ltd. (Co. Reg. No. 199700735D). Giữ toàn quyền.
Qui Định về Sự Riêng Tư - Các Điều Khoản Thỏa Thuận về Sử Dụng Dịch Vụ